Tworzywa do zastosowań wewnątrz samolotów

Odporne na płomień i przetestowane zgodnie z FAR 25.853

Tworzywa sztuczne, dzięki swojej lekkości w porównaniu z metalami, są dobrym rozwiązaniem dla zmniejszenia zużycia paliwa.
Aby materiały mogły być wykorzystane wewnątrz samolotu, muszą spełniać różne wymagania techniczne. Wymagania te mają na celu ograniczenie skutków pożaru w kabinie i utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pasażerów. 
W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego samolotów, Federalna Administracja Lotnictwa Cywilnego Stanów Zjednoczonych (FAA) wymaga przeprowadzenia różnych testów przeciwpożarowych (np. FAR 25.853). Badania te mają na celu wykazanie, że materiały stosowane w samolotach spełniają określone warunki wytrzymałości będąc pod wpływem ciepła lub płomienia.
Biorąc pod uwagę standardowy asortyment półwyrobów z tworzyw sztucznych, wysokowydajne materiały takie jak PEEK, PEI i PPS zwykle spełniają wymagania w zakresie palności bez modyfikacji. Zazwyczaj nie ma to miejsca w przypadku standardowych materiałów, takich jak PA, chyba że zostały one zmodyfikowane przy użyciu specjalnych dodatków.
Z tego powodu opracowaliśmy kilka nowych produktów termoplastycznych z dodatkiem zmniejszającym palność. Materiały te są zaprojektowane tak, aby spełniały typowe wymagania do zastosowań we wnętrzach samolotów i mogą stanowić ekonomiczną alternatywę dla materiałów o wysokiej wydajności, gdy nie jest wymagana wysoka odporność na temperaturę lub wysoka wytrzymałość mechaniczna.

Nowymi materiałami do stosowania we wnętrzach samolotów przebadanymi zgodnie z FAR 25.853 są:

Oferujemy półwyroby z tworzyw sztucznych w postaci prętów, płyt i rur, a także posiadamy duże portfolio standardów magazynowych. Możliwa jest również realizacja produkcji specjalnych dostosowanych do potrzeb klienta.

płyta z poliamidu z dodatkiem uniepalniacza

TECAMID 6 FRT natural

TECAMID 6 FRT jest poliamidem PA 6 specjalnie modyfikowanym pod kątem właściwości palnych ze szczególnym naciskiem na zastosowania w kolejnictwie.

TECAMID 66 GF15 FR black

TECAMID 66 GF15 FR black jest specjalnie opracowanym tworzywem PA66 do stosowania we wnętrzach samolotów.

TECANYL VH2 black

TECANYL VH2 black jest specjalnie opracowanym tworzywem PPE przeznaczonym do stosowania we wnętrzach samolotów.

Tworzywa wysokosprawne z certyfikatem palności 

Przebadaliśmy także poszczególne wysokosprawne termoplasty pod kątem palności: 

Testy tworzyw przeprowadzone zostały w formie znormalizowanych 60-sekundowych testów pionowego palenia, lub jako znormalizowane 12-sekundowe testy pionowego palenia. W razie potrzeby istnieje możliwość przeprowadzenia dalszych badań emisji dymu i toksyczności oraz wydzielania ciepła.
Oferujemy szeroką gamę materiałów spełniających wymagania różnych zastosowań we wnętrzach samolotów (np. fotele, oświetlenie, kuchnie czy wyposażenie kokpitu).
Ponieważ chętnie dzielimy się tymi obszernymi wynikami testów z naszymi klientami, te "gotowe do użycia" materiały otwierają nowe możliwości i dają szansę na udoskonalenie projektów wewnątrz zarówno samolotów komercyjnych jak i VIP.

Badania palności i gęstości dymu

Materiały do stosowania w kabinach samolotów, muszą spełniać określone wymagania w zakresie palności.

O tym, czy wymagane jest tylko badanie palności, czy całe badanie FST („Ogień“, „Dym“ i „Toksyczność“) (patrz poniżej) decyduje jednak rzeczywiste miejsce użycia elementu w samolocie:

  • Badanie palności w 60-sekundowym i/lub 12-sekundowym teście pionowego palenia,
  • Badanie gęstości dymu / emisji dymu,
  • Toksyczność spalania,
  • Wydzielanie ciepła, 
  • Palność w 15-sekundowym teście poziomego palenia.

