Säker drift med smörjpluggar av TECAFORM AD

Tekniska och högpresterande plaster för användning inom rymd- och luftfartsteknik måste uppfylla extremt höga krav för alla använda komponenter. En smörjplugg för landningsstället kräver ett material som är måttstabilt, beständigt mot smörjmedel och har goda miljöegenskaper i stort. Samtidigt måste materialet överensstämma med prestandakraven och ha en lägre vikt än aluminium, som använts hittills.

Hög prestanda vid låg vikt

Landningsstället på ett flygplan bär hela planets vikt vid landning och vid drift på marken. Det är fixerat på primära strukturkomponenter på planet. De flesta landningsställ har hjul som underlättar drift till och från hårda ytor, t.ex. landningsbanor. Oberoende av vilken typ av landningsställ som används omfattar landningsställssystemet stötdämpande utrustning, bromsar, infällningsmekanismer, styrningar, varningssystem och konstruktionselement som används för att fixera landningsstället på flygplanet.

 

Alla rörliga stänger och stag i landningsstället kräver smörjning för att fungera korrekt. Smörjmedlet i var och ett av dessa leder hålls kvar med hjälp av en smörjplugg. I samband med underhåll på marken tillförs smörjmedel via smörjnippeln i änden av varje plugg.

TECAFORM AD natural

TECAFORM AD natural är en homopolymer som tillverkas av Ensinger. Denna homopolymer har goda glidegenskaper och hög slitstyrka.

Total kostnadseffektivitet

TECAFORM AD (POM-H) från Ensinger valdes som material till smörjpluggarna tack vare sin måttstabilitet, beständighet mot smörjmedel och korrosionsbeständighet i driftsmiljön. Ytterligare en viktig aspekt är att materialtypen och olika storlekar finns på lager, eftersom det leder till kortare ledtider från order till leverans. På det stora hela ger detta en mycket kostnadseffektiv lösning.

 

De rörliga stängerna och stagen i landningsstället arbetar säkert med smörjpluggar av TECAFORM AD. Smörjmedlet hålls kvar i lederna vilket säkerställer korrekt och regelbunden smörjning i samband med underhåll på marken.