Alternativer til PFAS

Per- og polyfluorerede kemikalier er i øjeblikket i fokus for en stor del af den lovgivningsmæssige kontrol under akronymet »PFAS«.
PFAS, også kendt som »evighedskemikalier«, er bredt defineret som stoffer, der indeholder mindst ét fuldt fluoreret methyl- (CF3) eller methylen- (CF2) kulstofatom uden H/Cl/BR/I bundet til det, og omfatter langt over 10.000 forskellige stoffer. De kan spores i vores miljø og kroppe på ubestemt tid, og afhængigt af stoffet kan de forårsage sundhedsproblemer. PFAS-spor er nu i vid udstrækning påvist i jord og vand.

PFAS-stoffer er meget populære i industrien, fordi de er termisk og kemisk stabile og derfor kan bruges i en lang række applikationer. Fra brandslukningsskum til overfladebehandling, emballage, maling, pesticider og medicinsk udstyr kan PFAS-stoffer findes i mange forskellige anvendelser.
Fluorpolymerer, der forarbejdes hos Ensinger, såsom PTFE og PVDF, falder også ind under denne nuværende brede definition.

Den 23. marts 2023 offentliggjorde ECHA (Det Europæiske Kemikalieagentur) et forslag til en grundlæggende begrænsning af PFAS-stoffer, som skal reguleres via EU's kemikalieforordning REACH. Importen af PFAS-færdigvarer fra lande uden for EU vil også blive påvirket.

Det betyder, at Ensingers produkter, der indeholder fluorpolymerer eller fluorbaserede tilsætningsstoffer, også vil blive berørt af et forbud, selv om fluorpolymerer er klassificeret som uskadelige polymerer i henhold til OECD's kriterier. Der findes f.eks. også PTFE- og PVDF-kvaliteter, som er egnede til direkte fødevarekontakt.

En kommentarperiode er stadig åben indtil september 2023, hvor interesserede parter, virksomheder og foreninger kan indsende data og synspunkter om begrænsningsforslaget til ECHA.

En beslutning om, hvorvidt og i hvilket omfang lovforslaget vil blive implementeret, forventes ikke før midten af 2024. Som det ser ud i dag, vil en begrænsning tidligst træde i kraft i 2025.
Nogle PFAS-stoffer (f.eks. PFOA) er dog allerede reguleret af gyldige EU-forordninger. Gyldige overensstemmelseserklæringer er tilgængelige på anmodning.

Derudover er Ensinger i tæt dialog med de relevante råvareleverandører og overvåger intensivt processerne omkring PFAS-regulering for at kunne reagere på eventuelle væsentlige ændringer.  
I produktionen af vores tekniske plasttyper som POM, PA og PET ud over de højtydende plasttyper PPS, PPSU, PEEK og PI kan PTFE eller PVDF anvendes som tilsætningsstoffer til specifikke kvaliteter; for PFAS-frie alternativer bedes du kontakte vores afdeling for applikationsteknik.

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker en overensstemmelseserklæring, er du velkommen til at kontakte os:.


eR der PFAS-FRIE PLAST ALTERNATIVER tIL PTFE & PVDF?

Disse og lignende spørgsmål er blevet mere udbredte i vores afdeling for applikationsteknik på det seneste, og de kan desværre ikke besvares med et generelt svar. Vi anbefaler snarere, at denne type forespørgsler undersøges på et individuelt, mere applikationsspecifikt grundlag. På grund af de fleste fluropolymerers uovertrufne alsidighed skal man være opmærksom på de egenskaber som temperaturadfærd, kemisk resistens og mekaniske egenskaber, som materialet blev valgt til, når man overvejer, om et erstatningsprodukt er nødvendigt og tilgængeligt. Der findes f.eks. ingen polymer, der har 100 % af PTFE's egenskaber. Derfor vil overvejelser om en eventuel erstatning af materialet sandsynligvis også indebære ændringer i emnedesignet. På grund af vores store udvalg af forskellige termoplaster og forskellige fremstillingsprocesser er Ensinger i stand til at udforske forskellige alternativer og ser frem til et rådgivende samarbejde. 

Alternativer til PTFE-fyldte lav-friktions materialer

PTFE er også et populært additiv i tribologiske anvendelser. Selvom der ikke findes nogen direkte erstatning for PTFE, er det lykkedes Ensinger at udvikle et alternativ til PTFE-fyldte glidematerialer.
Takket være et særligt fyldstofkoncept, der ikke kræver PTFE, kan der opnås fremragende friktions- og slidresultater i forskellige tribologiske anvendelser.
Plastkomponenterne fås under navnet TECACOMP XS i kombination med PPA, PA66, PPS og PEEK.