Ge luft under vingarna åt dina lösningar

Plastlösningar som uppfyller de höga kraven inom rymd- och luftfartsbranschen

Hos Ensinger har vi genom mångårig erfarenhet skaffat oss djupa tekniska och handelsmässiga kunskaper för att kunna möta de höga krav som ställs på material och lösningar för rymd- och luftfartsbranschen. Tekniska och högpresterande plaster för rymd- och luftfartsindustrin bidrar till att göra tillämpningar effektivare och mer konkurrenskraftiga inom många områden av branschen.

Ensingers högpresterande och tekniska plastmaterial uppfyller kraven för många av de system och undersystem som används i dagens ultramoderna och avancerade kompositlösningar för flygindustrin. Fördelarna med att använda lättviktiga material för att tillverka bränslesnåla flygplan med lägre utsläpp är självklara, men komponenternas längre brukstid ger ytterligare fördelar. Våra material för rymdindustrin påverkas dessutom inte av korrosion i sin driftsmiljö.

Till de imponerande egenskaperna hos högpresterande plaster hör låg vikt och hög styrka. En övergång från aluminium/stål kan ge väsentliga viktreduktioner, eftersom många av våra högpresterande polymerer har en densitet på 1,3 g/cm3 – detta kan jämföras med aluminium som har en densitet på 2,7 g/cm3.

Lösningar för luftfartsindustrin

Genom ett nära samarbete med många ledande rymd- och luftfartsföretag och systemtillverkare har Ensinger lyckats uppnå ytterst goda resultat under många år som leverantör av högeffektiva plastlösningar för användning inom luftfarten. Ensinger har dessutom erfarenhet av samarbete med branschens ledande leverantörer.

Ensinger tillhandahåller ett brett utbud av flygplanskomponenter för användning i landningsställssystem. Alla flygplanstillverkare har valt att utnyttja fördelarna med polymerer, vilka nu i stor utsträckning används istället för metallegeringar. Vi har ett brett utbud av material som är testade och godkända i enlighet med specifikationerna från våra kunder. Material från Ensinger kan dessutom testas, certifieras och godkännas så att de uppfyller dina specifika behov – från inspektion av råmaterial till slutgiltig inspektion av de bearbetade eller halvfärdiga komponenterna för rymd- och luftfartsbranschen.

Lösningar för rymdfartsindustrin 

Som leverantör till rymdfartsindustrin erbjuder Ensinger plaster för många olika användningsområden. I satelliter används komponenter till bland annat solcellssystem, kabelisoleringsblock och plattformssystem.

Ensingers material genomgår specifika tester så att de med säkerhet uppfyller de strikta krav som ställs av leverantörer inom rymd- och luftfartsbranschen. Typiska krav som Ensingers material för rymd- och luftfartsbranschen uppfyller är hög styrka under kraftiga vibrationer, låg/ultralåg avgasning i vakuum och beständighet mot hög strålning. Ensinger har många års erfarenhet av samarbete med företag som Airbus Defense and Space samt med flera rymdfartsinstitut och universitet.


Fördelar för rymd- och luftfartsbranschen

Expertis för AS/EN-9100 till din tjänst

Ensinger har tre maskinverkstäder som tillverkar maskindelar för rymd- och luftfartsindustrin. Maskinverkstäderna ligger i Frankrike, Storbritannien och Tyskland. Två av maskinverkstäderna är certifierade enligt AS/EN-9100.

Du får vad du behöver 

Produktion av komplexa, maskinbearbetade delar som uppfyller precisionsstandarder för tolerans och ytfinish.

Plug and play

Vårt globala team av högkvalificerad personal ser till att dina komponenter, oavsett hur komplexa de än är, levereras i tid och lämpar sig för sitt ändamål.

När tuffa villkor råder

Material som används utomhus utsätts för kraftig väderpåverkan. Med ett vatten- och UV-beständigt plastmaterial, som kan stå emot de negativa effekterna av ultraviolett strålning, förlängs produkternas livslängd.

Optimerad driftsekonomi

Färdiga komponenter behöver ingen extra skyddsbehandling – rätt valda material är beständiga mot alla vanliga smörjmedel och bränslen som används och korroderar inte i driftsmiljön.

Kompletta lösningar i rätt tid

Kostnadseffektiv produktion eftersom dina delar kan tillverkas från befintligt lager, som i sin tur tillverkas kommersiellt i höga volymer med korta ledtider. 

Lösningar för rymd- och luftfartsbranschen

Plaster för flygplansinteriör

Vårt sortiment av plaster till flygindustrin innehåller material som uppfyller brandklassning i enlighet med FAR 25.853. Våra plaster testas ständigt för brännbarhet, rök och toxicitet. Många material är lämpliga för inredning av kabiner.

