Biocompatibele kunststoffen

Halffabrikaten zijn per definitie geen medische of farmaceutische producten, maar voorproducten die voor de productie ervan worden gebruikt. Aangezien daarom geen gestandaardiseerde eis bestaat om de biologische geschiktheid van halffabrikaten en de biocompatibiliteit van polymeren te beoordelen, heeft, Ensinger zijn eigen keuze gemaakt uit het brede spectrum van verschillende biocompatibiliteitstesten opgenomen in ISO 10993 en USP Class VI. Dit is bedoeld om onze klanten de grootst mogelijke ondersteuning te bieden bij de risicobeoordeling en het goedkeuringsproces voor hun medische of farmaceutische eindproducten met gebruik van biocompatibele kunststoffen.

Biocompatibiliteitsbenadering

Ensinger onderwerpt in het algemeen zijn medische materialen (MT halffabrikaat-kunststoffen) bestemd voor gebruik in medische producten die geschikt zijn voor een contactperiode van 24 uur met huid en weefsel, en, indien van toepassing, indirect contact met bloed, aan de volgende gecombineerde tests op biocompatibiliteit:

  • Cytotoxiciteit/groeiremming  (ISO 10993-5)
  • Hemolyse (ISO 10993-4)
  • Chemische analyse/"vingerafdrukken" (ISO 10993-18) 
  • Biologisch-toxicologische evaluatie (ISO 10993-1) 

Met deze benadering volgt Ensinger de aanbevelingen van ISO 10993-1 met betrekking tot stap voor stap biologische kwalificatie.

Door middel van in-vitrotests op cytotoxiciteit (ISO 10993-5) en hemolyse (ISO 10993-4) worden stappen genomen om ervoor te zorgen dat de producten voldoende inerte eigenschappen tonen in contact met bloed en weefsel en dat zij een bepaald toxicologisch profiel hebben. In dit proces vormt de cytotoxiciteits-/groeiremmingstest, die wordt beschouwd als de standaardtest en fundamenteel biologische test voor alle medische producten, de basis voor de toxicologische evaluatie van het materiaal.

USP K Plastic Class VI (Pharmacopoeia of the United States of America) beschrijft ook de biologische evaluatie van kunststoffen aangaande de geschiktheid in verschillende toepassingen. Het bevat individuele monografen en is een samenstelling van testen op actieve substanties of doseringen, alsook specificaties en standaarden gerelateerd kwaliteit, puurheid en identiteit van substanties. De biologische evaluatie is beschreven in chapter <87> en  <88> van de USP Class VI testen, die oorspronkelijk afstammen van de evaluatie van verpakkingen voor farmaceutische produkten. USP chapter <87> beschrijft de cytotoxiciteit test, die in details verschilt van ISO 10993-5. 

Verklaring van biocompatibiliteit

Alle halffabrikaten  voor medisch gebruik (MT portfolio) voldoen aan de eisen voor biocompatibiliteit voor hun gespecificeerde toepassing met 24 uur contact. Verklaringen van biocompatibiliteit worden geleverd met elke opdracht voor Ensinger MT kunststof. Zij omvatten in het algemeen niet alleen de conformiteit van de grondstof, maar ook de onderzoeksresultaten van het halffabrikaat volgens zoals b.v. ISO 10993 of USP Class VI. Bij de ordergerelateerde uitgifte zorgen wij voor traceerbaarheid vanaf de bestelling van de klant voor het halffabrikaat en de gebruikte grondstof.

Voordelen

De Ensinger halffabrikaat kunststoffen  van medische kwaliteit (MT) bieden een hoge mate van inertie gerelateerd aan het biologische systeem. Dit kan worden bewezen door geschikte biocompatibiliteitstesten en aanvullende informatie over grondstoffen. Deze informatie verkort het tijdrovende proces voor het verzamelen van gegevens in de waardeketen van afnemers. Afhankelijk van de specifieke toepassing kunnen testresultaten over biocompatibiliteit op halffabrikaten van kunststoffen en grondstoffen worden overgedragen op producten lager in de productieketen om kosten en tijd te besparen.

De biocompatibiliteitsverklaring verstrekt door Ensinger bevat uitgebreide gegevens die nodig zijn ter ondersteuning van een snel evaluatieproces voor medische hulpmiddelen. Het certificaat waarborgt ook de traceerbaarheid.

Het gebruik van een biocompatibel Ensinger-materiaal van medische kwaliteit biedt de zekerheid dat al in een vroeg stadium van de productontwikkeling het juiste materiaal is gekozen.

Biocompatibele Medische kwaliteit kunststof (MT materialen)

Ensinger biedt materialen van medische kwaliteit (MT) voor een breed scala aan verschillende technische en high performance kunststoffen. Dit stelt onze klanten in staat om het meest geschikte materiaal voor hun toepassing en apparaten te selecteren zonder dat de keuze beperkt is.

De volgende Ensinger medische materialen voldoen aan de biocompatibele eisen voor gespecificeerde toepassingen met tot 24 uur in aanraking komen volgens ISO 10993: