PEEK rury/ tuleje i pierścienie

Tuleje z wysokosprawnych polimerów PEEK odnajdują się w wielu branżach i zastosowaniach, w szczególności w branży ropy i gazu czy półprzewodników. PEEK jest często jest wybierany ze względu na odporność termiczną, chemiczną i pełzanie w kombinacji ze stabilnością termiczną i wytrzymałością na ściskanie.

Wymagane wymiary są równie ważne i decydujące jak i same warunki zastosowania. Ensinger specjalizuje się w różnych metodach przetwarzani aby osiągnąć możliwości produkcji rur, tulei i pierścieni o szerokim zakresie wymiarów. W naszych zakładach produkcyjnych na całym świecie produkujemy rury i tuleje w wersjach wytłaczanych, odlewanych ciśnieniowo, odlewanych odśrodkowo i formowane wtryskowo. 
Mając do dyspozycji prawie 4000 różnych kombinacji modyfikacji, metod produkcji i wymiarów, TECAPEEK oferuje najlepszą różnorodność dopasowaną do wymagań przemysłu. Rury PEEK i  pierścienie PEEK dostępne są w rozmiarach grubości ścianek pomiędzy 5 a 180mm i  zewnętrznej średnicy do 2200 mm. Minimum produkcyjne to nawet jedna sztuka, np na potrzeby projektów prototypowych. Wielkości serii produkcyjnej sięgają aż po serie przemysłowe. Duża oferta produktów o szerokim zakresie wymiarów dostępna od ręki z magazynu, a dodatkowo dostępne na zamówienie powoduje, że PEEK firmy Ensinger jest silnym liderem branży.

program wyboru tulei peek

Wybierz spośród ponad 4000 kombinacji używając selektora doboru tulei PEEK. Możesz wybrać cztery modyfikacje tworzywa PEEK i dokładny zakres rozmiarów rur i pierścieni PEEK. W ten sposób uzyskasz informacje o dostępności, minimum produkcyjnym i metodzie produkcji. Najlepsze połączenie wskaże jaka rura jest najbliższa wymaganej średnicy, co pomoże zredukować odpad materiału podczas dalszej obróbki.

szeroki wybór  -  NIEDOMIESZKOWANY PEEK I WZMOCNIONY

PEEK w formie rur, tulei i pierścieni dostępny jest w wersji bazowej - niedomieszkowanej (TECAPEEK natural) i w wersjach zmodyfikowanych, TECAPEEK GF30 natural (PEEK wzmocniony włóknem szklanym) czy TECAPEEK CF30 black (PEEK z włóknem węglowym).  Dla zastosowań łożyskowych, które wymagają określonych właściwości ślizgowych i ciernych odpowiednim wyborem jest PEEK PVX (TECAPEEK PVX black).

Szeroki  zakres zastosowań w szczególności z sektora morskiego, gdzie wysokie temperatury, wysokie obciążenia mechaniczne i odporność na agresywne chemikalia są podstawowymi wymaganiami  obok specyficznych wymogów takich jak  odporność na starzenie w kontakcie z gazem kwaśnym w teście potwierdzającym kwalifikacje materiału do użytku w nieprzyjaznym środowisku. 
Tworzywo PEEK firmy Ensinger, produkowane w procesie wytłaczania, spełnia surowe wymagania zarówno ISO 23936-1 jak i NORSOK M-710 wymagane w kontakcie z kwaśnym gazem i innymi wymagającymi czynnikami spotykanymi w branży wydobywczej ropy i gazu.

Ekstruzja, czyli wytłaczanie, jest podstawową metodą produkcji półwyrobów bazujących na polimerach termoplastycznych, których długość teoretycznie jest nieograniczona. Przekrój poprzeczny uzależniony jest od użytego narzędzia. Półwyroby firmy Ensinger dominującym przekrojem są rury, tuleje, wałki i płyty.
Wytłaczanie wymaga by polimer był roztopiony w jednostce ekstrudującej w sposób homogeniczny zanim zostanie wyciśnięty przez kołnierz narzędzia w pożądanym kształcie.

Ekstruzja jest ekonomicznie korzystna przy produkcji dużych i średnich ilości. Standardowe wymiary nie stwarzają żadnych dodatkowych kosztów związanych z narzędziami, ponadto oferowane są w bardzo dobrej dostępności. Fizyczne właściwości ekstrudowanego materiału są porównywalne do właściwości półwyrobów formowanych wtryskowo. Duże średnice mogą być także realizowane tą metodą. 

W przeciwieństwie do wytłaczanie, odlewanie ciśnieniowe podgrzany polimer termoplastyczny jest wlewany jest do podgrzanej komory odlewniczej. Poprzez sterownie ciepłem i ciśnieniem polimer jest kompresowany w formie. W tym przypadku duże znaczenia ma rozmiar narzędzi wy wymiary ostatecznego półwyrobu.
Podczas tego procesu wytwarzanych jest  bardzo mało odpadów, co czyni tę metod e dość efektywną ekonomicznie. Materiał taki jest bardziej homogeniczny pod względem właściwości fizycznych i mechanicznych. Odlewanie ciśnieniowe charakteryzuje się mniejszymi napięciami w porównaniu do tradycyjnego formowania wtryskowego. Proces ten jest przeznaczony jest do niskich i średnich serii produkcyjnych. Minimalna ilość produkcyjna zaczyna się właściwie od jednej sztuki na cykl.
Dodatkową zaletą jest to, że metoda ta ma relatywnie krótki czas przeprowadzania i możliwość otrzymania raczej większych wymiarów (dostępne są narzędzia do 2540 mm). Dostępna jest dobra różnorodność mieszanek i modyfikacji.

