Plastlösningar som uppfyller de höga kraven inom rymd- och luftfartsbranschen

Hos Ensinger har vi genom mångårig erfarenhet skaffat oss djupa tekniska och handelsmässiga kunskaper för att kunna möta de höga krav som ställs på material och lösningar för rymd- och luftfartsbranschen. Tekniska och högpresterande plaster för rymd- och luftfartsindustrin bidrar till att göra tillämpningar effektivare och mer konkurrenskraftiga inom många områden av branschen.

Ensingers högpresterande och tekniska plastmaterial uppfyller kraven för många av de system och undersystem som används i dagens ultramoderna och avancerade kompositlösningar för flygindustrin. Fördelarna med att använda lättviktiga material för att tillverka bränslesnåla flygplan med lägre utsläpp är självklara, men komponenternas längre brukstid ger ytterligare fördelar. Våra material för rymdindustrin påverkas dessutom inte av korrosion i sin driftsmiljö.

Till de imponerande egenskaperna hos högpresterande plaster hör låg vikt och hög styrka. En övergång från aluminium/stål kan ge väsentliga viktreduktioner, eftersom många av våra högpresterande polymerer har en densitet på 1,3 g/cm3 – detta kan jämföras med aluminium som har en densitet på 2,7 g/cm3.

Material till flygindustrin

Genom ett nära samarbete med många ledande rymd- och luftfartsföretag och systemtillverkare har Ensinger lyckats uppnå ytterst goda resultat under många år som leverantör av högeffektiva plastlösningar för användning inom luftfarten. Ensinger har dessutom erfarenhet av samarbete med branschens ledande leverantörer.

Ensinger tillhandahåller ett brett utbud av flygplanskomponenter för användning i landningsställssystem. Alla flygplanstillverkare har valt att utnyttja fördelarna med polymerer, vilka nu i stor utsträckning används istället för metallegeringar. Vi har ett brett utbud av material som är testade och godkända i enlighet med specifikationerna från våra kunder. Material från Ensinger kan dessutom testas, certifieras och godkännas så att de uppfyller dina specifika behov – från inspektion av råmaterial till slutgiltig inspektion av de bearbetade eller halvfärdiga komponenterna för rymd- och luftfartsbranschen.

Material till rymdindustrin

Som leverantör till rymdfartsindustrin erbjuder Ensinger plaster för många olika användningsområden. I satelliter används komponenter till bland annat solcellssystem, kabelisoleringsblock och plattformssystem.

Ensingers material genomgår specifika tester så att de med säkerhet uppfyller de strikta krav som ställs av leverantörer inom rymd- och luftfartsbranschen. Typiska krav som Ensingers material för rymd- och luftfartsbranschen uppfyller är hög styrka under kraftiga vibrationer, låg/ultralåg avgasning i vakuum och beständighet mot hög strålning. Ensinger har många års erfarenhet av samarbete med företag som Airbus Defense and Space samt med flera rymdfartsinstitut och universitet.


Fördelar för rymd- och luftfartsbranschen

Expertis för AS/EN-9100 till din tjänst

Ensinger driver fyra bearbetningsanläggningar som är certifierade enligt AS / EN 9100: i Frankrike, Storbritannien, Kina och USA. Dessa har godkännanden för olika bearbetningsprocesser från ledande företag inom flygindustrin.

Dessutom specificeras vanliga material som PEEK, PA, POM, PEI av välkända OEM- och Tier-1-leverantörer.

Plug and play

Vårt globala team av högkvalificerad personal ser till att dina komponenter, oavsett hur komplexa de än är, levereras i tid och lämpar sig för sitt ändamål.

När tuffa villkor råder

Material som används utomhus utsätts för kraftig väderpåverkan. Med ett vatten- och UV-beständigt plastmaterial, som kan stå emot de negativa effekterna av ultraviolett strålning, förlängs produkternas livslängd.

Optimerad driftsekonomi

Färdiga komponenter behöver ingen extra skyddsbehandling – rätt valda material är beständiga mot alla vanliga smörjmedel och bränslen som används och korroderar inte i driftsmiljön.

Kompletta lösningar i rätt tid

Kostnadseffektiv produktion eftersom dina delar kan tillverkas från befintligt lager, som i sin tur tillverkas kommersiellt i höga volymer med korta ledtider. 

Lösningar för rymd- och luftfartsbranschen

Plaster för flygplansinteriör

Vårt sortiment av plaster till flygindustrin innehåller material som uppfyller brandklassning i enlighet med FAR 25.853. Våra plaster testas ständigt för brännbarhet, rök och toxicitet. Många material är lämpliga för inredning av kabiner.

Starka material

Vid val av plaster tillflygindustrin är specifik styrka en nyckelindikator för höga mekaniska prestanda. Detta bestämmer draghållfastheten hos ett material i förhållande till dess densitet och anger förhållandet mellan hållfasthet och vikt.

Strålningsbeständig plast

Beroende på användningsområde kan plast komma i kontakt med olika typer av strålning. Tillämpningar som flygplansdetaljer eller satellitdelar är exempel på applikationer där strålningsmotstånd är viktigt. 

Elektriskt isolerande material

För plaster som används i flygplan, t ex. styrenheter eller landningsställ är goda elektriskt isolerande egenskaper avgörande.

Ledande plaster

Bortledning av elektrostatisk laddning är en avgörande egenskap hos material som används inom luft- och rymdfarten, eftersom känslig elektrisk utrustning är vanligt förekommande.

Värmebeständiga plaster

Plastmaterial som används inom luft- och rymdfarten måste i regel vara värmebeständiga och samtidigt ha god beständighet mot åldring.

Plaster med låg avgasning

Avgasningsegenskaperna är mycket viktiga när man väljer material som ska användas inom rymdfart där de utsätts för vakuum.

Fördelar för rymd- och luftfartsbranschen

Komplicerade bearbetade detaljer till flygindustrin produceras på fyra av Ensingers anläggningar. De uppfyller exakta normer för toleranser och ytfinish. Anläggningarna i Frankrike, Storbritannien, Kina och USA är är certifierade enligt AS / EN 9100.

För flygindustrin producerar Ensingers formsprutningsanläggning krävande precisionsdelar och kompletta lösningar. Förutom formsprutning och överformning blir flerkomponents formsprutning allt viktigare.
Termoplastprofiler och rör tillverkas på vårt huvudanläggning i Tyskland. De appliceras på många olika ställen från kabininteriörer till lösningar för konstruktionskomponenter.

För detaljer innom flyg- och rymdindystrin används matrismaterial som PEEK, PEI och PPS för kompositer. Baserat på detta är produktion av geometriskt komplexa delar möjlig. Ensingers kunskap öppnar upp för nya möjligheter i detaljkonstruktioner som t.ex. klämmor, klossar, ramar och inredningsdetaljer.

Under filament hittar du hela Ensinger expertisen: från granulat, som kan anpassas efter kundernas krav till tillverkningen av filamenten.

Styrka, dimensionsstabilitet och krypbeständighet hos delar tillverkade av TECASINT har väldigt goda värden även under hög mekanisk belastning och lång användningstid. Hög renhet och låg avgasning är fler fördelar med de icke smältbar polyimide.


Bearbetningsbara plaster för rymdfartsindustrin

Bearbetningsbar plast som används i flyg och rymd måste uppfylla slutkundernas och systemleverantörernas detaljerade krav för att minimera riskerna. Olika krav på materialen, som termiska och mekaniska egenskaper, densitet eller brandfarlighet, gäller olika användningsområden. Materialspecifikationer utvecklas således individuellt.

TECAPEEK natural

TECAPEEK natural är en högkvalitativ, delkristallin termoplast som tål höga temperaturer.

TECAMID 6 FRT natural

TECAMID 6 FRT är en nylon som har modifierats med inbyggt flamskydd, kombinerar bra slit- och glidegenskaper med hög hållfasthet.

TECAMID 66 natural

Polyamid 66 har bra styvhet, hårdhet och termisk måttstabilitet. Dessutom enastående slitstyrka och låga friktionsegenskaper.

TECAFORM AD natural

TECAFORM AD natural är en homopolymer som tillverkas av Ensinger. Denna homopolymer har goda glidegenskaper och hög slitstyrka.

Applikationer inom aerostruktur

Kolfria lättviktsmaterial till flygindustrin

Termoplaster erbjuder lätta lösningar överallt där applikationer kräver goda mekaniska egenskaper kombinerat med beständighet mot påfrestningar och kemikalier, oljor och fett. Ensinger erbjuder termoplastiska polymerer med dessa egenskaper, compound, stänger, rör och skivor eller som färdiga detaljer.

Elektriska fästen till konstruktion

av TECAMID 66 GF35 natural.

 • Mycket styv
 • Bra värmeavledningsförmåga
 • Motståndskraftig mot många oljor, fetter och bränslen
 • Bra slitagenskaper
 • Mycket bra styrka
 • Hög dimensionsstabilitet

Smörj rulle av TECAFORM AD black

Delrin valdes tack vare dess goda egenskaper:

 • Låg vikt
 • Motståndskraftig mot många oljor, fetter och bränslen
 • Utmärkt korrosionsbeständighet
 • Mycket bra styrka
 • Bra bearbetningsegenskaper
 • Lång livslängd

Styrcylinder av TECAPEEK PVX black

Styrcylinder i landningssystem

 • Lättviktig
 • Inbyggt flamskyddsmedel
 • Bra värmeböjningstemperatur
 • Mycket bra kemikaliebeständighet
 • Bra glid- och slitageegenskaper
 • Hög krypbeständighet

Applikationer och interiörer

FAR 25.853 testad och flamskyddad plast till flygindustrin

Belysning, säten, köksutrustning eller cockpitutrustning: Ensinger har ett stort utbud för att uppfylla de krav som ställs i applikationer för flygplan. Materialen är "färdiga för användning" och därmed är nydesign eller designförbättringar möjliga för alla typer av flygplan.


