Vlamvertragende kunststof

Sommige high performance plastics kunnen worden geclassificeerd als vlamwerende of  vlamvertragend kunststof, niet-brandbaar kunststof of inherent zelfdovend, waardoor ze geschikt zijn voor gebruik waar brandbeveiliging een probleem is. Thermoplasten  zijn in het algemeen niet goed vuurvast, omdat ze bij blootstelling aan directe vlammen gaan branden. Maar terwijl de meeste kunststoffen, zodra je de vlam verwijdert, doorgaan met branden, stoppen zelfdovende kunststoffen na een tijdje autonoom met branden. Er zijn verschillende normen die de brandbaarheid van kunststoffen classificeren: normaal gesproken wordt de internationaal aanvaarde ontvlambaarheidstest voor kunststoffen beschreven in UL94 uitgevoerd. 

Onlangs is de nieuwe Europese norm voor brandbeveiliging van spoorvoertuigen EN-45545 ingegaan, omdat deze zowel het brandgedrag als de rookuitstoot classificeert. Materialen die volgens deze norm gekwalificeerd zijn, kunnen vaak ook met succes meer specifieke en zware brandtesten doorstaan die in andere industriële segmenten vereist zijn (bv. FAR 25.853 voor de lucht- en ruimtevaart).

Er zijn ook industrie-specifieke ontvlambaarheidstests die het brandgedrag, de rookgiftigheid en andere brandeigenschappen van hittebestendige kunststoffen bepalen. Deze speciale brandtesten zijn ontworpen om de risico's van het veroorzaken en verspreiden van branden te beperken.

Op het gebied van de luchtvaart is de brandtest volgens FAR 25.853 belangrijk. Informatie over de testen van onze kunststof halffabrikaten, getest volgens FAR 25.853, is te vinden op de pagina interieurkunststoffen voor vliegtuigen.

Sinds 2016 regelt EN 45545 op uniforme wijze de brandveiligheidseisen voor alle materialen die worden gebruikt voor railvoertuigen in heel Europa. Afhankelijk van de toepassing, de omgeving en het risiconiveau wordt een speciale testeis aan het materiaal gesteld. Het polyamide PA 6 - TECAMID 6 FRT natural is getest volgens EN 45545-2:2016 voor gebruik in het spoorverkeer.

Voor toepassingen in de automobielindustrie is de Federal Motor Vehicle Safety Standard FMVSS 302 (ISO 3795) vaak vereist om materialen te kunnen gebruiken. In veel gevallen worden onze halffabrikaten van kunststof vervaardigd uit grondstoffen die volgens deze norm zijn getest. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze technical service.

De meeste technsiche datsbladen van Ensinger bevatten informatie over de UL94-classificatie van het materiaal. Sommige van onze materialen worden getest om te verifiëren of ze in overeenstemming met de vereisten van de respectievelijke UL-classificatie, maar zijn niet gecertificeerd met een gele kaart. Neem voor aanvullende informatie contact op met Ensinger Technical service.

Vlamwerende kunststof volgens UL94

Classificatie van Vlamwerend kunststof volgens UL94 volgt deze criteria:

UL94 HB kunststof (horizontaal branden):
Het proefexemplaar (een rechthoekige kunststof strip van een bepaalde grootte) wordt in horizontale positie gehouden en wordt gedurende 30 seconden blootgesteld aan de directe vlam aan één uiteinde. Vervolgens wordt de vlam verwijderd en moet het materiaal langzamer branden dan een bepaalde verbrandingssnelheid om als HB te worden geclassificeerd.

UL94 V-0 kunststof (verticaal branden): 

Het proefexemplaar wordt in verticale positie gehouden en wordt gedurende 10 seconden blootgesteld aan een directe vlam aan de onderkant. Na 10 herhaalde ontstekingen wordt de som van de tijd die nodig is om te stoppen met branden na het verwijderen van de vlam gemaakt. Als de totale dooftijd minder dan 50 seconden bedraagt en er geen brandende druppels optreden, kan het materiaal worden geclassificeerd als UL94 V0.

UL94 V-2 kunststof (verticaal branden): 

De instelling is dezelfde als hierboven beschreven. Als de totale dooftijd minder dan 250 seconden bedraagt en er brandende druppels optreden, wordt het materiaal geclassificeerd als UL94 V2.

UL94 V-1 kunststof (verticaal branden: 

De instelling is dezelfde als hierboven beschreven. Als de totale dooftijd minder dan 250 seconden bedraagt en er geen brandende druppels optreden, wordt het materiaal geclassificeerd als UL94 V1.