Opracowane z myślą o bezpieczeństwie
Günther Maschinenbau GmbH

Rozwiązania materiałowe dla przetwórstwa spożywczego

Produkcja tworzyw sztucznych nadających się do kontaktu z żywnością, spełniających najbardziej rygorystyczne wymagania
 europejskich przepisów oraz amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) dotyczące kontaktu z produktami spożywczymi, stanowi kluczowy wymóg stawiany przedsiębiorstwom zajmującym się przetwórstwem termoplastów w tej dziedzinie. Na chińskim rynku należy wziąć pod uwagę wymagania China GB. Naszego standardowe portfolio tworzyw termoplastycznych oferuje materiały o kontaktu z żywnością, spełniające szczególne wymagania technologii przemysłu spożywczego w odniesieniu do bezpieczeństwa i wydajności.

Firma Ensinger dostarcza wraz ze swoimi kompatybilnymi materiałami świadectwa ich przydatności do kontaktu z żywnością, odpowiednie dla konkretnego produktu. Świadectwa te powołują się na dopuszczenie surowców przez FDA, a także na zgodność z rozporządzeniem (WE) 1935/2004, (UE) 10/2011 (test migracji substancji dla półproduktów z tworzyw sztucznych) i rozporządzeniem (WE) 2023/2006 dotyczącym dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Na rynek chiński oferujemy deklarację zgodną z China GB 4806.1-2016, jak również GB 4806.6-2016 (pozytywna lista surowców) i GB 9685-2016 (dla dodatków).

Dzięki małej wadze i łatwości obróbki materiały bezpieczne dla żywności mogą zastępować metale w licznych zastosowaniach w zakładach i urządzeniach do przetwarzania mięsa, ryb i drobiu, do produkcji wyrobów mleczarskich, wyrobów piekarniczych oraz słodyczy. Materiały do kontaktu z żywnością firmy Ensinger usprawniają produkcję oraz zwiększają szybkość i bezpieczeństwo procesów wytwórczych.
Oferujemy również specjalne tworzywa wykrywalne w znanych metodach detekcji. W naszej ofercie znajdują się niebieskie tworzywa sztuczne do kontaktu z żywnością wykrywalne optycznie. Oprócz tego także takie, które dodatkowo mogą być wykrywalne w detektorach metali i detektorach rtg. Produkty wykrywalne dostępne są w kolorach standardowych, jak i niebieskim. Podnosi to stopień bezpieczeństwa podczas procesu technologicznego i redukuje koszty.

Nasz dział techniczny chętnie pomoże Państwu w wyborze materiałów najlepiej nadających się dla Państwa zastosowań zakładających kontakt z żywnością. Dotyczy to również opracowywania nowych materiałów.


Korzyści dla przemysłu spożywczego

Firma Ensinger oferuje bezpieczne w kontakcie z żywnością tworzywa sztuczne, które spełniają rygorystyczne wymogi dotyczące bezpieczeństwa produkcji, bezbłędnej identyfikowalności i certyfikacji wyrobów. Oferta dla przemysłu spożywczego obejmuje materiały zgodne z regulacjami FDA, UE 10/2011 i GB 4806,1-2016. Informacje o zgodności z innymi przepisami dostępne na życzenie.

W zakresie technologii żywności nasza oferta produktów obejmuje szeroką gamę konstrukcyjnych tworzyw sztucznych oraz tworzyw sztucznych o doskonałej charakterystyce roboczej do rozmaitych zastosowań, zarówno odpowiednich do kontaktu z żywnością, jak i innych. W przypadku tworzyw sztucznych nadających się do kontaktu z żywnością, wykorzystywanych w zakładach i maszynach do przetwórstwa mięsa, ryb i drobiu, różnorodność możliwych zastosowań jest niemal nieograniczona. Ponadto tworzywa sztuczne marki Ensinger do zastosowań w kontakcie z żywnością usprawniają produkcję, jej tempo i bezpieczeństwo w wielu różnych sektorach produkcji, np. w przemyśle mleczarskim, piekarniczym i cukierniczym. 

Przy wymianie elementów metalowych jednym z głównych czynników, jakie należy rozważyć jest możliwość zastosowania lżejszych elementów, np. poprzez użycie tworzyw sztucznych. W przypadku technologii żywności może to oznaczać szybszą obróbkę i większą wydajność produkcji.

Przy wymianie elementów lub części przesuwnych z metalu na takie z tworzyw sztucznych można wyeliminować konieczność używania smarów, unikając w ten sposób ryzyka zanieczyszczenia żywności olejami i smarami.  Firma Ensinger oferuje bezpieczne w kontakcie z żywnością tworzywa sztuczne, spełniające rygorystyczne wymogi dotyczące bezpieczeństwa produkcji, bezbłędnej identyfikowalności i certyfikacji wyrobów.
Wybór odpowiednich tworzyw sztucznych do danych produktów żywnościowych, które są regularnie czyszczone, dezynfekowane, czy wyjaławiane oznacza, że nie jest już potrzebna dodatkowa ochrona przed korozją, tak jak w przypadku metali (np. malowanie, zabezpieczenie powierzchni czy wybór specjalnych, kosztownych stopów). Wszystkie tworzywa sztuczne marki Ensinger przeznaczone do kontaktu z żywnością są odporne na środki czyszczące, zapewniając bezpieczeństwo i przydatność elementów do wielokrotnego użycia. Ponadto czystość elementów można ocenić jeszcze łatwiej dzięki zastosowaniu niebieskich materiałów, ponieważ zarodniki, pleśnie oraz resztki żywności i detergentów są z uwagi na kontrast znacznie wyraźniej zauważalne niż w przypadku materiałów w innych barwach. 

W przypadku urządzeń do przetwórstwa żywności identyfikacja potencjalnych fragmentów tworzyw sztucznych stanowi funkcję o zasadniczym znaczeniu. Dostępne w naszej ofercie niebieskie materiały do kontaktu z żywnością i tworzywa sztuczne wykrywalne przez detektory metali zwiększają bezpieczeństwo procesów produkcji żywności, zachowując pełną zgodność z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi kontroli i ograniczania potencjalnego przedostawania się substancji z materiałów do żywności, aby zapobiec ich szkodliwemu wpływowi na wyroby.

Wszystkie tworzywa sztuczne nadające się do kontaktu z żywnością z serii ID wytwarzane są z domieszką dodatku, który jest wykrywalny przez detektory metali i odpowiedni do kontaktu z żywnością, w celu uniknięcia zanieczyszczenia jej tworzywami sztucznymi. Dzięki bardzo dobrej widoczności i możliwości szybkiej identyfikacji na linii produkcyjnej niebieskie tworzywa sztuczne można wyraźnie dostrzec dzięki kontrastowi znacznie większemu niż w przypadku materiałów w innych kolorach.


Rozwiązania dla przemysłu spożywczego

Materiały bezpieczne dla żywności

Materiały spełniające warunki dopuszczenia surowców przez FDA, zgodne z rozporządzeniem (WE) 1935/2004, (WE) 10/2011 oraz (WE) 2023/2006, zapewniające bezbłędną identyfikowalność.

Tworzywa sztuczne wykrywalne przez detektory metali

W branży spożywczej, w przypadku linii produkcyjnych wyposażonych w detektory metali, nasze wykrywalne materiały „ID/UD” mogą być stosowane dla zapewnienia większej kontroli.

Niebieskie materiały dla przemysłu spożywczego

Kolor niebieski jest szeroko stosowany w branży spożywczej z uwagi na wyraźną widoczność (wykrywanie optyczne), łatwe utrzymanie elementów w czystości oraz możliwość szybkiej identyfikacji zanieczyszczeń w żywności.


Ultra wykrywalne tworzywa

Tworzywa w przemyśle spożywczym wymagają często ogromnej wszechstronności, zwłaszcza jeżeli dotyczy to różnych metod używanych do wykrywania niepożądanych elementów w strefie żywności. Ultra wykrywalne - ultra detectable (UD) tworzywa firmy Ensinger zaprojektowane są by mogły być widzialne w 3 najczęściej używanych metodach detekcji, używanych w liniach produkcyjnych: detekcji optycznej, metali i rtg. 

Tworzywa sztuczne odporne na działanie chemikaliów

Do czyszczenia wyposażenia używanego do przetwarzania środków spożywczych stosowane są agresywne chemikalia. Aby zagwarantować, że tworzywa sztuczne przeznaczone do kontaktu z żywnością będą w stanie sprostać pracy w takich warunkach, przedstawiamy przegląd ich odporności na działanie substancji chemicznych.

Materiały do zastosowań poślizgowych i ciernych

W przetwórstwie żywności często ma miejsce przemieszczanie i pakowanie produktów spożywczych. Dlatego ważne są właściwości poślizgowe i cierne tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 


Skrawalne tworzywa sztuczne dla przemysłu spożywczego

Firma Ensinger oferuje bezpieczne w kontakcie z żywnością tworzywa sztuczne, spełniające rygorystyczne wymogi dotyczące bezpieczeństwa produkcji, bezbłędnej identyfikowalności i certyfikacji wyrobów, takie jak:
naturalny POM-C wałki płyty wałki acetal POM

TECAFORM AH natural

TECAFORM AH natural to niedomieszkowany POM-C, bez porowatości, charakteryzujący się zrównoważonym profilem właściwości fizycznych, niedostępnych w przypadku większości innych tworzyw termoplastycznych.
niebieskie tworzywo do spożywki niebieski poliacetal POM kopolimer delrin acetal

TECAFORM AH blue

TECAFORM AH blue jest kopolimerem acetalu POM-C barwionym na wyrazisty niebieski kolor, który wpływa na bezpieczeństwo w przetwórstwie spożywczym.
PEEK wałki płyty i wałki z surowca VICTREX producent Ensinger

TECAPEEK natural

Polieteroeteroketon (PEEK) - TECAPEEK natural to półkrystaliczny termoplast o wysokiej wydajności, odporny na wysokie temperatury, produkowany przez firmę Ensinger...
tworzywo dla przemysłu spożywczego PEEK w kolorze niebieskim

TECAPEEK ID blue

TECAPEEK ID blue jest wykrywalnym przez detektory materiałem do kontaktu z żywnością na bazie polimeru Victrex® PEEK dodatkowo barwiony na niebiesko.

przemysł spożywczy - studia przypadku

Blok igłowy

z TECAFORM AH blue

Blok igłowy do przetwórstwa mięsa

Nie tylko komponenty wchodzące w bezpośredni kontakt z żywnością powinny być wykonane z materiałów odpowiadających przepisom dotyczącym elementów stykających się z produktami spożywczymi. W przypadku tego bloku mamy do czynienia z całkowicie zautomatyzowanym systemem stosowanym do poprawy smaku i trwałości mięsa poprzez wstrzykiwanie solanki za pomocą igieł. Dlatego bezpieczeństwo jest tu ważnym wymogiem.

Skrobak do żywności

z TECAFORM AH ID blue

Skrobak do żywności – bezpiecznie z wykrywalnym POM-C

W przemyśle spożywczym w większości maszyn napełniających zastosowany jest w leju skrobak zapewniający stały przepływ produktu spożywczego. Do produkcji tego skrobaka przeznaczonego do mięsa lub wsadu mięsnego do kiełbas klient stosował zwykle materiał TECAFORM AH natural, acetal dopuszczony do kontaktu z żywnością. Ostatecznie dokonał jednak zmiany na TECAFORM AH ID blue, aby ułatwić wykrywanie w produktach spożywczych zanieczyszczeń pochodzących z tworzywa sztucznego.

Wyposażenie maszyn piekarniczych

z TECAFORM AH blue

Bezpieczna produkcja w przemyśle piekarniczym

Duńskie przedsiębiorstwo Form & Frys produkuje maszyny dla przemysłu piekarniczego, zarówno standardowe jak i dostosowane do specyficznych potrzeb użytkownika. W maszynach tych przedsiębiorstwo stosuje materiał TECAFORM AH blue. Materiał ten, dzięki swojemu specjalnemu kolorowi, służy nie tylko do wyróżnienia się przedsiębiorstwa, ale także umożliwia w czasie produkcji szybkie wykrywanie w produktach spożywczych fragmentów tworzyw sztucznych.

