Testuttag i testning av back-end-chip

Vid tillverkningen av mikrochips är det viktigt att man testar chipen under olika villkor för att säkerställa inte bara specifika funktioner utan även hållbarhet. Olika testuttag används för att testa olika mikrochip enligt specifikationerna från de integrerade kretsarnas utvecklare. Eftersom olika typer av högpresterande och tekniska plaster används för att tillverka testuttag, växer efterfrågan på plastmaterial i snabb takt.

Samma grundläggande egenskaper måste tillhandahållas av alla variationer av testuttaget. Dessa omfattar hög måttstabilitet i ett brett temperaturområde, enkel bearbetning med minimal gradbildning och god mekanisk styrka och styvhet. Dessa egenskaper är viktiga eftersom testuttagen måste genomgå flera tester och samtidigt vara beständiga och hållbara under flera cykeltester. Valet av material för IC-testuttag baseras dessutom på drifttemperatur. elektriska egenskaper och rimliga kostnader.

För testuttag rekommenderar vi följande material:

TECAPEEK CMF är ett något mer kostnadseffektivt alternativ än polyimider. Det lämpar sig särskilt för tillämpningar som utöver hög temperaturbeständighet kräver utmärkt måttstabilitet. Dessa egenskaper förknippas ofta med bearbetningen av mycket små hål- och delningsdiametrar inom mikroproduktionen. TECAPEEK CMF har god slitstyrka och duktilitet, vilket gör att toleranserna kan bibehållas efter 100 000 chipisättningar.

TECAPEI är ett utmärkt förmånligare alternativ när ESD-egenskaperna inte spelar någon roll och när temperaturkraven endast är måttliga. Det erbjuder konstanta egenskaper och kontinuerlig måttstabilitet i ett stort temperaturområden där temperaturerna varierar. Det bör inte användas vid tillämpningar som kräver borrning av mikroskopiska hål. TECAPEI GF30 är en förfinad version av TECAPEI som omfattar 30 % glasförstärkt polyeterimid. Det erbjuder högre styvhet och bättre måttstabilitet, samtidigt som det har bibehållit många av de praktiska egenskaperna hos PEI.

Det dyraste alternativet, TECASINT polyimid, erbjuder även högst prestanda. TECASINT är det perfekta valet för de mest krävande tillämpningarna i höga temperaturer. Detta polyimidbaserade material kan fås med eller utan ESD-egenskaper.

Alla listade material erbjuder enkel bearbetning med extremt låg gradbildning. Det är därför möjligt att tillverka testuttag med snäva toleranser. Med TECAPEEK CMF och TECAPEI kan brukstiden för testuttag förlängas märkbart och materialen är enkla att bearbeta.

TECAPEEK CMF grey

Denna extruderade PEEK fylld med keramik och grå färg ger förbättrad bearbetningsbarhet, dimensionsstabilitet och styvhet.

TECAPEI natural

TECAPEI natural (PEI) har hög mekanisk styrka och styvhet, mycket god beständighet mot hydrolys.

TECASINT 1011 natural

TECASINT 1011 är en ofylld polyimid. Materialet sticker ut på grund av sin mycket höga styrka och sina goda töjningsegenskaper.

På grund av den stora variationen av testuttag och de lika varierande kraven, erbjuder vi även andra lämpliga material: