ATEX materialer

Der kræves ofte et ATEX dokument, hvis et produkt skal anvendes under farlige processer, eller hvis det skal bruges sammen med farlige materialer. Sådanne anvendelser forekommer tit i forbindelse med halvledere og elektroniske industrier, samt med kemikalier og i fødevareindustrien.

Anvendelserne er ofte:

  • Bearbejdning og håndtering af eksplosive stoffer
  • Bearbejdning af pulvere med stor specifik overflade (mel, støv) med lavt tændingspunkt.
  • Bearbejdning af blandinger og sammensætninger, der kan generere eksplosivt støv, som i nogle plastfremstillingsprocesser
  • Skæreprocesser, der genererer små partikler med mulighed for elektrostatisk ladning, der skaber en atmosfære af eksplosivt støv. Den elektrostatiske ladning kan generere højspændte tændgnister.

 
EU direktivet ATEX blev introduceret for at sikre brug af materialer og produkter i potentielt farlige miljøer. Termen ATEX er afledt af den franske forkortelse"Atmosphère EXplosible". Direktivet indeholder p.t. to EU retningslinjer inden for området eksplosionsforebyggelse. Her vises ATEX Direktiv 94/9/EU vedrørende udstyr samt ATEX Retningslinjer 1999/92/EU.

 

I disse dokumenter findes der generelle anbefalinger til eksplosionsforebyggelse vedrørende materialer:

  • som er elektrisk ledende, for at undgå selvantændelse.
  • som ikke indeholder brændbare opløsningsmidler, elastificerede eller fordampede tilsætningsstoffer

Som fremstiller af produkter og ikke af færdige enheder (maskiner), kan Ensinger ikke udstede certifikat vedrørende ATEX materialeretningslinjer for sine produkter, men vi kan beskrive produktegenskaberne som understøttelse for ATEX dokumentationen til den endelige enhed. Egnetheden af den endelige funktion af vores produkter i alle processer og udstyr beregnet til eksplosionsforebyggelse skal derfor afprøves inden for det enkelte anvendelsesområde.

 

F.eks kan Ensinger bekræfte visse relevante egenskaber ved vores halvfabrikata, såsom:

  • overflade- og volumen modstandsevne af ELS materialerne
  • Bekræftelse af at halvfabrikata viser en modstandsevne på 109
  • Udtalelse om, at det pågældende produkt ikke er brændbart (f.eks V-0 iht. UL94 for high performance plast)
  • Udtalelse om, at det ikke indeholder brændbare tilsætningsstoffer

Anbefalede plastmaterialer

For ATEX materialer kan vi tilbyde følgende Ensinger materialer med tilhørende elektrisk ledeevne:


TECAFORM AH ELS black

Denne ekstruderede POM-C fyldt med carbon black giver elektrisk ledningsevne med en overflademodstand på ...

TECAPEEK ELS nano black

Denne ekstruderede PEEK fyldt med kulstofnanorør giver elektrisk ledningsevne med en overflademodstand på ...