Medicinsk plast

Pr. definition er medicinsk plast halvfabrikata ikke medico eller farmaceutiske produkter, men for-produkter, der anvendes til fremstilling af disse. Da der ikke findes standardkrav for bedømmelse af halvfabrikatas biologiske egnethed og polymerers biokompatibilitet, har Ensinger selv udvalgt en række tests blandt de mange tests af biokompatibilitet, som er indeholdt i ISO 10993 og USP Class VI. Formålet med disse tests, er at give vores kunder bedst mulig support på risikovurdering og godkendelse af deres medicinske eller farmaceutiske slutprodukter, hvori vores biokompatible polymerer indgår. 

Vores tilgang til Biokompatibilitet

Ensinger undersøger løbende sin medicinske plast (MT plasthalvfabrikata), til brug  for medicoprodukter, beregnet til kontakt med hud og væv i op til 24 timer og eventuelt indirekte kontakt med blod, ved hjælp af kombinationstest for biokompatibilitet:

  • Cytotoksitet/væksthæmning (ISO 10993-5)
  • Hæmolyse (ISO 10993-4)
  • Kemisk karakter af materialer (ISO 10993-18) 
  • Biologisk-toksikologisk bedømmelse (ISO 10993-1) 

Med de ovenstående tests følger Ensinger anbefalingerne iht. ISO 10993-1 med hensyn til biologisk egnethed trin for trin.

Ved hjælp af in vitro tests for cytotoksitet (ISO 10993-5) og hæmolyse (ISO 10993-4), tager vi de nødvendige skridt for at sikre, at vores plastik til medical devices udviser tilstrækkelige inaktive egenskaber ved kontakt med blod og væv, og med en defineret toksikologisk profil. I denne proces udgør testen for cytotoksitet/væksthæmning, anset som standardtest og grundlæggende biologisk test af alle medicinalprodukter, basis for materialets toksikologiske bestemmelse.

USP Plastic Class VI (Pharmacopoeia of the United States of America) beskriver også en biologisk evaluering af plast, for så vidt angår anvendelighed til forskellige applikationer. Den omfatter individuelle monografier og er en gruppering af tests af aktive substanser eller doseringsformer, så vel som specifikationer og standarder relateret til kvalitet, renhed og identitet for substansen. Den biologiske evaluering af plast beskrives i kapitel <87> og <88>, USP Class VI tests, som oprindeligt var et resultat af emballage til farmaceutiske produkter. USP chapter <87> beskriver cytotoxicitet test, som adskiller sig i detaljen fra ISO 10993-5. 

erklæringer om biokompatibilitet

Alle medicinsk plast halvfabrikata til medico brug (MT porteføljen) er testet for biokompatibilitet iht. ISO 10993. Der medfølger erklæringer om biokompatibilitet med alle bestillinger på Ensingers MT plastmaterialer. De omfatter både overensstemmelseserklæring vedrørende råmaterialer og undersøgelsesresultater vedrørende halvfabrikata iht. ISO 10993. Ved udstedelse af erklæring sammen med forsendelse af din  bestilling, sikrer vi nem sporbarhed på halvfabrikata og anvendte råmaterialer / de biokompatible polymerer.

Når Ensinger udsteder ordrespecifikke erklæringer vedrørende biokompatible plastmaterialer, angiver vi, hvilke eventuelle yderligere tests, der er foretaget for det pågældende råmateriale. 

Disse kan variere alt efter det pågældende råmateriale, og de undersøges altid for indhold og validitet hos vores leverandører med udgangspunkt i Ensingers compliance management system.

Fordele

Anvendes biokompatible polymerer fra Ensinger til medico brug, kan man være sikker på, at de rette fysiologisk skadesløse materialer er valgt på et tidligt stadie under produktudviklingen, hvilket sparer tid og reducerer omkostningerne.

Den erklæring om biokompatibilitet, som Ensinger udsteder for den medicinske plast, inkluderer nødvendig risikovurdering og understøtter således evalueringen af medico udstyr. 

Erklæringen sikrer desuden sporbarhed, hvilket giver en mere omkostningseffektiv dokumentationsproces.

Biokompatible polymerer til medicinsk brug (MT materialer)

Ensinger tilbyder materialer til medicoteknik (MT) indenfor både teknisk plast og high performance plast. Med det brede sortiment har du mulighed for at vælge det mest velegnede materiale til dit anvendelsesområde og udstyr, herunder PEEK målrettet til medical devices.

Nedenstående materialer inden for medicinsk plast fra Ensinger er biokompatible iht. ISO 10993-1,-4,-5,-18: