Opracowane z myślą o bezpieczeństwie
Günther Maschinenbau GmbH

Rozwiązania materiałowe dla przetwórstwa spożywczego

Produkcja tworzyw sztucznych nadających się do kontaktu z żywnością, spełniających najbardziej rygorystyczne wymagania
 europejskich przepisów oraz amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) dotyczące kontaktu z produktami spożywczymi, stanowi kluczowy wymóg stawiany przedsiębiorstwom zajmującym się przetwórstwem termoplastów w tej dziedzinie. Na chińskim rynku należy wziąć pod uwagę wymagania China GB. Naszego standardowe portfolio tworzyw termoplastycznych oferuje materiały o kontaktu z żywnością, spełniające szczególne wymagania technologii przemysłu spożywczego w odniesieniu do bezpieczeństwa i wydajności.

Firma Ensinger dostarcza wraz ze swoimi kompatybilnymi materiałami świadectwa ich przydatności do kontaktu z żywnością, odpowiednie dla konkretnego produktu. Świadectwa te powołują się na dopuszczenie surowców przez FDA, a także na zgodność z rozporządzeniem (WE) 1935/2004, (UE) 10/2011 (test migracji substancji dla półproduktów z tworzyw sztucznych) i rozporządzeniem (WE) 2023/2006 dotyczącym dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Na rynek chiński oferujemy deklarację zgodną z China GB 4806.1-2016, jak również GB 4806.6-2016 (pozytywna lista surowców) i GB 9685-2016 (dla dodatków).

Dzięki małej wadze i łatwości obróbki materiały bezpieczne dla żywności mogą zastępować metale w licznych zastosowaniach w zakładach i urządzeniach do przetwarzania mięsa, ryb i drobiu, do produkcji wyrobów mleczarskich, wyrobów piekarniczych oraz słodyczy. Materiały do kontaktu z żywnością firmy Ensinger usprawniają produkcję oraz zwiększają szybkość i bezpieczeństwo procesów wytwórczych.
Oferujemy również specjalne tworzywa wykrywalne w znanych metodach detekcji. W naszej ofercie znajdują się niebieskie tworzywa sztuczne do kontaktu z żywnością wykrywalne optycznie. Oprócz tego także takie, które dodatkowo mogą być wykrywalne w detektorach metali i detektorach rtg. Produkty wykrywalne dostępne są w kolorach standardowych, jak i niebieskim. Podnosi to stopień bezpieczeństwa podczas procesu technologicznego i redukuje koszty.

Nasz dział techniczny chętnie pomoże Państwu w wyborze materiałów najlepiej nadających się dla Państwa zastosowań zakładających kontakt z żywnością. Dotyczy to również opracowywania nowych materiałów.


Korzyści dla przemysłu spożywczego

Firma Ensinger oferuje bezpieczne w kontakcie z żywnością tworzywa sztuczne, które spełniają rygorystyczne wymogi dotyczące bezpieczeństwa produkcji, bezbłędnej identyfikowalności i certyfikacji wyrobów. Oferta dla przemysłu spożywczego obejmuje materiały zgodne z regulacjami FDA, UE 10/2011 i GB 4806,1-2016. Informacje o zgodności z innymi przepisami dostępne na życzenie.

W zakresie technologii żywności nasza oferta produktów obejmuje szeroką gamę konstrukcyjnych tworzyw sztucznych oraz tworzyw sztucznych o doskonałej charakterystyce roboczej do rozmaitych zastosowań, zarówno odpowiednich do kontaktu z żywnością, jak i innych. W przypadku tworzyw sztucznych nadających się do kontaktu z żywnością, wykorzystywanych w zakładach i maszynach do przetwórstwa mięsa, ryb i drobiu, różnorodność możliwych zastosowań jest niemal nieograniczona. Ponadto tworzywa sztuczne marki Ensinger do zastosowań w kontakcie z żywnością usprawniają produkcję, jej tempo i bezpieczeństwo w wielu różnych sektorach produkcji, np. w przemyśle mleczarskim, piekarniczym i cukierniczym. 

Przy wymianie elementów metalowych jednym z głównych czynników, jakie należy rozważyć jest możliwość zastosowania lżejszych elementów, np. poprzez użycie tworzyw sztucznych. W przypadku technologii żywności może to oznaczać szybszą obróbkę i większą wydajność produkcji.

Przy wymianie elementów lub części przesuwnych z metalu na takie z tworzyw sztucznych można wyeliminować konieczność używania smarów, unikając w ten sposób ryzyka zanieczyszczenia żywności olejami i smarami.  Firma Ensinger oferuje bezpieczne w kontakcie z żywnością tworzywa sztuczne, spełniające rygorystyczne wymogi dotyczące bezpieczeństwa produkcji, bezbłędnej identyfikowalności i certyfikacji wyrobów.
Wybór odpowiednich tworzyw sztucznych do danych produktów żywnościowych, które są regularnie czyszczone, dezynfekowane, czy wyjaławiane oznacza, że nie jest już potrzebna dodatkowa ochrona przed korozją, tak jak w przypadku metali (np. malowanie, zabezpieczenie powierzchni czy wybór specjalnych, kosztownych stopów). Wszystkie tworzywa sztuczne marki Ensinger przeznaczone do kontaktu z żywnością są odporne na środki czyszczące, zapewniając bezpieczeństwo i przydatność elementów do wielokrotnego użycia. Ponadto czystość elementów można ocenić jeszcze łatwiej dzięki zastosowaniu niebieskich materiałów, ponieważ zarodniki, pleśnie oraz resztki żywności i detergentów są z uwagi na kontrast znacznie wyraźniej zauważalne niż w przypadku materiałów w innych barwach. 

W przypadku urządzeń do przetwórstwa żywności identyfikacja potencjalnych fragmentów tworzyw sztucznych stanowi funkcję o zasadniczym znaczeniu. Dostępne w naszej ofercie niebieskie materiały do kontaktu z żywnością i tworzywa sztuczne wykrywalne przez detektory metali zwiększają bezpieczeństwo procesów produkcji żywności, zachowując pełną zgodność z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi kontroli i ograniczania potencjalnego przedostawania się substancji z materiałów do żywności, aby zapobiec ich szkodliwemu wpływowi na wyroby.

Wszystkie tworzywa sztuczne nadające się do kontaktu z żywnością z serii ID wytwarzane są z domieszką dodatku, który jest wykrywalny przez detektory metali i odpowiedni do kontaktu z żywnością, w celu uniknięcia zanieczyszczenia jej tworzywami sztucznymi. Dzięki bardzo dobrej widoczności i możliwości szybkiej identyfikacji na linii produkcyjnej niebieskie tworzywa sztuczne można wyraźnie dostrzec dzięki kontrastowi znacznie większemu niż w przypadku materiałów w innych kolorach.


Rozwiązania dla przemysłu spożywczego

Materiały bezpieczne dla żywności

Materiały spełniające warunki dopuszczenia surowców przez FDA, zgodne z rozporządzeniem (WE) 1935/2004, (WE) 10/2011 oraz (WE) 2023/2006, zapewniające bezbłędną identyfikowalność.

Tworzywa sztuczne wykrywalne przez detektory metali

W branży spożywczej, w przypadku linii produkcyjnych wyposażonych w detektory metali, nasze wykrywalne materiały „ID/UD” mogą być stosowane dla zapewnienia większej kontroli.

Niebieskie materiały dla przemysłu spożywczego

Kolor niebieski jest szeroko stosowany w branży spożywczej z uwagi na wyraźną widoczność (wykrywanie optyczne), łatwe utrzymanie elementów w czystości oraz możliwość szybkiej identyfikacji zanieczyszczeń w żywności.


Ultra wykrywalne tworzywa

Tworzywa w przemyśle spożywczym wymagają często ogromnej wszechstronności, zwłaszcza jeżeli dotyczy to różnych metod używanych do wykrywania niepożądanych elementów w strefie żywności. Ultra wykrywalne - ultra detectable (UD) tworzywa firmy Ensinger zaprojektowane są by mogły być widzialne w 3 najczęściej używanych metodach detekcji, używanych w liniach produkcyjnych: detekcji optycznej, metali i rtg. 