Często zadawane pytania dotyczące tworzyw sztucznych w przemyśle spożywczym

 • Półprodukty i elementy przycinane wstępnie są produkowane z naddatkiem określonym przez tolerancje, przy zachowaniu norm DIN. Dlatego zewnętrzna warstwa, a wraz z nią ewentualne przebarwienia lub otarcia mogą być bez problemu usuwane podczas obróbki wykończeniowej. 

 • Głównym celem jest wyeliminowanie negatywnych wzajemnych oddziaływań organoleptycznych, kolorystycznych i toksykologicznych pomiędzy elementami z tworzyw sztucznych i stykającymi się z nimi produktami spożywczymi. Istotnym instrumentem w procesie zapewniania bezpieczeństwa żywności są deklaracje zgodności z przepisami na każdym etapie produkcji. Dochodzą do tego dane o identyfikowalności przy zastosowaniu metod dobrej praktyki produkcyjnej, które są wdrażane w systemach zarządzania jakością wraz z weryfikowalną dokumentacją parametrów produkcyjnych i procesowych.
 • Półprodukty firmy Ensinger dla przemysłu spożywczego odpowiadają dyrektywom dotyczącym dopuszczenia surowców, które są zawarte w rozporządzeniach FDA. Więcej informacji na temat FDA i produktów firmy Ensinger.
 • Półprodukty z tworzyw sztucznych nie są gotowymi produktami o ostatecznie zdefiniowanym celu i finalnej geometrii (zgodnie z definicją przyjętą w rozporządzeniach). Jeżeli mają być przeprowadzone końcowe testy dla konkretnego zastosowania, muszą być znane wszystkie warunki zastosowania. Do czynników mających znaczenie należą: medium z którym styka się produkt, czas trwania kontaktu oraz temperatura i warunki czyszczenia. Dlatego dostawca półproduktów nie może dokonać definitywnego i ostatecznego oszacowania wartości migracji substancji dla danego elementu. To zadanie leży w zakresie odpowiedzialności producenta lub użytkownika urządzenia i bazuje na udostępnionych danych dotyczących granicznych wartości migracji.

 • Tworzywa sztuczne firmy Ensinger przeznaczone na półprodukty dla przemysłu spożywczego są produkowane w zgodności z rozporządzeniem (UE) nr 10/2011 oraz dopuszczeniem przez FDA dla surowców. Więcej informacji:

 • Woda pitna jest kontrolowana zgodnie ze specjalnymi wytycznymi, które dotychczas nie zostały jeszcze zharmonizowane na płaszczyźnie międzynarodowej. Więcej informacji znaleźć można w części Często zadawane pytania (FAQ).
 • W tym kontekście firma Ensinger jest traktowana jako dostawca półproduktów, które nie posiadają geometrii gotowego detalu, specyficznej dla konkretnego zastosowania. Po dalszych etapach przetwarzania zmierzającego do obróbki końcowej musi zostać przeprowadzona końcowa inspekcja na terenie zakładu przedsiębiorstwa, które dystrybuuje produkt końcowy. Należy przy tym uwzględnić ostateczną konstrukcję elementu. Na podstawie badań półproduktów można określić jedynie wartości orientacyjne. Badania te nie odzwierciedlają ostatecznego stanu produktu (np. jakości jego powierzchni). 

 • Płyny modelowe imitujące żywność, które odpowiadają określonej kategorii produktów spożywczych, są dobierane zgodnie z tabelą 2 zawartą w załączniku III do rozporządzenia. Przy badaniu wartości migracji w płynach modelowych imitujących żywność A, B i D2 (lub ewentualnie w zastępczych płynach modelowych) uwzględniane są wszystkie rodzaje żywności. Obejmuje to również produkty spożywcze, do których przyporządkowane zostały płyny modelowe C, D1 i E, zgodnie z tabelą 2. 

 • Dzięki specjalnej metodzie identyfikowalności firma Ensinger może ustalać i monitorować cały łańcuch procesów wytwórczych swoich półproduktów. Więcej informacji:

 • Aby zagwarantować, że produkty nie zostaną zamienione lub błędnie użyte, nadrukowywane są na nich kody produktu zawierające nazwę produktu, numer artykułu oraz partię produkcyjną. 

 • Tusz do kodowania oraz kolorowy tusz drukarski zostały przetestowane i sklasyfikowane jako nieszkodliwe fizjologicznie.