Ensinger Polska Sp. z o.o.

ZARZĄD

Cezary Michalczyk

Prezes Zarządu

Tel. +48 65 529 5810
Fax +48 65 529 5811
[obfemailstart]Y2V6YXJ5Lm1pY2hhbGN6eWtAZW5zaW5nZXIucGw=[obfemailend]


DZIAŁ SPRZEDAŻY

Robert Antkowiak

Dyrektor ds. Handlowych

Tel. +48 65 529 5810
Fax +48 65 529 5811
[obfemailstart]cm9iZXJ0LmFudGtvd2lha0BlbnNpbmdlci5wbA==[obfemailend]

Małgorzata Turek

Kierownik Biura Obsługi Klienta

Tel. +48 65 529 5810, 502 764 485
Fax +48 65 529 5811
[obfemailstart]bWFsZ29yemF0YS50dXJla0BlbnNpbmdlci5wbA==[obfemailend]

Region 1

Alan Poprawski

Inżynier Sprzedaży
Doradca Techniczny

Tel. +48 65 529 5810, 519 135 157
Fax +48 65 529 5811
[obfemailstart]YWxhbi5wb3ByYXdza2lAZW5zaW5nZXIucGw=[obfemailend]

Anna Dratwińska

Specjalistka ds. Sprzedaży

Tel. +48 65 322 2025, 502 736 470
Fax +48 65 322 2045
[obfemailstart]YW5uYS5kcmF0d2luc2thQGVuc2luZ2VyLnBs[obfemailend]

Region 2

Jarosław Wierzchowski

Inżynier Sprzedaży
Doradca Techniczny

Tel. +48 65 529 5810, 695 036 033
Fax +48 65 529 5811
[obfemailstart]amFyb3NsYXcud2llcnpjaG93c2tpQGVuc2luZ2VyLnBs[obfemailend]

Magdalena Smektała

Z-ca Kierownika Biura Obsługi Klienta

Tel. +48 65 322 2024, 609 748 356
Fax +48 65 322 2044
[obfemailstart]bWFnZGFsZW5hLnNtZWt0YWxhQGVuc2luZ2VyLnBs[obfemailend]

Region 3

Grzegorz Kiełczykowski

Inżynier Sprzedaży
Doradca Techniczny

Tel. +48 65 529 5810, 502 736 574
Fax +48 65 529 5811
[obfemailstart]Z3J6ZWdvcnoua2llbGN6eWtvd3NraUBlbnNpbmdlci5wbA==[obfemailend]

Olga Frąckowiak

Specjalistka ds. Sprzedaży

Tel. +48 65 322 2030, 697 210 062
Fax +48 65 322 2031
[obfemailstart]b2xnYS5mcmFja293aWFrQGVuc2luZ2VyLnBs[obfemailend] 

Region 4

Daniel Królikowski

Inżynier Sprzedaży
Doradca Techniczny

Tel. +48 65 529 5810, 609 224 731
Fax +48 65 529 5811
[obfemailstart]ZGFuaWVsLmtyb2xpa293c2tpQGVuc2luZ2VyLnBs[obfemailend]

Agnieszka Ciesielska - Tusz

Specjalistka ds. Sprzedaży

Tel. +48 65 322 2026, 502 736 457
Fax +48 65 322 2046
[obfemailstart]YWduaWVzemthLmNpZXNpZWxza2FAZW5zaW5nZXIucGw=[obfemailend]

Region 5

Jarosław Samulak

Inżynier Sprzedaży
Doradca Techniczny

Tel. +48 65 529 5810, 603 991 233
Fax +48 65 529 5811
[obfemailstart]amFyb3NsYXcuc2FtdWxha0BlbnNpbmdlci5wbA==[obfemailend]

Joanna Baksalary

Specjalistka ds. Sprzedaży

Tel. +48 65 322 2027, 693 353 373
Fax +48 65 322 2047
[obfemailstart]am9hbm5hLmJha3NhbGFyeUBlbnNpbmdlci5wbA==[obfemailend]

Region 6 - Oddział Sosnowiec

Wojciech Króliczek

Inżynier Sprzedaży
Kierownik Oddziału Sosnowiec

Tel. +48 32 290 7636, 603 991 259
[obfemailstart]d29qY2llY2gua3JvbGljemVrQGVuc2luZ2VyLnBs[obfemailend]

Monika Olszewska

Specjalistka ds. Sprzedaży

Tel. +48 32 290 7636, 601 185 019
[obfemailstart]bW9uaWthLm9sc3pld3NrYUBlbnNpbmdlci5wbA==[obfemailend]

Sebastian Pycela

Główny Doradca Techniczny

Tel. +48 32 290 7636, 502 735 918
[obfemailstart]c2ViYXN0aWFuLnB5Y2VsYUBlbnNpbmdlci5wbA==[obfemailend]


BIURO WYSYŁEK

Joanna Jabłońska

Specjalistka ds. Sprzedaży

Tel. +48  65 322 2029, 502 736 565     
Fax +48  65 322 2049
[obfemailstart]am9hbm5hLmphYmxvbnNrYUBlbnNpbmdlci5wbA==[obfemailend]

Ilona Frąckowiak

Specjalistka ds. Sprzedaży

Tel. +48 65 322 2028, 697 210 088
Fax +48 65 322 2048
[obfemailstart]aWxvbmEuZnJhY2tvd2lha0BlbnNpbmdlci5wbA==[obfemailend]

Małgorzata Kaczmarek

Specjalistka ds. Sprzedaży

Tel. +48 65 322 2015, 885 128 135
Fax +48 65 529 5811
[obfemailstart]bWFsZ29yemF0YS5rYWN6bWFyZWtAZW5zaW5nZXIucGw=[obfemailend]

Marika Babska - Pożegowiak

Specjalistka ds. Sprzedaży

Tel. +48 65 322 2034, 601 492 990
Fax +48 65 322 2035
[obfemailstart]bWFyaWthLmJhYnNrYUBlbnNpbmdlci5wbA==[obfemailend]


DZIAŁ LOGISTYKI

Sabina Kurpisz

Kierownik Logistyki

Tel. +48 65 322 2012, 502 764 167
Fax +48 65 322 2032
[obfemailstart]c2FiaW5hLmt1cnBpc3pAZW5zaW5nZXIucGw=[obfemailend]

Justyna Kauch

Specjalistka ds. Logistyki

Tel. +48 65 322 2013, 502 736 576
Fax +48 65 322 2033
[obfemailstart]anVzdHluYS5rYXVjaEBlbnNpbmdlci5wbA==[obfemailend]