Tworzywa sztuczne odporne na działanie chemikaliów

Do czyszczenia wyposażenia używanego do przetwarzania środków spożywczych stosowane są agresywne chemikalia. Aby zagwarantować, że tworzywa sztuczne przeznaczone do kontaktu z żywnością będą w stanie sprostać pracy w takich warunkach, przedstawiamy przegląd ich odporności na działanie substancji chemicznych.

Materiały do zastosowań poślizgowych i ciernych

W przetwórstwie żywności często ma miejsce przemieszczanie i pakowanie produktów spożywczych. Dlatego ważne są właściwości poślizgowe i cierne tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 


Skrawalne tworzywa sztuczne dla przemysłu spożywczego

Firma Ensinger oferuje bezpieczne w kontakcie z żywnością tworzywa sztuczne, spełniające rygorystyczne wymogi dotyczące bezpieczeństwa produkcji, bezbłędnej identyfikowalności i certyfikacji wyrobów, takie jak:
naturalny POM-C wałki płyty wałki acetal POM

TECAFORM AH natural

TECAFORM AH natural to niedomieszkowany POM-C, bez porowatości, charakteryzujący się zrównoważonym profilem właściwości fizycznych, niedostępnych w przypadku większości innych tworzyw termoplastycznych.
niebieskie tworzywo do spożywki niebieski poliacetal POM kopolimer delrin acetal

TECAFORM AH blue

TECAFORM AH blue jest kopolimerem acetalu POM-C barwionym na wyrazisty niebieski kolor, który wpływa na bezpieczeństwo w przetwórstwie spożywczym.
PEEK wałki płyty i wałki z surowca VICTREX producent Ensinger

TECAPEEK natural

Polieteroeteroketon (PEEK) - TECAPEEK natural to półkrystaliczny termoplast o wysokiej wydajności, odporny na wysokie temperatury, produkowany przez firmę Ensinger...
tworzywo dla przemysłu spożywczego PEEK w kolorze niebieskim

TECAPEEK ID blue

TECAPEEK ID blue jest wykrywalnym przez detektory materiałem do kontaktu z żywnością na bazie polimeru Victrex® PEEK dodatkowo barwiony na niebiesko.

przemysł spożywczy - studia przypadku

Blok igłowy

z TECAFORM AH blue

Blok igłowy do przetwórstwa mięsa

Nie tylko komponenty wchodzące w bezpośredni kontakt z żywnością powinny być wykonane z materiałów odpowiadających przepisom dotyczącym elementów stykających się z produktami spożywczymi. W przypadku tego bloku mamy do czynienia z całkowicie zautomatyzowanym systemem stosowanym do poprawy smaku i trwałości mięsa poprzez wstrzykiwanie solanki za pomocą igieł. Dlatego bezpieczeństwo jest tu ważnym wymogiem.

Skrobak do żywności

z TECAFORM AH ID blue

Skrobak do żywności – bezpiecznie z wykrywalnym POM-C

W przemyśle spożywczym w większości maszyn napełniających zastosowany jest w leju skrobak zapewniający stały przepływ produktu spożywczego. Do produkcji tego skrobaka przeznaczonego do mięsa lub wsadu mięsnego do kiełbas klient stosował zwykle materiał TECAFORM AH natural, acetal dopuszczony do kontaktu z żywnością. Ostatecznie dokonał jednak zmiany na TECAFORM AH ID blue, aby ułatwić wykrywanie w produktach spożywczych zanieczyszczeń pochodzących z tworzywa sztucznego.

Wyposażenie maszyn piekarniczych

z TECAFORM AH blue

Bezpieczna produkcja w przemyśle piekarniczym

Duńskie przedsiębiorstwo Form & Frys produkuje maszyny dla przemysłu piekarniczego, zarówno standardowe jak i dostosowane do specyficznych potrzeb użytkownika. W maszynach tych przedsiębiorstwo stosuje materiał TECAFORM AH blue. Materiał ten, dzięki swojemu specjalnemu kolorowi, służy nie tylko do wyróżnienia się przedsiębiorstwa, ale także umożliwia w czasie produkcji szybkie wykrywanie w produktach spożywczych fragmentów tworzyw sztucznych.

Często zadawane pytania dotyczące tworzyw sztucznych w przemyśle spożywczym