Autoklav- og steriliserbare plastmaterialer

Sterilisation af apparater og komponenter fremstillet af plast er beregnet til at tilintetgøre så mange levende mikroorganismer, herunder bakterier, virusser, alger og svampesporer, som muligt. Der findes mange forskellige metoder til sterilisation af plast. Afhængigt af den anvendte sterilisationsmetode er nogle materialer mere velegnede end andre.

Autoklavering af plastmaterialer med vanddamp

Iht. DIN EN 285 skal alle overflader på genstande, der steriliseres, eksponeres for rent mættet vanddamp ved 134 °C i mindst tre minutter. Sterilisation eller autoklavering ved hjælp af vanddamp anses for den sikreste og billigste af alle sterilisationsmetoder. De høje procestemperaturer der arbejdes ved gør det mindre velegnet til materialer, der er følsomme over for varme og hydrolyse.

 • PEEK til medicinalteknik
  TECAPEEK MT har ikke vist noget særligt tab af mekaniske egenskaber, selv ved mere end 1.500 sterilisationer. Heller ikke negative påvirkninger, som f.eks. misfarvninger eller farveændring (gulning) eller tilkalkning, er vist ved mere end 1.500 sterilisationer.
 • PPSU til medicinalteknik
  TECASON P MT har ikke vist noget særligt tab af mekaniske egenskaber før end ved 800 sterilisationer. Væsentlig misfarvning ses heller ikke ved mindre end 1.000 sterilisationer. 
 • POM-C til medicinalteknik
  Acetal copolymerer, der benyttes til medicinske anvendelser, vil typisk ikke vise noget særligt tab af mekaniske egenskaber før end ved 800 sterilisationer. Men der kan forekomme misfarvning efter 200 sterilisationer. Ved ca. 500 sterilisationer kan der også forekomme farveændring (gulning).
 • PP til medicinalteknik
  TECAPRO MT har ikke vist noget særligt tab af mekaniske egenskaber før end ved 800 sterilisationer. Men misfarvning og farveændring (gulning) ses ved 200 sterilisationer (gælder ikke for TECAPRO MT sort). 

Sterilisationstest har været udført ved hjælp af ikke-rengjorte plastprøver. Sterilisationstemperaturen var 134 °C med en sterilisationstid på 0 min.og en tørretid på 20 min. Trykket var 3 bar. Andre effekter, der kan påvirke rengøringsprocessen (med Ecolab, Borer, m.v.) er ikke undersøgt. Som følge af de enkelte materialers kemikaliebestandighed og praktisk erfaring må det antages, at rengøring har en betydelig påvirkning af sterilisationsbestandigheden. Sterilisationsbestandigheden, især for PP-HT og i mindre grad POM-C, reduceres betydeligt herved. Det må derfor antages, at sterilisationsbestandigheden vil være betydeligt lavere end beskrevet her. Vi anbefaler typisk PP-HT til ca. 200 sterilisationer og POM-C til ca. 300 - 400 sterilisationer.

andre steriliisationsmetoder

Varm luft

Ved hjælp af sterilisation med varm luft dræbes bakterierne af tør varme ved høj temperatur (180 °C) over en periode på mindst 30 minutter. Denne metode er ikke længere tilladt som følge af en lang række usikkerhedsfaktorer og er derfor i dag i de fleste tilfælde blevet erstattet af andre metoder.

Materialer til medicinsk brug, som er bestandige mod varm luft:

 • TECAPEEK MT
 • TECAPEEK MT CF30
 • TECAPEEK MT CLASSIXTM

MT bestandige materialer:

 • TECASON P MT

TECAPRO MT er ikke bestandige.

Plasma

Sterilisation med hydrogen peroxid plasma er velegnet til alle plastmaterialer, men det er en meget dyr metode, der kræver meget udstyr Højreaktive hydroxy og hydroxyl radikaler dræber mikrooganismer ved temperaturer på kun 45 °C over en periode på 45-80 minutter. Plasmaen fjernes ved hjælp af ventilation. Der er stort set ingen korrosionsfare, og der forekommer ikke giftrester, som ville kræve forlænge afgasning.

Materialer til medicinsk brug, som er bestandige mod plasma:

 • TECAPEEK MT
 • TECAPEEK MT CF30
 • TECAPEEK MT CLASSIXTM
 • TECASON P MT
 • TECAPRO MT

Formaldehyd og etylenoxid

Sterilisation ved hjælp af mikrobiocidgas som f.eks. formaldehyd eller etylenoxid fortages altid ved temperaturer på mellem 48 og 60 °C. På grund af de lave temperaturer er denne metode velegnet til temperaturfølsomme materialer. Fordelen ved formaldehyd kan sammenlignes med etylenoxid, men den lavere toksitet giver mulighed for kortere afgasningstider. Begge bliver primært brug til engangsartikler.

Materialer til medicinsk brug, som er bestandige mod gas:

 • TECAPEEK MT
 • TECAPEEK MT CF30
 • TECAPEEK MT CLASSIXTM
 • TECASON P MT
 • TECAPRO MT

Sterilisation med gammabestråling

Sterilisation ved hjælp af bestråling er en mild metode, der er velegnet til stort set alle typer plast, og der anvendes enten gammastråler eller en stråle af højt accelererede elektroner. Disse metoder er omkostnings- og udstyrstunge, så de bliver primært brug til sterilisation af engangsprodukter inden for industrien.

Materialer til medicinsk brug, som er bestandige mod gammabestråling:

 • TECAPEEK MT
 • TECAPEEK MT CF30
 • TECAPEEK MT CLASSIXTM

MT bestandige materialer:

 • TECASON P MT

TECAPRO MT er ikke bestandige.