Gränslös användning.

Plastmateriallösningar för olje- och gasindustrin

Inom olje- och gasindustrin krävs material som är beständiga mot höga temperaturer, höga tryck (HTHP) och kemikalier och som uppvisar höga mekaniska egenskaper, så att de kan användas i de tuffaste miljöerna. Moderna tekniska plaster kan med sina avancerade material bidra avsevärt till att förbättra de befintliga lösningarna inom olje- och gasindustrin. 

 Ensinger har investerat stort i forskning och utveckling för att hitta innovativa lösningar på nya tekniska utmaningar. Med expertis inom utveckling och tillverkning av högpresterande och tekniska plastmaterial har Ensinger’utökat sitt produktsortiment så att det uppfyller de specifika kraven från olje- och gasindustrin och lämpar sig för en rad tillämpningar.

Med omfattande erfarenhet inom olje- och gassektorn arbetar Ensinger nära tillsammans med sina kunder för att utveckla optimerade lösningar som möter respektive behov. Våra experter på tekniska material kan ge kvalificerade rekommendationer på material, som kan bekräftas med praktiska tester.

De system som för närvarande används inom olje- och gasindustrin använder främst moderna material som TECASINT (polyimid), TECAFLON (PTFE), TECAST (PA 6 C) och TECAPEEK (PEEK). De definierade tekniska egenskaperna hos dessa polymerer möjliggör specifik design hos komponenterna. Ensinger’s TECAPEEK-produkter (PEEK) är dessutom testade enligt EN ISO 23936-1 och NORSOK M-710, vilket bekräftar materialets beständighet mot de tuffa villkor som det kommer att utsättas för. I typiska tillämpningar såsom höljen till hydrofoner, packningar, ventilsäten, låsringar, stödringar, bussningar och växlar kan man utnyttja de fördelar som dessa material erbjuder i form av lägre vikt, beständighet mot korrosion och termisk frånkoppling. 


Fördelar för olje- och gasindustrin

Kundanpassade storlekar - stora som små

Ensinger har stor erfarenhet på området för PEEK-rör och erbjuder ett stort sortiment av standard rörstorlekar och väggtjocklekar. Vi erbjuder även skräddarsydda storlekar med möjlighet till anpassning till stora dimensioner. Dessutom kan materialblandningen anpassas genom tillsats av fyllnadsmaterial och additiver för att uppfylla kraven för specifika applikationer. Många tillämpningar inom olje- och gasindustrin kan dra fördel av Ensingers PEEK-rör tack vare rörens enastående egenskaper.

Endast det bästa är gott nog

Våra TECAPEEK (PEEK)-produkter är testade enligt EN ISO 23936-1 och NORSOK M-710.

Vi är där du är!

Ensingers filialer har placerats strategiskt i närheten av våra kunder över hela världen.

Låg vikt och ökad livslängd

God beständighet mot vanliga vätskor, ingen korrosion, hög värmebeständighet och låg friktion hör till de egenskaper hos våra material, som bidrar till att sänka underhållskostnaderna och förlänga utrustningens livslängd. Genom att använda våralättviktiga polymerer kan du därför sänka dina energikostnader och samtidigt öka prestandan och effektiviteten.


Lösningar för olje- och gasindustrin

Material som överensstämmer med EN ISO 23936-1 och NORSOK M-710 

TECAPEEK-produkter (PEEK) från Ensinger uppfyller kraven för användning i mycket krävande applikationer inom olje- och gasindustrin enligt EN ISO 23936-1:2009 och NORSOK M-710, Edition 3.

Goda lager-, friktions- och slitageegenskaper

För tillämpningar såsom lager, där en del glider över den andra, förekommer i regel extremt kraftigt slitage. Termoplaster lämpar sig utmärkt för detta användningsområde, där låg friktion spelar en avgörande roll. 

Värmebeständiga plastmaterial

Ensinger erbjuder ett stort utbud av högpresterande plaster för de allra tuffaste driftsvillkoren, där det beroende på tillämpning kan råda maxtemperaturer på 300 °C under långa perioder. 