Fallstudier från rymd- och luftfartsbranschen

Termiska distanser

gjorda av TECASINT

Till Merkurius med BepiColombo

Material från Ensinger har valts för Europas första mission till Merkurius med BepiColombo. Missionen till den minsta och mest outforskade stenplaneten i vårt solsystem kommer att inledas 2018. När rymdsonden är framme vid Merkurius i slutet av 2024 måste den stå emot temperaturer över 350 °C och det är planerat att den ska samla in data under ett år med en möjlig förlängning på ytterligare ett år. 

Kylfläns

tillverkad av värmeledande PPS

LED kylfläns tillverkad av värmeledande PPS

LED-chips måste placeras på en kylfläns, som ofta är gjord av aluminium. Att byta ut kylflänsar i aluminium mot värmeledande plastprofiler minskar vikt och kostnad över tid. Plastprofiler behöver inte korrosionsskydd och ingen jordning.

Smörjplugg

tillverkad av TECAFORM AD natur

Kostnadseffektiv smörjning av ditt landningsställ

Ledbultar och stag i landningsställ arbetar säkert med smörjpluggar av TECAFORM AD. Fettet hålls kvar i fogarna, vilket garanterar möjligheten för regelbunden och korrekt applicering av fett vid underhåll.

Bushings and cages TECAPEEK PVX black

Elektroniska bromssystem

tillverkat av TECAPEEK PVX

Säkra bromsar med modifierad PEEK

Moderna passagerarflygplan kräver utveckling och införande av nya teknologier, som det elektroniska bromssystemet .Användningen av det elektroniska bromssystemet anses minska behovet av underhåll och förbättra tillförlitligheten.

Fästen för elanslutningar

tillverkad av en pre-preg glasfiber och PEI

Fästen för elanslutningar

Lätta och höghållfasta material har blivit oumbärliga för avancerade applikationer inom flygindustrin. En pre-preg godkänd för flygindustrin med glasfiber och en PEI (polyeterimid) valdes som ersättning för metall för fästen för elektriska plug-in-anslutningar.

Inspektionsluckor med övergjutning i komposit

tillverkade av TECATEC PAEK

Inspektionsluckor med övergjutning i komposit

Ensinger erbjuder ett heltäckande tillvägagångssätt för termoplastiska lättviktskompositkomponenter som inspektionsluckor: En dubbelbältespress används för att producera organiska ark från semi-pregs. Dessa organiska ark värms sedan upp och överförs till ett formsprutnings verktyg där de omformas, åter konsolideras och slutligen görs funktionella. Detta gör att material från samma polymer familj kan kombineras.

Besök oss på mässor och evenemang


Kontakt

Ni kan kontakta oss via vårt kontaktformulär eller via telefon på +49 7032 819 643.


Vanliga frågor om plastmaterial för rymd- och luftfartsbranschen

 • Vårt produktutbud omfattar produkter med specifika brandegenskaper som verifieras med relevanta tester. Mer information hittar du här:
 • Rent allmänt påverkar klassificeringen de processer som används för komponentgodkännande. Detta definieras i den grundläggande förordningen 216/2008 under CS - 25 som har antagits av FAA. POA-innehavaren (tillverkaren) ansvarar för komponentklassificeringen. Klassificering och nödvändiga överenskommelser/anmälningar ska ske hos luftfartsmyndigheten.
 • Lagstadgade regler gäller endast för företag som är godkända för luftfart. De krav som ställs på underleverantörer regleras i regel i avtal.

 • Till följd av bilaterala avtal är de två organisationerna i stort sett identiska. Amerikanska FAA-förordningen anses vara det viktigaste regelverket globalt. 

  Mer information om Europeiska byrån för luftfartssäkerhet hittar du här: www.easa.europa.eu

 • För tillämpningar inom luftfarten gäller endast de avtalsmässiga bestämmelser som ingåtts mellan tillverkaren och leverantören. Mer information om detta finns i denna broschyr under ”Kvalitetsstyrning/Regler och bestämmelser”.

 • Lagstadgade regler gäller endast för företag som är godkända för luftfart. Övriga frågor måste regleras i leveransavtal. Följaktligen är kunden skyldig att informera sin leverantör om en ändring i kraven genom att anpassa leveransavtalen. Det finns ingen uttrycklig informationsplikt hos kunden. Där detta är tillämpligt måste kunden dock anpassa sina specifikationer/leveransavtal med leverantören.
 • Europeiska byrån för luftfartssäkerhet och Society of Aerospace Engineers tillhandahåller praktisk information på sina webbplatser: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet och Society of Aerospace Engineers.

Nedladdningar

Halvfabrikat: Plast som används inom rymdteknik (in English)

Flygindustrin ställer höga krav på material. De imponerande egenskaperna hos högpresterande plaster inkluderar deras låga vikt och brandbeteende.