Zgodność z przepisami

Zgodność z przepisami – imperatyw kulturowy

Spółka Ensinger postrzega zgodność z przepisami nie tylko jako przestrzeganie obowiązujących przepisów, ale także jako ważny element swojej kultury. Dążymy do tego, aby zawsze postępować etycznie i uczciwie. 
Etycznie odpowiedzialne i zgodne z prawem postępowanie wszystkich pracowników spółki Ensinger stanowi podstawę zaufania partnerów biznesowych, interesariuszy i społeczeństwa, a ostatecznie jest podstawą sukcesu Grupy Ensinger.  Z tego powodu spółka Ensinger ustanowiła System zarządzania zgodnością z przepisami, którego organizacja, procesy i środki mają na celu promowanie właściwego postępowania w Grupie we wszystkich obszarach, a przede wszystkim unikanie systematycznych naruszeń obowiązującego prawa.


Kodeks postępowania

Kodeks postępowania spółki Ensinger stanowi podstawę naszej kultury zgodności z przepisami. Opisuje zasady etycznego i zgodnego z prawem postępowania. Kodeks postępowania zawiera wskazówki dotyczące codziennej pracy oraz trudnych sytuacji, a także pomaga nam podejmować właściwe decyzje. Kodeks postępowania obowiązuje wszystkich pracowników grupy spółek Ensinger. 


Zgłaszanie naruszeń przepisów

Etycznie odpowiedzialne i zgodne z prawem postępowanie jest jednym z priorytetów spółki Ensinger, dlatego też powinniśmy dążyć do wczesnego wykrywania niewłaściwego postępowania. Pracownicy i partnerzy biznesowi spółki Ensinger muszą mieć możliwość terminowego zgłaszania informacji dotyczących potencjalnego niewłaściwego postępowania. Dlatego też utworzyliśmy szereg kanałów zgłaszania.

 • Każdy. Potencjalne naruszenie może dotyczyć Cię bezpośrednio lub możesz jedynie o nim wiedzieć. Nasz system zgłaszania nieprawidłowości jest dostępny dla wszystkich, nie tylko dla pracowników Grupy Ensinger.
 • Należy zgłaszać wszelkie podejrzenia faktycznego lub potencjalnego naruszenia przepisów prawa lub Kodeksu postępowania spółki Ensinger w związku z działalnością biznesową spółki Ensinger. Szczególne znaczenie mają procesy wskazujące na popełnienie przestępstwa (takiego jak kradzież, oszustwo, łapówkarstwo, przestępstwa przeciwko środowisku itp.) lub systematyczne naruszanie obowiązujących zasad. 
  Można również zgłaszać potencjalne niewłaściwe postępowanie partnerów biznesowych w związku z działalnością spółki Ensinger (np. naruszenie praw człowieka czy prawa ochrony środowiska w łańcuchu dostaw).
 • Tak, podanie imienia i nazwiska jest dobrowolne. System zapewni poufną skrzynkę pocztową do przyszłej komunikacji z zespołem ds. zgodności z przepisami.  W żadnym momencie całego procesu rejestracji nie będzie konieczne podanie swojego imienia i nazwiska ani adresu e-mail. Mając to na uwadze, zachęcamy jednak do podania swojego imienia i nazwiska w celu ułatwienia przetwarzania zgłoszenia. Jeśli jednak chcesz, zawsze możesz zachować anonimowość. 
  • Otrzymanie zgłoszenia zostanie potwierdzone w ciągu 7 dni poprzez wysłanie wiadomości na poufną skrzynkę pocztową oraz bezpośrednio, gdy będzie to możliwe. 

  • Zespół ds. zgodności z przepisami spółki Ensinger przeprowadzi weryfikację wiarygodności zgłoszenia.

  • Jeśli będziemy potrzebować dodatkowych informacji lub będziemy mieć jakiekolwiek pytania, skontaktujemy się z Tobą. Jeśli podasz swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą bezpośrednio, a jeśli dokonasz zgłoszenia anonimowo – za pośrednictwem chronionej skrzynki pocztowej. 

  • Dalsze działania wyjaśniające będą prowadzone przez zespół ds. zgodności z przepisami spółki Ensinger lub odpowiedni dział specjalistyczny.

  • W zależności od złożoności sytuacji dochodzenie w sprawie zgłoszenia może zająć trochę czasu. Poinformujemy Cię o wynikach dochodzenia lub przynajmniej o bieżącym statusie nie później niż trzy miesiące po dokonaniu pierwszego zgłoszenia. 
 • W zakresie, w jakim będzie to możliwe. Zapewniamy, że zgłoszenie zostanie potraktowane w sposób poufny, niezależnie od tego, czy ujawnisz swoją tożsamość czy też zachowasz anonimowość. W niektórych okolicznościach może być konieczne skontaktowanie się z zewnętrznymi agencjami. W celu zapewnienia poufności również musisz traktować przekazane informacje w sposób poufny. 
 • Jeśli Twoje zgłoszenie zostało złożone w dobrej wierze w związku z możliwym naruszeniem przepisów prawa, naszego Kodeksu postępowania lub polityki wewnętrznej, nie poniesiesz z tego tytułu żadnych konsekwencji. Nie tolerujemy dyskryminacji ani działań odwetowych wobec osób dokonujących zgłoszenia. Ważne jest, aby w momencie dokonywania zgłoszenia zgłaszający był przekonany, że jego zgłoszenie jest prawdziwe i że nie dokonuje go w złej wierze. Nawet jeśli podczas dochodzenia nie zostanie stwierdzone żadne naruszenie, nie musisz obawiać się żadnych negatywnych konsekwencji. 
 • Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w raportach dotyczących zgodności z przepisami można znaleźć tutaj

Kontakt z zespołem ds. zgodności z przepisami

W przypadku pytań lub chęci uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z zespołem ds. zgodności z przepisami przy wykorzystaniu jednego ze wskazanych poniżej kanałów.