PI
Proszek poliimidowy
Georg Produkcja PI

Dalsze informacje na temat naszego portfolio proszku P84 znajdują się na międzynarodowej wersji strony: