Alternatieven voor PFAS

Per- en polyfluorchemicaliën (afkorting PFAS) staan momenteel in het middelpunt van de belangstelling.
PFAS, ook wel "eeuwige chemicaliën” genoemd, worden gedefinieerd als stoffen die ten minste één volledig gefluoreerd methyl- (CF3) of methyleen- (CF2) koolstofatoom bevatten zonder binding met H/Cl/BR/I. Er vallen meer dan 10.000 verschillende stoffen onder. Ze zijn voor onbepaalde tijd detecteerbaar in onze omgeving en ons lichaam en kunnen, afhankelijk van de stof, gezondheidsproblemen veroorzaken. PFAS-sporen worden op grote schaal aangetroffen in de bodem en in water.

PFAS-stoffen zijn erg populair in de industrie omdat ze thermisch en chemisch stabiel zijn en in veel verschillende toepassingen kunnen worden gebruikt. PFAS-stoffen zijn te vinden in veel toepassingen, van blusschuim tot coatings, verpakkingen, verf, pesticiden en medische apparatuur.
Fluorpolymeren die bij Ensinger worden verwerkt, zoals PTFE en PVDF, vallen ook onder de huidige brede definitie.

Op 23 maart 2023 heeft het ECHA, het Europees Agentschap voor chemische stoffen, een voorstel gepubliceerd voor fundamentele beperking van PFAS, te reguleren via de chemicaliënverordening REACH van de EU. De invoer van PFAS-eindproducten uit niet-EU-landen krijgt daar mee te maken.
Dit betekent dat Ensinger-producten die fluorpolymeren of op fluor gebaseerde additieven bevatten ook door een verbod getroffen zouden worden, hoewel de criteria van de OESO fluorpolymeren classificeren als onschadelijk. Er zijn bijvoorbeeld ook PTFE- en PVDF-varianten die geschikt zijn voor direct contact met voedingsmiddelen.

Tot september 2023 kunnen belanghebbenden, bedrijven en verenigingen nog gegevens en standpunten over het beperkingsvoorstel indienen bij ECHA.

Een beslissing over de mate waarin en de vraag of het wetgevingsvoorstel zal worden uitgevoerd, wordt niet vóór medio 2024 verwacht. We verwachten nu dat een beperking op zijn vroegst in 2025 van kracht wordt.
Sommige PFAS-stoffen (bijv. PFOA) worden echter al gereguleerd door geldige EU-regelgeving. Geldige conformiteitsverklaringen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Ensinger onderhoudt nauwe contacten met de relevante grondstofleveranciers en volgt de processen rondom de PFAS-regelgeving op de voet om te kunnen reageren op eventuele significante veranderingen.  

Bij de productie van onze technische kunststoffen zoals POM, PA en PET en de hoogwaardige kunststoffen PPS, PPSU, PEEK en PI kan PTFE of PVDF worden gebruikt als additief voor specifieke kwaliteiten; neem voor PFAS-vrije alternatieven contact op met onze afdeling Application engineering.

Voor vragen of conformiteitsverklaringen kunt u altijd contact met ons opnemen:

 

ZIJN ER KUNSTSTOFALTERNATIEVEN ZONDER PFAS VOOR PTFE & PVDF?

Onze afdeling Application engineering krijgt deze en soortgelijke vragen steeds vaker. We kunnen helaas niet één algemeen antwoord geven. We raden aan dit soort vragen te richten op individuele, meer specifieke toepassingen. Als er wordt overwogen of er een vervangend product nodig en beschikbaar is, kijken we, vanwege de grote veelzijdigheid van fluorpolymeren, naar eigenschappen zoals temperatuurgedrag, chemische bestendigheid en mechanische eigenschappen waarvoor het materiaal is gekozen. Er is bijvoorbeeld geen polymeer dat 100% van de eigenschappen van PTFE heeft. Daarom brengt een mogelijke vervanging van het materiaal waarschijnlijk ook veranderingen in het ontwerp van de onderdelen met zich mee. Dankzij onze grote keuze aan verschillende thermoplasten en verschillende productieprocessen kan Ensinger meerdere alternatieven onderzoeken en adviseren we graag. 

Alternatief voor met PTFE gevulde glijmaterialen

PTFE is ook een populair additief in wrijvingsbestendige toepassingen. Hoewel er geen direct alternatief is voor PTFE, is Ensinger erin geslaagd een alternatief te ontwikkelen voor met PTFE gevulde glijmaterialen.
Dankzij een speciaal vulconcept zonder PTFE, kunnen uitstekende wrijvings- en slijtageresultaten worden behaald in diverse wrijvingsbestendige toepassingen.
De kunststofverbindingen zijn verkrijgbaar onder de naam TECACOMP XS in combinatie met PPA, PA66, PPS en PEEK.