Bezpieczeństwo pracy dzięki korkom smarownicy z materiału TECAFORM AD

Konstrukcyjne i wysokosprawne tworzywa sztuczne wykorzystywane w inżynierii lotnictwa i kosmonautyki muszą spełniać najbardziej rygorystyczne wymagania w zakresie wszystkich użytych komponentów. Korek smarownicy podwozia wymaga materiału, który jest stabilny wymiarowo, odporny na działanie środka smarnego i wykazuje ogólnie dobrą efektywność środowiskową. Materiał ten powinien również spełniać wymagania w zakresie parametrów, a jednocześnie ważyć mniej niż stosowane dotychczas aluminium.

Wysokie parametry przy niższej masie

Przy lądowaniu i pracy na ziemi podwozie samolotu utrzymuje cały jego ciężar. Jest ono mocowane na głównych elementach konstrukcyjnych samolotu. Większość podwozi wyposażona jest w koła ułatwiające start i lądowanie na twardych powierzchniach, np. pasach startowych na lotniskach. Niezależnie od rodzaju zastosowanego podwozia amortyzatory, hamulce, mechanizmy wciągania podwozia, układy sterowania, elementy ostrzegawcze i elementy konstrukcyjne używane do zamocowania mechanizmu jezdnego do samolotu traktuje się jako części układu podwozia.

 

Wszystkie ruchome pręty i drążki w podwoziu wymagają smarowania, aby zagwarantować bezpieczną pracę. Każdy przegub jest zaopatrywany w środek smarny przy użyciu korka smarownicy. Podczas konserwacji na ziemi środek smarny wprowadza się przez smarowniczki znajdujące się na końcu każdego korka.

tworzywo sztuczne POM acetal homopolimer Delrin producent Ensinger

TECAFORM AD natural

POM-H jest homopolimerem acetalu jest produkowany pod nazwą handlową TECAFORM AD natural jako tworzywo niedomieszkowane.

Ogólnie – duża efektywność kosztowa

Materiał TECAFORM AD (POM-H) firmy Ensinger wybrano do produkcji korków smarownic z uwagi na swoją stabilność wymiarową, odporność na działanie środków smarnych oraz odporność na korozję w środowisku pracy. Znaczenie ma również fakt, że ten typ materiału, oferowany w różnych rozmiarach, jest na bieżąco dostępny w magazynie, co umożliwia realizację zamówień – od momentu złożenia do skutecznej dostawy – w bardzo krótkim czasie. W rezultacie otrzymujemy niezwykle efektywne kosztowo rozwiązanie.

 

Ruchome pręty i drążki w podwoziu działają bezpiecznie dzięki korkom smarownic wykonanym z materiału TECAFORM AD. Środek smarny jest utrzymywany w przegubach, dlatego jego regularne i prawidłowe stosowanie jest możliwe podczas konserwacji na ziemi.