W tym procesie roztopiony i homogeniczna  baza termoplastyczna (pochodząca z linii ekstruzji) jest wtłoczona do formy poprzez wtrysk. Podczas zdefiniowanej fazy schładzania  polimer zastyga i kształtuje się geometria nadana przez narzędzie, a następnie element wydostaje się wraz z otwarciem formy.

Formowanie wtryskowe jest metodą odpowiednią dla średnio-wysokich serii. Najlepszą efektywność można jednak uzyskać wraz z wzrostem ilości, ze względu na wysoki koszt narzędziowania, w przypadku nie standardowych kształtów. Formowanie wtryskowe przeznaczone jest raczej dla mniejszych form, ponieważ większe elementy nie są ekonomiczne. Szybkość produkcji jest bardzo wysoka i czas przygotowania krótki. Dostępne są również różne warianty modyfikacji i mieszanek. Formowanie wtryskowe materiałów pozwala na najwyższe właściwości mechaniczne zwłaszcza z domieszkowanymi modyfikacjami.

Odlewanie odśrodkowe to bardzo interesująca metoda produkcji jraczej większych, ale mimo to ciękościennych, rur i pierścieni z polimeru takiego, jak PEEK. Zewnętrzne wymiary finalnego produktu ograniczone są przez użytkowane narzędzie. Odpowiednia ilość polimeru dodana jest do nagrzanego narzędzia podczas gdy obraca się ono wokół osi poprzecznej. Podczas, gdy materiał topi się, przywiera do ścianek narzędzia i tworzy pożądaną grubość ścian.


Odlewanie odśrodkowe odpowiednie jest dla małych i średnich serii produkcyjnych - minimalna ilość produkcyjna to nawet jedna sztuka. W odróżnieniu do metody wytłaczania, metoda ta jest elastyczna ze względu na grubość ścianek. Natomiast czas produkcji jest nawet pięciokrotnie krótszy w porównaniu do odlewania ciśnieniowego. Ze względu na brak granic dla wewnętrznej średnicy praktycznie wyeliminowane są pustki, wtrącenia i pęknięcia. Materiały odlewane odśrodkowo charakteryzują się najniższym poziomem stresu resztkowego spośród wszystkich metod używanych w Ensinger, stąd też wymagają tylko krótkiego okresu temperowania. Warte uwagi jest bardzo ograniczone powstawanie odpadów i zbliżenie do wartości netto kształtu. Dostępna dla tej metody jest dobra różnorodność mieszanek i modyfikacji. 

Typowe zastosowania rur  PEEK 

  • Pierścienie zabezpieczające używane są zwykle w kombinacji z O-ringami lub uszczelkami w środowisku o wysokim ciśnieniu. Pierścienie zabezpieczające z TECAPEEK posiadają wysoką wytrzymałość na ściskanie i stabilność termiczną. W połączeniu z odpornością termiczną, chemiczną i na zmęczenie funkcja materiału pierścienia zabezpieczającego jako dodatkowa ochrona podczas skoku ciśnienia, który może spowodować zniszczenie oringu a mocniejszy i wytrzymalszy pierścień zabezpieczający jest używany jako ochrona w razie uszkodzenia.
    Backup rings
  • Uszczelki Peek używane są w obszarach wymagających kontroli, przykładowo ochrona przed przeciekaniem płynów i gazów naturalnych. Istnieje wiele różnych zastosowań i obszarów, w których uszczelnienia PEEK znajdują zastosowanie na przykład w zaworach, kompresorach, zaworach przeciwwybuchowych odsprzęgających. Wysokosprawny termoplastyczny polimer PEEK idealnie dostosowuje się do zastosowań uszczelniających ze względu na wysoką tolerancję termiczną, dobrą odporność mechaniczną i chemiczną, a także twardość i sztywność.
  • Gniazda zaworowe używana w środowisku w celu kontroli przepływu płynów, pozwalające im na swobodne płynięcie posiadają także możliwość zamknięcia tego przepływu. TECAPEEK jest powszechnie używanym materiałem i uważanym jako materiał premium dla gniazd zaworowych ze względu na znakomite  właściwości mechaniczne i odporność chemiczną. Ten wysokotemperaturowy polimer pozostaje odporny pomimo stałego wystawienia na działanie gorącej wody i pary, a także wzrastającego momentu obrotowego zaworu ze względu na swoją sztywność.

  • Armatura techniczna PEEK może być używana w różnych dziedzinach przemysłu włączając w to przemysł energetyczny, ropy i gazu. Produkowane w szerokim zakresie wymiarów w różnorodnych procesach, rurki PEEK mogą znaleźć zastosowanie jako dystansowniki, działać jako ochraniające osłona lub powłoka, jak również jako rurki transferujące płyny o wysokiej temperaturze. Rurki PEEK posiadają jedne z najlepszych współczynników wytrzymałość do ciężaru, a poza tym wymaganą wytrzymałość na ciągłe ciśnienie w wysokosprawnej chromatografii cieczowej, HPLC. Rurki PEEK stały się popularną alternatywą dla stali nierdzewnej.