High performance plast

I moderne industri er performance et must. Det dækker mange aspekter i forhold til kvalitet, effektivitet, holdbarhed, hastighed, eller produktivitet samt bestandighed mod udefra kommende faktorer. Målet er at have applikationer, der fungerer problemfrit, med minimal vedligeholdelse og med den bedste balance mellem kvalitets- og omkostningsniveau. Inden for vores materialeportefølje kan du finde præcis den high performance plast, der kræves til det enkelte anvendelsesområde.

High performance plast har typisk en permanent driftstemperatur på over 150 °C. Denne materialekategori har de optimale egenskaber blandt polymerer - herunder glid - friktion, vægtreduktion og kemikaliebestandighed - og dette med en høj permanent driftstemperatur. Ved anvendelse af specielle additiver, som glasfibre, glasperler eller kulfibre, kan stivhed og deformeringsresistens overfor varme øges endnu mere. Additiver, såsom PTFE, grafit og aramidfibre, forbedrer egenskaberne ved glid og friktion betydeligt. Tilsætning af metalfibre og kønrøg giver bedre ledeevne.

Høj temperaturbestandighed

Varmebestandige plastmaterialer  bliver hele tiden videreudviklet og er blevet mere almindelige inden for både traditionelle og avancerede anvendelsesområder for at forbedre ydeevne og holdbarhed.

Almindeligvis anses plastmaterialer ikke for at være varmebestandige materialer. Men sandheden er, at der findes hele familier af højydende polymerer, der kan anvendes ved permanente driftstemperaturer på mere end 150 °C og helt op til over 300 °C, afhængigt af driftsforholdene.

Disse materialer, som er karakteriseret ved højere glasovergangs- og smeltetemperaturer, er det bedste valg, når det kommer til erstatning af metal, idet polymerer har suverænt bedre egenskaber, som f.eks. glidfriktion, vægtreduktion og kemikaliebestandighed. Fordelene kan høstes selv ved høje permanente driftstemperaturer. Højtemperaturpolymerer er kommercielt tilgængelige både som umodificerede, varmebestandige materialer og som modificeret high performance termoplast.

Ved at tilsætte additiver, såsom glas eller kulfibre, kan stivhed og deformeringstemperatur forbedres, samtidigt med at dimensionsstabiliteten øges. Årsagen er en lavere varmeudvidelse, der kommer tæt på de værdier, som typisk gælder for nogle metallegeringer. Kulfiberforstærket plast er p.t den mest interessante løsning, når driftsforholdene kræver meget høj stivhed og mekaniske egenskaber med lavest mulige vægt, f.eks. inden for luftfart og automobilindustrien.

Inden for anvendelsesområder, der kræver slidbestandighed, tribologiske egenskaber eller en lav friktionskoefficient, har disse tekniske plastmaterialer en optimal ydeevne, når de tilsættes smøremidler såsom PTFE og grafit. Desuden kan de iboende gode elektriske isoleringsegenskaber ved disse termoplastmaterialer modificeres, for at opnå statisk afledende eller elektrisk ledende egenskaber.

Producent af high performance plast

Følgende high performance plastmaterialer fremstilles af Ensinger:
Produktsortimentet af high performance plast omfatter:
  • Emnerør
  • Plader
  • Rundstænger

anvendelser af High performance polymerer

Nogle af de vigtigste anvendelsesområder for højtemperaturplast er:

  • Inden for anvendelsesområder, der kræver tribologisk bestandighed, slidbestandighed eller en lav friktionskoefficient, har disse tekniske plastmaterialer en optimal ydeevne, når de tilsættes smøremidler såsom PTFE og grafit.
  • Varme- og chokbestandige applikationer inde for glas- og luftfartsområdet
  • Varmebestandige, emission sikrede, højisolerende eller særligt ledende materialer til halvleder og elektronikindustrien
  • Steriliserings- og hydrolysebestandige komponenter til medicinsk udstyr
  • Emissions- og strålingsbestandige komponenter til vakuumteknologi og applikationer inden for røntgenteknologi og kernekraftområdet
  • Komponenter til den kemiske industri