PI
Proszek poliimidowy
Georg Produkcja PI

Dalsze informacje na temat naszego portfolio proszku PI znajdują się na międzynarodowej wersji strony: