Plaster för alla miljöer

Plastmateriallösningar för halvledarindustrin

Av alla industrier där ingenjörer kan använda sig av tekniska plaster för att lösa designrelaterade problem, är ingen mer utmanande än halvledarindustrin. Våra industriplaster för halvledarindustrin utvecklas med industrins ofta strikta och hårda miljökrav i åtanke. Våra experter för halvledarindustrin arbetar dessutom direkt med ingenjörer för att förstå de unika utmaningar som förknippas med varje aspekt av halvledartillverkningen – från början av bearbetningen av plattan till bearbetning, hantering och förpackning av chipet. 

Varje led av processen omfattar specifika svårigheter, från extremt höga temperaturer till aggressiva kemikalier, kontakt med abrasiva lösningsmedel och plasmamiljöer under vakuum. Ensinger har en plastlösning för halvledarindustrin som lämpar sig för varje omgivning och som uppfyller de strängaste kraven på design och bearbetningstoleranser, avgasning och kontamineringsspecifikationer. Våra designlösningar är billigare än traditionella material som keramik eller kvarts och är i regel enklare att arbeta med.


Fördelar för halvledarindustrin

Brett produktsortiment, teknisk support och testmöjligheter

Tillverknings- och processflexibilitet – från formpressning för delar i små batcher eller koncepttester, till extrudering för bearbetade delar i medelstora batcher, och även till kapaciteter för formsprutning av delar i stort antal för att hjälpa ingenjörer att reagera på snabbt skiftande behov inom branschen och på tekniska framsteg
Global närvaro med produktionsanläggningar i Nord- och Sydamerika, Europa och Asien.

Expertis gällande efterlevnad av krav från kunder, industri och myndigheter

Strategiska partnerskap med förstklassiga leverantörer över hela världen


Lösningar för halvledarindustrin

Specialmaterial för CMP

CMP-processen (Chemical Mechanical Planarization) är en av de viktigaste stegen vid produktion av silikonplattor. Ensinger erbjuder en rad lösningar för denna process, som kan variera kraftigt mellan olika tillverkare.

Plaster med låg avgasning

I vissa industrisektorer, såsom halvledarteknik, flygteknik och energibranschen, gäller strikta krav på renheten hos plaster i fråga om avgasning och förekomsten av jonisk förorening. Ensinger erbjuder plaster som uppfyller dessa krav. 

Högtemperaturplaster

Högtemperaturplaster utvecklas ständigt och blir allt vanligare i  avancerade halvledartillämpningar, inte minst på grund av att chiputförandena blir alltmer komplexa och kräver långvarig beständighet mot höga temperaturer.

ESD-plaster

Omodifierade plaster är i regel elektriskt isolerande, men termoplaster såsom PEEK och Acetal kan modifieras så att de erbjuder olika elektriskt ledande, antistatiska eller statiskt dissipativa egenskaper. Dessa egenskaper är viktiga för halvledartillämpningar som back-end-testuttag.

Kemisk beständighet

Kemisk kompatibilitet, kemisk beständighet och korrosionsbeständighet är de största fördelarna hos plast jämfört med metall. Dessa faktorer kan vara särskilt viktiga för användare inom halvledarbranschen, som använder en mängd kemikalier i olika steg av chiptillverkningsprocessen.

Bearbetningsbara plaster för halvledarindustrin

TECAPEEK ELS nano black

Denna extruderade PEEK fylld med kolnanorör erbjuder elektrisk ledningsförmåga med en ytresistivitet på ...

TECASINT 4011 natural

Detta ofyllda polyimide material erbjuder mycket låg fuktabsorption och hög oxidativ stabilitet tillsammans med förbättrad kemisk resistens.

TECATRON CMP natural

TECATRON CMP natur är en ofylld PPS (polyphenylene sulfide) optimerad för CMP låsringar och är en del i Ensinger's material till halvledarindustrin.

Fallstudier från halvledarindustrin

Testuttag

Tillverkade av TECASINT 4011

En kombination av stor variation och konsekventa egenskaper

Vid tillverkningen av mikrochips är det viktigt att man testar chipen under olika villkor för att säkerställa inte bara specifika funktioner utan även hållbarhet. Olika testuttag används för att testa olika mikrochip enligt specifikationerna från de integrerade kretsarnas utvecklare. Eftersom olika typer av högpresterande och tekniska plaster används för att tillverka testuttag, växer efterfrågan på plastmaterial i snabb takt.
PPS Retaining ring TECATRON CMP natural

CMP Låsring

Lillverkade av TECTRON CMP

Hur man möter de många kraven i CMP-processen

Ett mycket viktigt steg i tillverkningen av silikonplattor är CMP-processen (Chemical Mechanical Planarization). Trenden går mot större plattor och mindre chip med smalare linjebredd och funktionsstorlekar. Utmaningen är att hitta ett material med önskade egenskaper, eftersom CMP-processen kräver komponenter av förstklassiga material. I nära samarbete med våra kunder har vi specialiserat oss på utvecklingen av material som uppfyller dessa krav.