Livsmedelssäkra plaster

Hos Ensinger har efterlevnaden av kraven för livsmedelssäkerhet för allt plastmaterial högsta prioritet. Att särskild hänsyn tas till detta inom denna sektor återspeglas av produktspecifika deklarationer för de viktigaste reglerna för livsmedelskontakt: FDA-godkännande för råmaterial, förordning (EG) nr 1935/2004, (EU) nr 10/2011 (migrationstest för halvfabrikat av plast), (EC) nr 2023/2006,China food contact regulation GB 4806.1-2016, GB4806.6-2016 och GB 9685-2016 för Kinesiska marknaden, samt full spårbarhet hela vägen.
Vårt kvalitetsstyrningssystem är i linje med internationella standarder och djupt rotat i våra företagsrutiner. Förutom DIN EN ISO 9001 har Ensinger GmbH även certifierats i enlighet med standarden för medicinska produkter DIN EN ISO 13485. Våra halvfabrikat är tillverkade i enlighet med kraven i förordning (EU) nr 2023/2006 om god tillverkningssed när det gäller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Plastmaterial certifierade för livsmedelstillämpningar

Ensinger tillhandahåller deklarationer för våra tekniska polymerer som används främst i livsmedelstekniska tillämpningar. För att tillgodose marknadens individuella behov erbjuder vi våra kunder ett mycket brett sortiment av olika typer av plaster och storlekar som del av vårt standardsortiment. Det innebär att kunder som är verksamma både inom livsmedelsindustrin och inom andra industrisegment inte behöver onödig dubbel lagerföring.

För att garantera full spårbarhet tillhandahåller vi en orderspecifik deklaration av livsmedelsöverensstämmelse enligt EU10 / 2011, som också överensstämmer med regelverk (EG) nr 1935/2004 (EU) nr 10/2011 med migrationsresultat testat på halvfabrikat och (EG) nr 2023/2006, inklusive FDA-överensstämmelse med råvaror. såväl som China food regulation GB 4806.1-2016, GB 4806.6-2016 och GB 9685-2016.

Material godkända för kontakt med livsmedel för användning inom livsmedelsindustrin

Våt standardsortiment av maskinbearbetningsbar plast uppfyller de specifika kraven på livsmedelsteknologi när det gäller säkerhet och prestanda. Dessa material uppfyller de senaste EU- och Kina-reglerna för matkontakt och FDA-överensstämmelse för råvaror. Följande kompatibla material är tillgängliga från lager:

TECAFORM AH natural

TECAFORM AH natural är en ofylld porositetsfri POM-C med en unik kombination av fysiska egenskaper som i regel inte återfinns hos andra termoplaster.

TECAPET white

TECAPET white har specialutvecklats för förbättrad seghet och enklare bearbetning. Materialet har även goda glidegenskaper och låg friktionskoefficient.

TECAPEEK natural

TECAPEEK natural är en högkvalitativ, delkristallin termoplast som tål höga temperaturer.

Tillämpningar som kräver livsmedelssäkra produkter

Användningsområdena för livsmedelssäkra plaster är många i anläggningar och maskiner för bearbetning av kött, fisk och fågel. Plaster för användning inom livsmedelsindustrin från Ensinger ökar dessutom produktionen, hastigheten och säkerheten inom mejeri-, bageri- och konditoribranschen.

Typiska användningsområden:

  • Växellådor
  • Lagerbussningar
  • Tekniska plastkomponenter för fyllnings-, blandnings- och portioneringsanläggningar