Test palności tworzyw sztucznych przeprowadzany przez firmę Ensinger zawsze wskazuje badaną grubość, która odpowiada wymiarowi najcieńszej ścianki, jaka jest dopuszczalna w obrobionym, gotowym elemencie wykonanym z naszych półwyrobów. Z naszych kart materiałowych dowiecie się Państwo, który materiał przeszedł testy pomyślnie. Świadectwa badań palności są wydawane na życzenie przy zamówieniu.

Wyniki badań dostarczane dla naszych tworzyw sztucznych mogą zostać użyte przez naszych klientów do wskazania potencjalnych wyników końcowych testów FST na obrobionych częściach lub ich podzespołach. Pomagają one szybko i niezawodnie dobrać odpowiedni materiał do konkretnego zastosowania.
Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt. W razie potrzeby możemy również przeprowadzić dalsze testy. Na przykład, na życzenie możemy przetestować inną grubość pod kątem palności.

far 25.853 oraz jar 25.853

Wymagania dotyczące stosowania materiałów w samolotach, a w szczególności w ich wnętrzach, są bardzo podobne na całym świecie i zostały jasno określone przez różne organy regulacyjne. Przepisy dotyczące samolotów są przede wszystkim określone przez dwa równoważne standardy i zostały opisane przez odpowiednie organy w następujący sposób:
  • W USA: FAR (Federalne Przepisy Lotnicze), który jest częścią Tytułu 14 CFR (Kodeksu Przepisów Federalnych) wydanego przez FAA (Federalną Administrację Lotnictwa Cywilnego),
  • W UE: CS ("Specyfikacje Certyfikacyjne") lub JAR (równoważne z FAR przygotowanymi dla Europy) wydane przez EASA (Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego).
Duże samoloty ujęto w sekcji "25" dla obu standardów, a wnętrza pomieszczeń w sekcji "853". Dlatego odnosimy się do "FAR 25.853", "JAR 25.853", "JAR-25, § 25.853", "FAR część 25, § 25.853", "14 CFR część 25.853", "CS 25.853".

W celu określenia bardziej szczegółowych instrukcji i środków bezpieczeństwa poszczególni producenci samolotów opracowali własne dokumenty wewnętrzne, które są porównywalne pod względem treści do wymagań FST.

  • BSS: „BOEING SAFETY STANDARD“
  • AITM: „AIRBUS INDUSTRIE TEST METHOD“ opisane w dokumencie „AIRBUS DIRECTIVE", ABD0031.
Różne badania opisano w Załączniku F do FAR/CS 25. Wszystkie materiały muszą przejść pionowy test palności. Niektóre elementy wnętrza samolotu, np. sufit, panele ścienne, przegrody, wnętrza kuchni, duże szafy lub kabinowe przedziały bagażowe, muszą jednocześnie przejść wszystkie badania emisji dymu i toksyczności oraz badanie wydzielania ciepła.

Zgodność wg metod badania FAR 25.853, AIRBUS i BOEING

W poniższej tabeli wymieniono zgodność wg metod badania FAR 25.853, AITM and BSS.

Opis testu

FAR 25.853 

Specyfikacja
Airbus ABD 0031

Specyfikacja
Boeing

Palność
60 sekund pionowo

FAR Część 25, § 25.853 (a) i Załącznik F, Cześć I, podpunkt (a)(1)(i)

 AITM 2.0002A  BSS 7230 F1
Palność
12 sekund pionowo

FAR Część 25, § 25.853 (a) i Załącznik F, Część I, podpunkt (a)(1)(ii)

 AITM 2.0002B  BSS 7230 F2
Palność
15 sekund poziomo   

FAR Część 25, § 25.853 (a) i Załącznik F, Część I, podpunkt (a)(1) (iv)  

 AITM 2.0003  BSS 7230 F3
 

FAR Część 25, § 25.853 (a) i Załącznik F, Część I, podpunkt (a)(1) (v)

   BSS 7230 F4
Wydzielanie ciepła

FAR Część 25, § 25.853 (d) i Załącznik F, Część IV

 AITM 2.0006  BSS 7322
Gęstość dymu

FAR Cześć 25, § 25.853 (d) i Załącznik F, Część V

 AITM 2.0007A & B  BSS 7238
Toksyczność spalania N/A  AITM 3.0005  BSS 7239


Do pobrania

Lotnictwo: Rozwiązania do zastosowań wewnątrz samolotów (in English)

Firma Ensinger dysponuje specjalistyczną wiedzą w zakresie materiałów, technologii i projektowania, która zapewnia dane zgodne z przepisami lotniczymi, umożliwiając nam dostarczanie kompletnych rozwiązań do produkcji komponentów.