Halvfabrikate
Florian Logistic Warehouse

Mer 100 än maskinbearbetningsbara plaster

Namnet Ensinger står för ett brett utbud av produktionstekniker för bearbetning av halvfabrikat av termoplast i en rad olika material under ett och samma tak. Vilken bearbetningsmetod som används bestäms i regel av materialet eller slutprodukten. Oavsett om det handlar om stora volymer eller små produktionssatser, stora och skrymmande eller ömtåliga delar – våra halvfabrikat av teknisk plast finns att köpa i standardmässiga, omodifierade varianter och i en rad modifierade varianter för olika användningsområden.

Vi erbjuder högvärdiga halvfabrikat som tillverkas av mer än 100 olika plaster. Vid sidan av alla standardmässiga termoplaster utvecklar och extruderar Ensinger en rad olika specialmaterial i enlighet med kundens behov. Stavar, plattor och rör finns i många storlekar med små storlekssteg och med speciella egenskaper som uppfyller dina behov. Våra produkter tillverkas med flera olika bearbetningstekniker, bland annat extrudering, formpressning och kalandrering av en rad olika högkvalitativa tekniska och industriella baspolymerer. Det finns även möjlighet till gjutning av plattor, rör och stavar i nylon. Dessa bearbetningsbara plasttyper används som utgångsprodukter för tillverkning av precisionsdelar. Vi säkerställer dessutom att våra produkter uppfyller de allra strängaste kvalitetskraven. 

he product range of Ensinger's stock shapes includes

 

  • Plastic rod
  • Plastic sheet
  • Plastic tube

Varför Ensinger?

Teknsik Support

Ensinger erbjuder inte bara optimala halvfabrikat utan även en omfattande och pålitlig rådgivningsservice för frågor gällande val av material eller bearbetning och användning av våra produkter. Genom att erbjuda användningsspecifik rådgivning vill vi stärka kundbindningen och ge optimal support

Skräddaysydda Tjänster

Service från Ensinger börjar med omfattande support om den planerade användningen och val av optimalt material och lämplig produktionsteknik. Halvfabrikaten anpassas precist och individuellt för det enskilda användningsområdet. Vi sågar, hyvlar, slipar och planhyvlar för att ta fram precisa lösningar med snäva toleranser.

Certifiering enligt 
DIN EN ISO 9001 och
DIN EN ISO 13485

Vi investerar kontinuerligt i forskning och utveckling för att möta dagens behov med nya högteknologiska material och bearbetningstekniker. På så sätt kan vi ligga ett avgörande steg före konkurrensen. Inom ramen för strikta CAQ-riktlinjer övervakas varje enskilt steg, från inspektion av råmaterial till kvalitetskontroll av den slutliga produkten. Även i detta fall är vi certifierade enligt DIN EN ISO 9001 och DIN EN ISO 13485.

Spårbarhet

Ensinger utfärdar certifieringar för varje enskild order eller allmänna certifieringar för särskilda industrier vid produktionssatser från Nufringen, i syfte att säkerställa en koppling till råmaterialen i fråga så att dessa kan spåras direkt om detta skulle vara nödvändigt.

Överensstämmelse med produktkrav

Vårt produktsortiment omfattar material med en rad olika deklarationer, bland annat på följande områden:
  • Direkt kontakt med livsmedel (i enlighet med FDA, BfR, 1935/2004/EG, 10/2011/EG, 3A SSI)
  • Biokompatibilitet (i enlighet med ISO 10993, USP klass VI)
  • Kontakt med dricksvatten (inklusive KTW, DVWG, WRAS, NSF61)
  • Antändlighet (inklusive UL94, BAM)
Deklarationen kan även utfärdas vid särskilda krav. Läs mer på produktsidorna.

Snabb leverans

Oavsett om det handlar standardmässiga eller om modifierade halvfabrikat – våra produkter levereras till dig i tid. Våra dotterbolag och handelspartner utnyttjar Ensingers globala distributionsnätverk och dess elektroniska planeringssystem. I kombination med vårt högeffektiva lagerhanteringssystem gör detta att vi kan leverera mycket stora mängder eller specialbeställningar mycket snabbt eller på valt datum – precis när du behöver dem.

Industrier

Plastmaterial för flyg- och rymdbranschen

På våra kunders begäran har vi kontrollerat och kvalificerat en stor del av våra material mot särskilda specifikationer. På begäran kan detta ske även för fler material. På grund av de speciella krav som råder inom flyg- och rymd genomför Ensinger följande uppgifter: inspektion av mottagna råmaterial, specifikation av sammanställning för enskilda artiklar, utfärdande inspektionscertifikat och mycket mer.

Plastmaterial för livsmedalsteknik

Tillverkningen av livsmedelsgodkänt plastmaterial som uppfyller de strikta kraven från FDA och de europeiska förordningarna för kontakt med livsmedel är numera ett grundläggande krav från företag som arbetar med bearbetning av termoplaster. Ensinger erbjuder följande lösning: vid sidan av vårt standardsortiment av tekniska termoplaster erbjuder vi även ett specialsortiment med material för kontakt med livsmedel som uppfyller de specifika kraven för livsmedelsteknologi i fråga om säkerhet och prestanda.

Plastlösningar för maskinindustrin

Ensinger tillverkar en rad plaster som används främst för mekaniska applikationer och komponenter i industrimaskiner. Inom maskinindustrin har man traditionellt fokuserat på användningen av stål och metallegeringar för att uppnå hög mekanisk styrka och precision hos delar. Idag är det vanligt att metall ersätts av tekniska plaster tack vare dessa materials många fördelar. Högkvalitativa plaster erbjuder ofta lösningar på problem som inte kan lösas med traditionella material, vilket skapar mer utrymme för förbättringar och framsteg.

Plastmaterial för medicinskt bruk

Ensingers breda sortiment av material för medicinskt bruk (MT) ger produktutvecklare möjligheten att utveckla innovativa medicinska produkter som erbjuder både hög säkerhet och mervärde. De olika tillverkningsmetoder som används av Ensinger, såsom extrudering, spånskärande bearbetning, formsprutning, profilextrudering och blandning, gör att vi kan erbjuda kunderna olika möjligheter till utveckling och tillverkning av produkter tillsammans med oss längs mervärdeskedjan.

Plastmaterial för olja och gas

Tekniska plaster kan med sina moderna material bidra avsevärt till att förbättra de befintliga lösningarna inom olje- och gasindustrin. Här krävs material som är beständiga mot höga temperaturer och kemikalier och som uppvisar höga mekaniska egenskaper, så att de kan användas i de tuffaste miljöerna. Med omfattande erfarenhet inom olje- och gassektorn arbetar Ensinger nära tillsammans med sina kunder för att utveckla optimerade lösningar som möter respektive behov. Våra experter på tekniska material kan ge kvalificerade rekommendationer på material, som kan bekräftas med praktiska tester. 

Plastmaterial för halvledarindustrin

Av alla industrier där ingenjörer kan använda sig av tekniska plaster för att lösa designrelaterade problem, är ingen mer utmanande än halvledarindustrin. Våra industriplaster för halvledarindustrin utvecklas med industrins ofta strikta och hårda miljökrav i åtanke. Våra experter för halvledarindustrin arbetar dessutom direkt med ingenjörer för att förstå de unika utmaningar som förknippas med varje aspekt av halvledartillverkningen.