Backup rings

Packningar och stödringar för olje- och gasindustrin 

Inom gas- och oljeindustrin används oljetätningar för att förhindra att damm, smuts, vatten eller andra skadliga ämnen tränger in och skadar maskiner. Tätningar är viktiga eftersom de skyddar olika komponenter såsom tättsittande kul-, glid- och valslager. Vid tillverkning av tätningar är det viktigt att använda material som lämpar sig bäst för det planerade användningsområdet. Olika driftsmiljöer kan nämligen kräva material med olika grader av beständighet mot kemikalier och temperaturer.

Tuffa villkor

I alla aspekter i samband med prospektering av olja och gas är valet av rätt material avgörande för att packningsapplikationer ska kunna fungera effektivt. Olje- och gasproduktionsprocessen kräver packningssystem som kan arbeta i potentiellt höga tryck och temperaturer. Högre temperaturer och längre temperaturexponering har skapat ett behov av material som kan stå emot dessa tuffa villkor. Dessa extrema förhållanden kräver material som kompletterar eller hjälper elastomererna att uppnå rätt tätningseffekt. De material som vanligtvis används inom dessa system erbjuder god temperatur- och kemikaliebeständighet. Deras relativt dåliga mekaniska egenskaper kan dock leda till extrudering genom spalter i tätningen under drift.  Det är därför absolut nödvändigt att minska spalterna i tätningen i syfte att förebygga driftstopp och dyra underhållsarbeten, som beroende på förhållandena kan vara en riktig utmaning.

Utrymme för förbättring

Tack vare sina egenskaper används högpresterande termoplaster ofta för packningar och stödringar inom olje- och gasindustrin. PTFE och PPS används främst för packningar eftersom de erbjuder utmärkt kemisk beständighet och lämpar sig bra för tuffa miljöer. Om krypning dock är en faktor kan PEEK vara mer lämpat, eftersom PTFE har låg friktionskoefficient.

PEEK används främst för packningar eftersom materialet kan stå emot de extrema temperaturer och kemikalier som förekommer i högtemperatur- och högtrycksmiljöer. Ensinger TECAPEEK (PEEK) har visat sig ha de mekaniska egenskaper som är nödvändiga för användning som stödring till dessa packningar eller potentiellt även som packning i sig. Ytterligare en fördel är att Ensingers TECAPEEK-produkter är godkända att användas i mycket krävande applikationer inom olje- och gasindustrin enligt EN ISO 23936-1:2009 och NORSOK M-710, Edition 3. 

Användningen av plaster för denna applikation kan ha många fördelar. Termoplaster kan leda till färre driftstopp och mindre behov av underhåll och samtidigt ge ökad tillförlitlighet. Kunder kan därmed nå nya och hittills ouppnåeliga djup i samband med undersökning av nya reservoarer.

Högpresterande termoplaster för packningar och stödringar

TECAFLON PTFE natural

PTFE är en av de vanligaste och viktigaste fluorplasterna, och används i en rad olika tillämpningar.

TECATRON natural

TECATRON är en termoplast som används i höga temperaturer, med hög mekanisk styrka och styvhet.

TECAPEEK natural

TECAPEEK natural är en högkvalitativ, delkristallin termoplast som tål höga temperaturer.

De mekaniska egenskaperna hos plaster från Ensinger kan dessutom förbättras genom användning av fyllnadsmaterial såsom glas- eller kolfiber, vilket ger dessa plaster ytterligare fördelar jämfört med andra material.