Opracowane z myślą o bezpieczeństwie
Günther Maschinenbau GmbH

Rozwiązania materiałowe dla przetwórstwa spożywczego

Produkcja tworzyw sztucznych nadających się do kontaktu z żywnością, spełniających najbardziej rygorystyczne wymagania
 europejskich przepisów oraz amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) dotyczące kontaktu z produktami spożywczymi, stanowi kluczowy wymóg stawiany przedsiębiorstwom zajmującym się przetwórstwem termoplastów w tej dziedzinie. Firma Ensinger proponuje następujące rozwiązanie: oprócz naszego standardowego portfolio tworzyw termoplastycznych oferujemy specjalne portfolio materiałów do kontaktu z żywnością, spełniających szczególne wymagania technologii przemysłu spożywczego w odniesieniu do bezpieczeństwa i wydajności.

Firma Ensinger dostarcza wraz ze swoimi kompatybilnymi materiałami świadectwa ich przydatności do kontaktu z żywnością, odpowiednie dla konkretnego produktu. Świadectwa te powołują się na dopuszczenie surowców przez FDA, a także na zgodność z rozporządzeniem (WE) 1935/2004, (UE) 10/2011 (test migracji substancji dla półproduktów z tworzyw sztucznych) i rozporządzeniem (WE) 2023/2006 dotyczącym dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Dzięki małej wadze i łatwości obróbki materiały bezpieczne dla żywności mogą zastępować metale w licznych zastosowaniach w zakładach i urządzeniach do przetwarzania mięsa, ryb i drobiu, do produkcji wyrobów mleczarskich, wyrobów piekarniczych oraz słodyczy. Przy pomocy oferowanych przez firmę Ensinger materiałów do kontaktu z żywnością można usprawnić produkcję oraz zwiększyć szybkość i bezpieczeństwo procesów wytwórczych. Ponadto oferujemy specjalne tworzywa sztuczne wykrywalne przez detektory metali, jeżeli istnieje taki wymóg, oraz niebieskie tworzywa sztuczne wykrywalne optycznie, przeznaczone dla przemysłu spożywczego jako alternatywa dla tradycyjnych tworzyw sztucznych. Dzięki nim można nie tylko osiągać lepszą wydajność, ale również ograniczać koszty.

Nasz dział techniczny chętnie pomoże Państwu w wyborze materiałów najlepiej nadających się dla Państwa zastosowań zakładających kontakt z żywnością. Dotyczy to również opracowywania nowych materiałów.


Korzyści dla przemysłu spożywczego

Firma Ensinger oferuje bezpieczne w kontakcie z żywnością tworzywa sztuczne, które spełniają rygorystyczne wymogi dotyczące bezpieczeństwa produkcji, bezbłędnej identyfikowalności i certyfikacji wyrobów. Oferta dla przemysłu spożywczego obejmuje materiały zgodne z regulacjami FDA i UE 10/2011. Informacje o zgodności z innymi przepisami dostępne na życzenie.

W zakresie technologii żywności nasza oferta produktów obejmuje szeroką gamę konstrukcyjnych tworzyw sztucznych oraz tworzyw sztucznych o doskonałej charakterystyce roboczej do rozmaitych zastosowań, zarówno odpowiednich do kontaktu z żywnością, jak i innych. W przypadku tworzyw sztucznych nadających się do kontaktu z żywnością, wykorzystywanych w zakładach i maszynach do przetwórstwa mięsa, ryb i drobiu, różnorodność możliwych zastosowań jest niemal nieograniczona. Ponadto tworzywa sztuczne marki Ensinger do zastosowań w kontakcie z żywnością usprawniają produkcję, jej tempo i bezpieczeństwo w wielu różnych sektorach produkcji, np. w przemyśle mleczarskim, piekarniczym i cukierniczym. 

