Halvfabrikate
FlorianLogistic Warehouse

Mer 100 än maskinbearbetningsbara plaster

Namnet Ensinger står för ett brett utbud av produktionstekniker för bearbetning av halvfabrikat av termoplast i en rad olika material under ett och samma tak. Vilken bearbetningsmetod som används bestäms i regel av materialet eller slutprodukten. Oavsett om det handlar om stora volymer eller små produktionssatser, stora och skrymmande eller ömtåliga delar – våra halvfabrikat av teknisk plast finns att köpa i standardmässiga, omodifierade varianter och i en rad modifierade varianter för olika användningsområden.

Vi erbjuder högvärdiga halvfabrikat som tillverkas av mer än 100 olika plaster. Vid sidan av alla standardmässiga termoplaster utvecklar och extruderar Ensinger en rad olika specialmaterial i enlighet med kundens behov. Stavar, plattor och rör finns i många storlekar med små storlekssteg och med speciella egenskaper som uppfyller dina behov. Våra produkter tillverkas med flera olika bearbetningstekniker, bland annat extrudering, formpressning och kalandrering av en rad olika högkvalitativa tekniska och industriella baspolymerer. Det finns även möjlighet till gjutning av plattor, rör och stavar i nylon. Dessa bearbetningsbara plasttyper används som utgångsprodukter för tillverkning av precisionsdelar. Vi säkerställer dessutom att våra produkter uppfyller de allra strängaste kvalitetskraven. 

he product range of Ensinger's stock shapes includes

 

  • Plastic rod
  • Plastic sheet
  • Plastic tube

Varför Ensinger?


Industrier