Steriliseerbare en autoclaveerbare kunststoffen

Het doelbewust steriliseren van apparaten en componenten gemaakt van kunststof is bedoeld om zoveel mogelijk levende micro-organismen zoals bacteriën, virussen, algen en hun sporen te vernietigen. Er zijn meerdere methoden voor sterilisatie van kunststof. Afhankelijk van het gebruikte sterilisatieproces zijn sommige materialen geschikter dan andere.

Kunststof die met stoom geautoclaveerd kan worden

Volgens DIN EN 285 moeten alle oppervlakken van de te steriliseren voorwerpen gedurende minstens drie minuten aan zuivere verzadigde waterdamp bij 134 °C worden blootgesteld. Stoomsterilisatie of autoclaveren wordt beschouwd als de veiligste en goedkoopste van alle sterilisatiemethoden. De hoge procestemperaturen maken het echter minder geschikt voor materialen die gevoelig zijn voor warmte en hydrolyse.

 • PEEK MT
  TECAPEEK MT vertoont geen noemenswaardig verlies van mechanische eigenschappen, zelfs niet bij meer dan 1.500 sterilisatiecycli. Ook andere negatieve invloeden zoals verkleuring of kleurverandering (vergeling) of zelfs verkalking worden niet gezien boven de 1.500 cycli.
 • PPSU MT
  TECASON P MT vertoont geen noemenswaardig verlies van mechanische eigenschappen tot 800 sterilisatiecycli. Ook is er geen belangrijke verkleuring te zien onder de 1.000 sterilisatiecycli. 
 • POM-C MT
  Acetal copolymeren die in medische toepassingen gebruikt worden, zullen geen typisch verlies van mechanische eigenschappen hebben tot 800 cycli. Wel an er een verkleuring ontstaan bij 200 sterilisatie cycli. Bij ongeveer 500 sterilisatie kan een kleurverandering (vergeling)  worden gezien.
 • PP MT
  TECAPRO MT vertoont geen significant verlies van mechanische eigenschappen tot 800 sterilisatiecycli. Bij 200 sterilisatiecycli worden echter wel verkleuring en kleurverandering (vergeling) waargenomen (geldt niet voor TECAPRO MT black). 

Sterilisatietesten werden uitgevoerd met gebruik van kunststof testmonsters zonder reinigingscycli. De sterilisatietemperatuur was 134°C met een sterilisatietijd van 10 min. en een droogtijd van 20 min. De druk in de kamer was 3 bar. Andere bijwerkingen die het reinigingsproces beïnvloeden (met Ecolab, Borer enzovoort) werden niet onderzocht. Vanwege de chemische bestendigheid van de afzonderlijke materialen en de praktijkervaring moet ervan worden uitgegaan dat de reinigingscycli een aanzienlijke invloed hebben op de sterilisatiebestendigheid. De sterilisatie bestendigheid, met name van PP-HT en in mindere mate van POM-C, wordt hierdoor aanzienlijk verstoord. Daarom moet ervan worden uitgegaan dat de sterilisatie bestendigheid aanzienlijk lager zal zijn dan beschreven. Doorgaans definiëren we PP-HT met circa 200 sterilisatiecycli en POM-C met circa 300 - 400 cycli.

Andere sterilisatiemethoden

Warme lucht

Bij sterilisatie met warme lucht worden kiemen gedood door droge warmte onder hoge thermische belasting (180 °C) over een periode van minstens 30 minuten. Dit proces is niet langer toegestaan vanwege een groot aantal onzekere factoren en is daarom nu in de meeste gevallen vervangen door andere methoden.

MT materialen die zeer bestand tegen warme lucht zijn:

 • TECAPEEK MT
 • TECAPEEK MT CF30
 • TECAPEEK MT CLASSIXTM

Bestendige MT materialen zijn:

 • TECASON P MT

 TECAPRO MT is niet resistent.

Plasma

Sterilisatie met waterstofperoxide plasma is geschikt voor alle kunststoffen, maar het is kostbaar en vereist uitgebreide apparatuur. Zeer reactieve hydroxy- en hydroxylradicalen doden de micro-organismen bij temperaturen van slechts 45°C over periodes van 45 tot 80 minuten; het plasma wordt verwijderd door ventilatie. Het risico van corrosie is bijna onbestaand en er is geen toxisch residu dat langdurige ontgassing zou vereisen.

MT materialen die bestand zijn tegen plasma zijn:

 • TECAPEEK MT
 • TECAPEEK MT CF30
 • TECAPEEK MT CLASSIXTM
 • TECASON P MT
 • TECAPRO MT

Formaldehyde en ethyleen-oxide

Sterilisatie met gebruik van een micro-biocide gas zoals formaldehyde of ethyleen-oxide wordt altijd uitgevoerd bij temperaturen tussen 48 en 60°C. Door de lage temperaturen is dit proces geschikt voor temperatuurgevoelige materialen. De efficiëntie van formaldehyde is vergelijkbaar met die van ethyleen-oxide, maar de lagere toxiciteit maakt kortere tijden voor ontgassing mogelijk. Beide worden voornamelijk gebruikt voor wegwerpartikelen.

MT materialendie bestand zijn tegen gas zijn:

 • TECAPEEK MT
 • TECAPEEK MT CF30
 • TECAPEEK MT CLASSIXTM
 • TECASON P MT
 • TECAPRO MT

Sterilisatie door gamma straling

Sterilisatie door straling is een zachte methode die geschikt is voor bijna alle soorten kunststof en gebruik maakt van of gammastralen of een bundel sterk versnelde elektronen. Deze processen zijn kosten- en apparatuurintensief, zodat ze voornamelijk worden gebruikt voor de sterilisatie van wegwerpproducten op industriële schaal.

MT materialen die bestand zijn tegen gammastraling zijn:

 • TECAPEEK MT
 • TECAPEEK MT CF30
 • TECAPEEK MT CLASSIXTM

Bestendige MT materialen zijn:

 • TECASON P MT

 TECAPRO MT is niet resistent.