Przy wymianie elementów metalowych jednym z głównych czynników, jakie należy rozważyć jest możliwość zastosowania lżejszych elementów, np. poprzez użycie tworzyw sztucznych. W przypadku technologii żywności może to oznaczać szybszą obróbkę i większą wydajność produkcji.

Przy wymianie elementów lub części przesuwnych z metalu na takie z tworzyw sztucznych można wyeliminować konieczność używania smarów, unikając w ten sposób ryzyka zanieczyszczenia żywności olejami i smarami.  Firma Ensinger oferuje bezpieczne w kontakcie z żywnością tworzywa sztuczne, spełniające rygorystyczne wymogi dotyczące bezpieczeństwa produkcji, bezbłędnej identyfikowalności i certyfikacji wyrobów.
Wybór odpowiednich tworzyw sztucznych do danych produktów żywnościowych, które są regularnie czyszczone, dezynfekowane, czy wyjaławiane oznacza, że nie jest już potrzebna dodatkowa ochrona przed korozją, tak jak w przypadku metali (np. malowanie, zabezpieczenie powierzchni czy wybór specjalnych, kosztownych stopów). Wszystkie tworzywa sztuczne marki Ensinger przeznaczone do kontaktu z żywnością są odporne na środki czyszczące, zapewniając bezpieczeństwo i przydatność elementów do wielokrotnego użycia. Ponadto czystość elementów można ocenić jeszcze łatwiej dzięki zastosowaniu niebieskich materiałów, ponieważ zarodniki, pleśnie oraz resztki żywności i detergentów są z uwagi na kontrast znacznie wyraźniej zauważalne niż w przypadku materiałów w innych barwach. 

W przypadku urządzeń do przetwórstwa żywności identyfikacja potencjalnych fragmentów tworzyw sztucznych stanowi funkcję o zasadniczym znaczeniu. Dostępne w naszej ofercie niebieskie materiały do kontaktu z żywnością i tworzywa sztuczne wykrywalne przez detektory metali zwiększają bezpieczeństwo procesów produkcji żywności, zachowując pełną zgodność z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi kontroli i ograniczania potencjalnego przedostawania się substancji z materiałów do żywności, aby zapobiec ich szkodliwemu wpływowi na wyroby.

Wszystkie tworzywa sztuczne nadające się do kontaktu z żywnością z serii ID wytwarzane są z domieszką dodatku, który jest wykrywalny przez detektory metali i odpowiedni do kontaktu z żywnością, w celu uniknięcia zanieczyszczenia jej tworzywami sztucznymi. Dzięki bardzo dobrej widoczności i możliwości szybkiej identyfikacji na linii produkcyjnej niebieskie tworzywa sztuczne można wyraźnie dostrzec dzięki kontrastowi znacznie większemu niż w przypadku materiałów w innych kolorach.


Rozwiązania dla przemysłu spożywczego

Materiały bezpieczne dla żywności

Materiały spełniające warunki dopuszczenia surowców przez FDA, zgodne z rozporządzeniem (WE) 1935/2004, (WE) 10/2011 oraz (WE) 2023/2006, zapewniające bezbłędną identyfikowalność.

Tworzywa sztuczne wykrywalne przez detektory metali

W branży spożywczej, w przypadku linii produkcyjnych wyposażonych w detektory metali, nasze wykrywalne materiały „ID/UD” mogą być stosowane dla zapewnienia większej kontroli.

Niebieskie materiały dla przemysłu spożywczego

Kolor niebieski jest szeroko stosowany w branży spożywczej z uwagi na wyraźną widoczność (wykrywanie optyczne), łatwe utrzymanie elementów w czystości oraz możliwość szybkiej identyfikacji zanieczyszczeń w żywności.

Materiały do zastosowań poślizgowych i ciernych

W przetwórstwie żywności często ma miejsce przemieszczanie i pakowanie produktów spożywczych. Dlatego ważne są właściwości poślizgowe i cierne tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

Tworzywa sztuczne odporne na działanie chemikaliów

Do czyszczenia wyposażenia używanego do przetwarzania środków spożywczych stosowane są agresywne chemikalia. Aby zagwarantować, że tworzywa sztuczne przeznaczone do kontaktu z żywnością będą w stanie sprostać pracy w takich warunkach, przedstawiamy przegląd ich odporności na działanie substancji chemicznych.

