Blå plast egnet til kontakt med fødevarer

Lette tekniske plasttyper har i mange år været anvendt i komponenter til forarbejdning og emballering af fødevarer. Tekniske plastkomponenter, der kommer i direkte kontakt med fødevarer, skal opfylde strenge kvalitetskrav, så det sikres, at de ikke er fysiologisk skadende.

For plastmaterialer er det vigtigt at kontrollere og begrænse eventuel migration af stoffer fra materialet til fødevarerne. Ensinger har stor fokus på fremstilling af halvfabrikata, der er specielt udviklet til sikker anvendelse i levnedsmiddelindustrien.
 
Ud over opfyldelsen af de mange lovgivningskrav til dele, der kommer i kontakt med fødevarer, øger blå detekterbare materialer yderligere sikkerheden i fødevareforarbejdning og -produktion, i fuld overensstemmelse med de internationale forordninger.

Hvorfor anvende blå plast inden for levnedsmiddelområdet?

I dag bliver blå plast anvendt i vidt omfang inden for levnedsmiddelindustrien, på grund af synlighed og hurtig detekteringsmulighed, hvis fremmedlegemer utilsigtet blandes i fødevaren. Derudover er det nemmere at vurdere renheden af komponenterne, fordi sporer, mug, mad- og sæberester er mere tydelige at få øje på end på andre farvede materialer.

I forbindelse med levnedsmiddelforarbejdningsanlæg, forsynet med detekteringsudstyr, kan brugerne desuden identificere eventuelle plastrester i levnedsmidlerne ved at benytte metaldetekterbare materialer fra Ensingers »ID« produktfamilie. Dette giver endnu større mulighed for forebyggelse af eventuel kontaminering. Til brugere, der ønsker at identificere eventuel kontaminering ved hjælp af enten røntgen, metal eller visuelle detekteringssystemer, tilbyder Ensinger en række Ultra Detactable eller »UD« produkttyper.

Blå plast egnet til fødevarekontakt

TECAFORM AH blue

TECAFORM AH blue er en POM-C acetal copolymer, som er farvet strålende blå. Farven optimerer materialets effekt i fødevareproduktion, hvor der anvendes optisk detektionsudstyr til at identificere uønskede partikler i fødevareproduktet.
  • TECAFORM AH blå - blåt fødevarekontaktegnet acetal materiale, der er holdbart og har mange anvendelser
  • TECAMID 6 ID blå - ekstruderet blå nylon med god overfladehårdhed og høj slidstyrke
  • TECAPEEK ID blå - baseret på Victrex PEEK polymer er det stærkeste og mest anvendelige materiale til brug ved høje temperaturer i aggressive kemiske miljøer eller miljøer, der kræver høj mekanisk belastning

Desuden tilbyder Ensinger en særlig serie metaldetekterbare materialer: "ID" produktfamilien og "Ultra Detectable" - "UD" familien.

Ud over den blå farve tilbyder denne type materialer et endnu højere sikkerhedsniveau.


FORDELE VED ANVENDELSE AF BLÅ PLASTMATERIALER INDEN FOR FØDEVARETEKNOLOGIEN

Nåleblok

Lavet af TECAFORM AH blue

Nåleblok til kødforarbejdning

Ikke kun de komponenter, som kommer i direkte kontakt med fødevarer, laves i materiale, som opfylder kravene til fødevarekontakt. Denne blok er en komponent i et fuldt automatiseret system, udviklet til at øge smag og hyldetid ved saltvandsindsprøjtning med nåle. For at øge fødevaresikkerheden, har man valgt også at producere blokken i fødevarekontaktegnet plast.

Bagerimaskineudstyr

lavet af TECAFORM AH blue

Bagerimaskineudstyr, karakteristisk og sikker

Den danske virksomhed Form & Frys fremstiller standard og kundetilpassede maskiner designet til bageriindustrien. Til deres maskiner, valgte virksomheden TECAFORM AH blue, som skiller sig ud farvemæssigt, både for at differentiere virksomheden, men også for at sikre hurtig opdagelse af det mindste stykke plast i fødevaren under forarbejdning.