Kemikaliebeständiga plaster

I Ensingers sortiment ingår plaster som har beprövad beständighet mot vanliga kemikalier och vätskor inom olje- och gasindustrin. 

Elektriskt isolerande plast

Vissa tillämpningar inom olje- och gasindustrin kräver elektriskt isolerande material som kan stå emot både höga temperaturer och höga tryck. Material som TECAPEEK har visat sig fungera utmärkt under sådana villkor. 


Bearbetningsbara plaster för olje- och gasindustrin

TECAPEEK natural

TECAPEEK natural är en högkvalitativ, delkristallin termoplast som tål höga temperaturer.

TECAPEEK GF30 natural

TECAPEEK GF30 är ett specialmodifierat PEEK-material med 30 % glasfiberförstärkning.

TECAST T natural

TECAST T natural erbjuder en kombination av goda mekaniska egenskaper och utmärkta glid och slitegenskaper.

TECAFORM AH natural

TECAFORM AH natural är en ofylld porositetsfri POM-C med en unik kombination av fysiska egenskaper som i regel inte återfinns hos andra termoplaster.

Fallstudier från olje- och gasindustrin

Hydrofonhus

Tillverkade av TECAFORM AD

Effektivt material till hydrofonhus

I samband med prospektering av olja och gas genomförs seismiska undersökningar i syfte att lokalisera och fastställa storleken på olje- och gasfickor. Den vanligaste metoden för bestämning av eventuella fyndigheter är med hjälp av känsliga hydrofoner. Hydrofonsträngar består av tusentals sammanlänkade enskilda hydrofoner, som omsluts av smörjmedelsfyllda rör. Hydrofonerna används för att registrera ljudvågor som studsar tillbaka från havsbotten och som tillhandahåller information om bergsformationer och eventuella fyndigheter.
Connectors

Elkopplingar

Tillverkade av TECAPEEK

Pålitliga plaster till elkopplingar

Transport av ström spelar en avgörande roll för hela olje- och gasindustrin. Strömmen överförs med hjälp av ett nätverk av elkopplingar. Dessa elkopplingar utsätts för aggressiva driftsvillkor och för potentiellt höga tryck och temperaturer. 
Backup rings

Packningar och stödringar

Tillverkade av TECAPEEK

Tål höga temperaturer och många kemikalier

Inom gas- och oljeindustrin används oljetätningar för att förhindra att damm, smuts, vatten eller andra skadliga ämnen tränger in och skadar maskiner. Tätningar är viktiga eftersom de skyddar olika komponenter såsom tättsittande kul-, glid- och valslager. Vid tillverkning av tätningar är det viktigt att använda material som lämpar sig bäst för det planerade användningsområdet. Olika driftsmiljöer kan nämligen kräva material med olika grader av beständighet mot kemikalier och temperaturer.

Vanliga frågor om plastmaterial för olje- och gasindustrin

  • Vi erbjuder halvfabrikat som uppfyller mycket strikta krav för olje- och gastillämpningar. Testerna genomförs i enlighet med EN ISO 23936-1:2009 samt NORSOK M-710, Edition 3. Mer information hittar du här:

  •  Ja, Ensinger garanterar spårbarheten på orderspecifik basis för att säkerställa hösta säkerhetsstandarder. Läs mer:
  • Som resultat av industrins gemensamma insatser att förbereda EN ISO 23936-2 för kvalificering av elastomerer införlivades kraven för elastomerer i EN ISO 23936-2:2011 i standarden NORSOK M-710, Edition 3. För termoplaster anges kraven för kvalificering direkt i NORSOK-standarden och anpassas med krav och format i EN ISO 23936-2. Delen om termoplaster i EN ISO 23936-1:2009 betraktas som informativ. 

  • Båda standarderna, EN ISO 23936 och NORSOK M-710 föreskriver testning med destillerat vatten, trots att havsvatten bättre simulerar de verkliga förhållandena. I jämförelsetester som genomfördes av Victrex med både havsvatten och destillerat vatten i olika åldringstester, observerades inga större skillnader mellan de båda miljöerna. 
  • En godkännandestrategi enligt NTS/NORSOK eller en offentlig lista över kvalificerade tillverkare finns inte och är heller inte planerad.