Skrawalne tworzywa sztuczne dla przemysłu spożywczego

Firma Ensinger oferuje bezpieczne w kontakcie z żywnością tworzywa sztuczne, spełniające rygorystyczne wymogi dotyczące bezpieczeństwa produkcji, bezbłędnej identyfikowalności i certyfikacji wyrobów, takie jak:
naturalny POM-C wałki płyty wałki acetal POM

TECAFORM AH natural

TECAFORM AH natural to niedomieszkowany POM-C o unikalnym balansie właściwości fizycznych i odporności na chemikalia.
niebieskie tworzywo do spożywki niebieski poliacetal POM kopolimer delrin acetal

TECAFORM AH blue

TECAFORM AH blue jest kopolimerem acetalu POM-C barwionym na wyrazisty niebieski kolor, który wpływa na bezpieczeństwo w przetwórstwie spożywczym.
PEEK wałki płyty i wałki z surowca VICTREX producent Ensinger

TECAPEEK natural

Polieteroeteroketon (PEEK) - TECAPEEK natural to tworzywo wysokosprawne, wysokotemperaturowe, częściowo krystaliczny termoplast produkowany przez firmę Ensigner na bazie surowców Victrex.
tworzywo dla przemysłu spożywczego PEEK w kolorze niebieskim

TECAPEEK ID blue

TECAPEEK ID blue jest wykrywalnym przez detektory materiałem do kontaktu z żywnością na bazie polimeru Victrex® PEEK dodatkowo barwiony na niebiesko.

STUDIA PRZYPADKU w przemyśle spożywczym

Blok igłowy

z TECAFORM AH blue

Blok igłowy do przetwórstwa mięsa

Nie tylko komponenty wchodzące w bezpośredni kontakt z żywnością powinny być wykonane z materiałów odpowiadających przepisom dotyczącym elementów stykających się z produktami spożywczymi. W przypadku tego bloku mamy do czynienia z całkowicie zautomatyzowanym systemem stosowanym do poprawy smaku i trwałości mięsa poprzez wstrzykiwanie solanki za pomocą igieł. Dlatego bezpieczeństwo jest tu ważnym wymogiem.

Skrobak do żywności

z TECAFORM AH ID blue

Skrobak do żywności – bezpiecznie z wykrywalnym POM-C

W przemyśle spożywczym w większości maszyn napełniających zastosowany jest w leju skrobak zapewniający stały przepływ produktu spożywczego. Do produkcji tego skrobaka przeznaczonego do mięsa lub wsadu mięsnego do kiełbas klient stosował zwykle materiał TECAFORM AH natural, acetal dopuszczony do kontaktu z żywnością. Ostatecznie dokonał jednak zmiany na TECAFORM AH ID blue, aby ułatwić wykrywanie w produktach spożywczych zanieczyszczeń pochodzących z tworzywa sztucznego.

Wyposażenie maszyn piekarniczych

z TECAFORM AH blue

Bezpieczna produkcja w przemyśle piekarniczym

Duńskie przedsiębiorstwo Form & Frys produkuje maszyny dla przemysłu piekarniczego, zarówno standardowe jak i dostosowane do specyficznych potrzeb użytkownika. W maszynach tych przedsiębiorstwo stosuje materiał TECAFORM AH blue. Materiał ten, dzięki swojemu specjalnemu kolorowi, służy nie tylko do wyróżnienia się przedsiębiorstwa, ale także umożliwia w czasie produkcji szybkie wykrywanie w produktach spożywczych fragmentów tworzyw sztucznych.

Często zadawane pytania dotyczące tworzyw sztucznych w przemyśle spożywczym