PEEK emnerør / rør og ringe

Emnerør lavet af den højtydende polymer PEEK, finder vej til mange forskellige industrier og anvendelser, specielt indenfor olie- og gas industrien samt halvlederindustrien. PEEK er ofte materialevalget, på grund af materialets temperatur-, kemiske- og kryberesistens, kombineret med dets termiske stabilitet og kompressionsstyrke.

Tilgængeligheden til de rigtige størrelser er af lige så afgørende betydning, som selve anvendelsen. Ensinger er specialiseret i forskellige produktionsmetoder, der sikrer kapaciteten til at producere PEEK emnerør og ringe i et stort sortiment af dimensioner. På vores produktionsfaciliteter over hele verden, producerer vi PEEK emnerør og ringe ved ekstrudering, kompressionsstøbning, rotationsstøbning (også kaldet spin casting eller spin moulding) og sprøjtestøbning. Kompressionsstøbningen giver mulighed for at tilbyde størrelser med større tværsnit og vægtykkelser. Rotationsstøbning giver fleksibiliteten i en produktion i meget små dimensionsspring, med mulighed for en skræddersyning til den enkelte kundes behov, og samtidigt et materiale, der kan præstere i højtemperaturanvendelser, for eksempel til tætninger. For at imødekomme dine specifikke krav til materialeperformance, kan du få tilpasset materialesammensætningen, ved tilsætning af passende additiver og fyldmaterialer. Dette sammen med muligheden for at tilpasse ydre diameter og vægtykkelse, imødekommer de fleste  olie og gas anvendelser.

Med næsten 4000 forskellige kombinationer af modifikationer, produktionsmetoder og dimensioner, tilbyder TECAPEEK den største diversitet til industrielle behov. Vores PEEK rør og PEEK ringe er tilgængelige med vægtykkelser mellem 5 og 180 mm. samt i ydre diameter op til 2200 mm. Produktionsantallet varierer fra kun et enkelt emne, eksempelvis til prototype projekter, og til de store industrielle produktionsmængder. Med vores brede lagersortiment og fleksibiliteten i kundespecifikke løsninger, er vi et stærkt valg for dig, når du skal bruge PEEK.

PEEK RØRvælger

Vælg mellem mere end 4000 kombinationer ved at bruge PEEK rørvælgeren. Du kan vælge op til fire PEEK plastmodifikationer og angive dit eksakte krav til dimensionsspænd på PEEK rør og ringe, og dermed få et overblik over tilgængelighed, minimum bestillingsmængde og produktionsmetoden. PEEK vælgeren viser dig det bedste match i forhold til dine ønsker til dimensioner, så du kan reducere materialespildet ved bearbejdning.

Et bredt sortiment til din rådighed - peek ufyldt og forstærket

PEEK emnerør, rør og ringe er tilgængelige som ufyldte (TECAPEEK natural) og fyldte (med additiver) modifikationer, TECAPEEK GF30 natural (PEEK glasfiberforstærket) eller TECAPEEK CF30 black (Karbonfyldt PEEK).  Til lejeanvendelser, som kræver specielle friktionsegenskaber, er PEEK PVX (TECAPEEK PVX black) det rigtige valg.

På et bredt udvalg af anvendelser, i sær i offshore sektoren, hvor høje temperaturer, store mekaniske kræfter og resistens mod agressive kemikalier er essentielle og der samtidigt kræves en aldringstest på sure gasser , kan vi sikre dig dokumentation på, at materialet kan anvendes i disse barske miljøer.
Vores PEEK plast, produceret ved ekstrudering, imødekommer de skrappe krav, der stilles, for at opfylde både ISO 23936-1 og NORSOK M-710 i de meget krævende miljøer i olie og gas industrien.

Ekstrudering er en metode til, i teorien, at producere uendeligt lange halvfabrikata emner, baseret på termoplastiske polymerer. Typen af halvfabrikata afgøres af det værktøj, som anvendes. Ensingers halvfabrikata typer er rør, plader og stænger. Produktionen sker ved at polymeren smeltes i ekstruder enheden og homogeniseres, før den presses i gennem værktøjet og ender i den ønskede halvfabrikata udgave.

Ekstrudering er meget omkostningseffektivt for medium til store produktionsvolumener. Fysiske egenskaber for et ekstruderet materiale er sammenlignelige med egenskaberne for sprøjtestøbte emner. 
Ved kompressionsstøbning hældes den anvendte termoplast polymer ned i en opvarmet formkavitet. Ved anvendelse af varme og tryk, komprimeres polymeren i formen, hvor dimensionerne for værktøjet afgør dimensionerne på det endelige halvfabrikata emne.

Kun meget små mængder scrap akkumuleres og gør denne process ganske omkostningseffektiv. Denne produktionsmetode tilbyder fysisk og mekanisk mere homogene egenskaber og udviser mindre materialespænding, end konventionelt sprøjtestøbt materiale. Kompressionsstøbning er brugbar, hvor det er lille til medium ordrevolumen, Minimum ordrestørrelse starter ved et styk. En yderligere fordel er, at materialet har relativt kort produktionstid og en mulighed for at producere forholdsvist store dimensioner (værktøjer til >100 inch eller >2540 mm). God variation i materialeblandinger og modifikationer er tilgængelige.

I denne proces tvinges en smeltet og homogen polymer base (der kommer fra en ekstruderingsenhed) ned i en formkavitet ved indsprøjtning. I løbet af en defineret nedkølingsfase, tilpasser polymeren sig værktøjets geometri og stivner. Herefter skubbes emnet ud, ved at værktøjet åbnes.

Sprøjtestøbning er en metode, som er velegnet til medium til store volumen ordrer, men den største omkostningseffektivitet opnås ved store volumener, i sær fordi værktøjsomkostningerne er høje, hvis det er nødvendigt med et "ikke standard" værktøj. Sprøjtestøbning er bedst til mindre emner og ofte ikke omkostningseffektivt til større emner. Produktionshastigheden er meget høj og gennemløbstiden er kort. God variation af modifikationer er tilgængelig. Sprøjtestøbte materialer har de højeste mekaniske værdier, ofte for modifikationer med additiver.

Rotationsstøbning er en interessant metode, når der skal produceres forholdsvist store, men tyndvæggede rør og ringe i polymerer såsom PEEK. Ydre diameter på det endelige produkt begrænses af værktøjet, som anvendes. Tilstrækkelige mængder polymer tilsættes til det opvarmede værktøj, mens det roterer om sin egen akse. Når materialet smelter, kliner det sig til værktøjets vægge og bygger dermed den ønskede vægtykkelse op.

Rotationsstøbning er velegnet til små til mellemstore ordrestørrelser, hvor MOQ kan være et enkelt emne. I modsætning til ekstrudering, er denne metode meget fleksibel, hvad angår vægtykkelse og produktionshastigheden er ca. 5 gange hurtigere, sammenlignet med kompressionsstøbning. På grund af den åbne indre diameter, kan revner, hulrum og inklusioner praktisk talt udelukkes. Rotationsstøbt materiale udviser den laveste restspænding, sammenlignet med materialer produceret ved andre metoder, anvendt i Ensingers verden. Derfor er det kun nødvendigt med en meget kort afspændingstid. Det er også interessant med den meget lille akkumulering af spild, og metodens velegnethed til at producere næsten færdige emnestørrelser. En stor variation af modifikationer er tilgængelig.

Typiske PEEK RØR anvendelser

  • Back up ringe bruges normalt i miljøer med højt tryk, i kombination med O-ringe eller tætninger. TECAPEEK back up ringe har en høj kompressionsstyrke og termisk stabilitet. Udsat for temperatur, kemisk- og træthedspåvirkning, fungerer back up ringene som en yderligere sikring, hvis O-ringene skulle svigte. Den mere stærke og kraftige back-up ring er ideel til dette formål.
    Backup rings
  • Peek tætninger bruges, hvor det er vigtigt at kontrollere og sikre mod lækage af eksempelvis væsker og gasser. Der findes mange forskellige anvendelser for PEEK tætninger, eksempelvis ventiler, kompressorer, Blowout preventer (BOP) og Packers. High performance termoplast polymeren PEEK er perfekt tilpasset til tætningsanvendelser, på grund af materialets fremragende egenskaber, så som højtemperatur tolerance, god mekanisk og kemisk resistens samt materialets hårdhed og stivhed.
  • Ventilsæder anvendes i miljøer, hvor flow af væsker skal kontrolleres og regulering af henholdsvis flow og aflukning af flow skal sikres. TECAPEEK anses for at være førsteklasses materiale til ventilsæde anvendelser, grundet fremragende kemiske og termiske egenskaber. Højtemperatur polymeren forbliver resistent, selv under løbende eksponering overfor varmt vand og damp, og øger kravet til moment på ventilen, grundet dets stivhed.
  • PEEK rør kan bruges i forskellige industrier, inklusiv Energi / Olie & Gasindustrien. Produceret i et bredt spektrum af størrelser og ved flere forskellige processer, kan PEEK rør anvendes til mange forskellige områder, som for eksempel til spacers, hvor de fungerer som et beskyttende lag  eller til  rørføring af højtemperatur væsker. PEEK rør har en meget høj styrke-vægt ratio. Ydermere har materialet også den nødvendige styrke, til at kunne modstå fortløbende HPLC tryk. Derfor er PEEK rør blevet et populært alternativ til rustfrie stålrør.