ATEX materialen

Een ATEX Document wordt vaak vereist als de toepassing moet worden geïmplementeerd in gevaarlijke processen of gebruikt met gevaarlijke materialen of producten. Dit gebeurt vaak in de halfgeleider en elektronische industrieën, evenals in chemische en voedsel technologie.

Die toepassingen worden vaak betrokken in of gebruikt voor:

  • Verwerking en hanteren van explosieven
  • Verwerking van poeders met grote specifieke oppervlakken (bloem, stof) met een laag ontstekingspunt
  • Verwerking van verbindingen die explosief stof kunnen genereren, zoals in sommige kunststofproductieprocessen
  • Snijprocessen die kleine deeltjes genereren met het potentiaal voor elektrostatische oplading, waardoor een explosieve stofatmosfeer ontstaat. De elektrostatische lading zou een hoogspanning ontstekingsvonk kunnen genereren.

 
De ATEX richtlijnen van de Europese Unie waren ingevoerd om veilig gebruik van materialen en producten te helpen garanderen in potentieel gevaarlijke omgevingen. De term ATEX is afgeleid van de Franse afkorting "ATmosphère EXplosible". De richtlijn omvat op dit moment twee sets richtlijnen van de Europese Unie op het gebied van preventie van ontploffingen. Dit is de ATEX apparaten Richtlijn 94/9/EG, en de ATEX Richtlijn 1999/92/EC.

 

In deze documenten worden algemene aanbevelingen voor explosiepreventie gegeven voor materialen:

  • Die elektrisch geleidend zijn, om zelfontbranding te vermijden
  • Dat ze geen brandbare oplosmiddelen, elastificeermiddelen of verdampende additieven bevatten

Als productfabrikant en niet als apparatenfabrikant, kan Ensinger geen certificaat afgeven met betrekking tot ATEX-materiaal richtlijnen voor zijn producten, maar de eigenschappen van de producten kunnen we beschrijven om de ATEX documentatie van het uiteindelijke apparaat te ondersteunen. De geschiktheid van de effectieve werking van onze producten in elk proces of apparaat dat bedoeld is voor ontploffingspreventie moet dus worden getest in de feitelijke toepassing.

 

Bijvoorbeeld, Ensinger zou in staat zijn om bepaalde relevante eigenschappen van onze halffabrikaten te bevestigen, zoals:

  • De oppervlakteweerstand en volumeweerstand van een ELS-kwaliteit
  • Bevestiging dat het halffabrikaat een weerstandswaarde van 109 heeft
  • Vermelden dat het betreffende product niet brandbaar is (bijvoorbeeld met vermelding van V-0 volgens UL94 voor high performance plastics)
  • Vermelden dat het geen brandbare additieven bevat

Aanbevolen kunststof

Voor ATEX materialen, kunnen we de volgende Ensinger materialen bieden met bijbehorend elektrisch geleidingsvermogen:


TECAFORM AH ELS black

Dit geëxtrudeerd POM-C met carbon black biedt elektrische geleiding met een oppervlakteweerstand van ...

TECAPEEK ELS nano black

Dit geëxtrudeerde PEEK gevuld met koolstofnanobuisjes biedt elektrische geleiding met een oppervlakteweerstand van ...