Starka material

Vid val av plaster tillflygindustrin är specifik styrka en nyckelindikator för höga mekaniska prestanda. Detta bestämmer draghållfastheten hos ett material i förhållande till dess densitet och anger förhållandet mellan hållfasthet och vikt.

Strålningsbeständig plast

Beroende på användningsområde kan plast komma i kontakt med olika typer av strålning. Tillämpningar som flygplansdetaljer eller satellitdelar är exempel på applikationer där strålningsmotstånd är viktigt. 

Elektriskt isolerande material

För plaster som används i flygplan, t ex. styrenheter eller landningsställ är goda elektriskt isolerande egenskaper avgörande.

Ledande plaster

Bortledning av elektrostatisk laddning är en avgörande egenskap hos material som används inom luft- och rymdfarten, eftersom känslig elektrisk utrustning är vanligt förekommande.

Värmebeständiga plaster

Plastmaterial som används inom luft- och rymdfarten måste i regel vara värmebeständiga och samtidigt ha god beständighet mot åldring.

Plaster med låg avgasning

Avgasningsegenskaperna är mycket viktiga när man väljer material som ska användas inom rymdfart där de utsätts för vakuum.

Bearbetningsbara plaster för rymdfartsindustrin

Ledande flygplanstillverkare använder sig av många av våra produkter, bland annat följande:

TECAPEEK natural

TECAPEEK natural är en högkvalitativ, delkristallin termoplast som tål höga temperaturer.

TECAMID 66 natural

Polyamid 66 har bra styvhet, hårdhet och termisk måttstabilitet. Dessutom enastående slitstyrka och låga friktionsegenskaper.

TECAFORM AD natural

TECAFORM AD natural är en homopolymer som tillverkas av Ensinger. Denna homopolymer har goda glidegenskaper och hög slitstyrka.

Fallstudier från rymd- och luftfartsbranschen

Termiska distanser

gjorda av TECASINT

Till Merkurius med BepiColombo

Material från Ensinger har valts för Europas första mission till Merkurius med BepiColombo. Missionen till den minsta och mest outforskade stenplaneten i vårt solsystem kommer att inledas 2018. När rymdsonden är framme vid Merkurius i slutet av 2024 måste den stå emot temperaturer över 350 °C och det är planerat att den ska samla in data under ett år med en möjlig förlängning på ytterligare ett år.

Smörjplugg

tillverkad av TECAFORM AD natur

Kostnadseffektiv smörjning av ditt landningsställ

Ledbultar och stag i landningsställ arbetar säkert med smörjpluggar av TECAFORM AD. Fettet hålls kvar i fogarna, vilket garanterar möjligheten för regelbunden och korrekt applicering av fett vid underhåll.
Bushings and cages TECAPEEK PVX black

Elektroniska bromssystem

tillverkat av TECAPEEK PVX

Säkra bromsar med modifierad PEEK

Moderna passagerarflygplan kräver utveckling och införande av nya teknologier, som det elektroniska bromssystemet .Användningen av det elektroniska bromssystemet anses minska behovet av underhåll och förbättra tillförlitligheten.

Vanliga frågor om plastmaterial för rymd- och luftfartsbranschen

  • Vårt produktutbud omfattar produkter med specifika brandegenskaper som verifieras med relevanta tester. Mer information hittar du här:
  • Rent allmänt påverkar klassificeringen de processer som används för komponentgodkännande. Detta definieras i den grundläggande förordningen 216/2008 under CS - 25 som har antagits av FAA. POA-innehavaren (tillverkaren) ansvarar för komponentklassificeringen. Klassificering och nödvändiga överenskommelser/anmälningar ska ske hos luftfartsmyndigheten.
  • Lagstadgade regler gäller endast för företag som är godkända för luftfart. De krav som ställs på underleverantörer regleras i regel i avtal.

  • Till följd av bilaterala avtal är de två organisationerna i stort sett identiska. Amerikanska FAA-förordningen anses vara det viktigaste regelverket globalt. 

    Mer information om Europeiska byrån för luftfartssäkerhet hittar du här: www.easa.europa.eu

  • För tillämpningar inom luftfarten gäller endast de avtalsmässiga bestämmelser som ingåtts mellan tillverkaren och leverantören. Mer information om detta finns i denna broschyr under ”Kvalitetsstyrning/Regler och bestämmelser”.

  • Lagstadgade regler gäller endast för företag som är godkända för luftfart. Övriga frågor måste regleras i leveransavtal. Följaktligen är kunden skyldig att informera sin leverantör om en ändring i kraven genom att anpassa leveransavtalen. Det finns ingen uttrycklig informationsplikt hos kunden. Där detta är tillämpligt måste kunden dock anpassa sina specifikationer/leveransavtal med leverantören.
  • Europeiska byrån för luftfartssäkerhet och Society of Aerospace Engineers tillhandahåller praktisk information på sina webbplatser: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet och Society of Aerospace Engineers.