Blå plaster för kontakt med livsmedel

Lätta och mångsidiga tekniska plaster har under många år använts med framgång för bearbetning och förpackning av livsmedel. Tekniska plastkomponenter som kommer i direkt kontakt med livsmedel måste uppfylla stränga krav i fråga om de material som används. Detta gäller särskilt i de fall då det krävs verifiering av att livsmedelskontakt inte leder till fysiologiska skador.

För plastmaterial är det viktigaste målet att kontrollera och begränsa eventuell migration av substanser från material till livsmedel i syfte att undvika skadlig inverkan. Därför fäster Ensinger särskild vikt vid produktionen av halvfabrikat som utvecklats speciellt för livsmedelsindustrin.
 
Utöver efterlevnad av de många krav för delar som kommer i kontakt med livsmedel ökar blå detekterbara plaster säkerheten inom livsmedelsproduktionen och överensstämmer med alla internationella bestämmelser.

Varför använda blå plast för livsmedelstillämpningar?

Idag används blå plaster i stor omfattning inom livsmedelsindustrin på grund av den höga synligheten och den snabba detekteringen om främmande material av misstag skulle hamna i livsmedlet. Renligheten hos komponenter kan dessutom enklare fastställas vid användning av blå material, eftersom sporer, mögel och rester av livs- och rengöringsmedel syns tydligare än på material med annan färg.

I anläggningar för bearbetning av livsmedel, vilka är utrustade med detekteringsutrustning, kan användare detektera eventuella fragment av plast i livsmedel med hjälp av våra metalldetekterbara material in Ensingers ID -serie. Detta ger ännu större skydd mot möjlig kontaminering av livsmedel. För användare som vill detektera eventuell kontaminering med hjälp av antingen metalldetektorer, röntgenutrustning eller visuella detekteringssystem erbjuder Ensinger produktserien Ultra Detectable eller ”UD”.

Blå livsmedelsgodkända plaster

TECAFORM AH blue

TECAFORM AH blue har en klar blå färg för ökad effektivitet i livsmedelsanläggningar med optisk detekteringsutrustning.
  • TECAFORM AH blue - blått livsmedelsgodkänt acetalmaterial som är mångsidigt och hållbart
  • TECAMID 6 ID blue - extruderad blå nylon med hög hårdhet och rivhållfasthet
  • TECAPEEK ID blue - baseras på Victrex PEEK-polymeren, det är det starkaste och mest mångsidiga materialet för användning i höga temperaturer i aggressiva kemiska miljöer eller miljöer där det förekommer höga mekaniska påfrestningar

Ensinger erbjuder även en speciell serie med metalldetekterbara material: ID -produktserien och serien ”Ultra Detectable” eller ”UD”.

Utöver den blå färgen erbjuder denna typ av material en ännu högre säkerhetsnivå.


FÖRDELAR MED BLÅTT MATERIAL INOM LIVSMEDELSTEKNIKEN

Nålblock

Tillverkade av TECAFORM AH blå

Nålblock för köttbearbetning

Inte bara de komponenter som kommer i direkt kontakt med livsmedel bör vara tillverkade av material som uppfyller kraven för matkontakt. Detta block är en del av ett helt automatiserat system som utvecklas för att förbättra smak och hållbarhet genom saltinjektion med nålar, så säkerhet är ett viktigt krav.

Bageriutrustning

tillverkad av TECAFORM AH blue

Bageriutrustning

Det danska företaget Form & Frys tillverkar standardmaskiner samt specialbyggda maskiner avsedda för bageriindustrin. För sina maskiner väljer företaget TECAFORM AH blue, vilket sticker ut färgmässigt vilket underlättar snabb upptäckt av plast i maten under produktionsprocessen.