Plaster för maskinindustrin

Tekniska plaster och högpresterande plaster utgör vår kärnverksamhet. Tekniska plaster erbjuder en rad fördelar och kan i många fall effektivt ersätta metall eller keramik. Dessutom är tekniska plastkomponenter det enda alternativet när det gäller genomförande av ovanliga tekniska tillämpningar. De erbjuder därmed stor potential för innovation i varje bransch.

Ensinger bearbetar en rad olika tekniska plaster och termoplaster som har bättre mekaniska och/eller termiska egenskaper än de vanligare standardplasterna polystyren, PVC och polyeten.

Till skillnad mot de vanliga massproducerade plasterna PE, PP, PVC som används inom förpackningsindustrin, används tekniska plaster överallt där det ställs höga krav på mekanisk styrka och värmebeständighet. De är dock inte lika sofistikerade och dyra som högtemperaturplaster. 

Genom materialblandningar och modifieringar kan produktegenskaperna optimeras så att de lämpar sig för en rad olika användningsområden. Tekniska plaster täcker därför många och vitt skilda egenskaper.

Tekniska plaster kan användas permanent i temperaturer mellan 100°C och 150°C. Denna produktgrupp kallas även ofta för termoplaster.

Termoplaster erbjuder följande fördelar:

  • Goda mekaniska egenskaper
  • Utmärkt bearbetningsförmåga och måttstabilitet
  • God kemisk beständighet
  • Hög slitstyrka

Tillverkare och leverantörer av tekniska polymerer

Ensinger tillverkar följande tekniska termoplaster:

Vårt produktsortiment av halvfabrikat i tekniska plaster består av följande:

  • Plaststavar
  • Plastskivor och plastplattor
  • Plaströr

Tekniska plaster för tillämpningar

Ensingers tekniska plaster finns i ett stort produktsortiment och erbjuds i olika storlekar som lämpar sig för just dina behov. Tack vare sin höga kvalitet används Ensingers tekniska plaster inom en rad olika industrier och användningsområden. Tekniska plaster används främst för tillämpningar som kräver en bra balans mellan pris och prestanda i måttliga temperaturer. Våra bearbetningsbara plaster används ofta vid tillverkning av industriplaster för tillämpningar inom bilindustrin, tillverknings- och byggbranschen, elektronikbranschen, livsmedels- och transportindustrin.