Bezpieczne skrobaki do żywności z wykrywalnego materiału POM-C

W przemyśle spożywczym w większości maszyn napełniających zastosowany jest w leju skrobak zapewniający stały przepływ produktu spożywczego, np. mięsa lub wsadu mięsnego do kiełbas. Skrobak jest z reguły wykonywany z tworzywa termoplastycznego TECAFORM AH natural. Ten acetal nadający się do kontaktu z żywnością odznacza się dużą sztywnością oraz dobrym wskaźnikiem zużycia ściernego w kontakcie ze stalą nierdzewną.

 

Gdy dochodzi do nieoczekiwanie dużego obciążenia, skrobak może pęknąć. Ponieważ proces przebiega głównie w sposób całkowicie zautomatyzowany, uszkodzenie to jest często rozpoznawane zbyt późno. W przypadku przedostania się zanieczyszczeń z tworzywa sztucznego do produktu spożywczego konieczne jest pozbycie się całej partii produktu z aktualnego etapu produkcji, gdyż mamy wówczas do czynienia z towarem uszkodzonym.

Większe bezpieczeństwo urządzeń skrobakowych

Ponieważ większość maszyn napełniających jest wyposażona we wbudowany detektor metali, zespół wsparcia technicznego firmy Ensinger sugeruje zmianę tworzywa na TECAFORM AH ID blue. Ten acetal nadający się do kontaktu z żywnością został wyposażony w wykrywalny dodatek modyfikujący i może być rozpoznawany przez standardowe detektory metali nawet przy wielkości rzędu 3 mm³. Właściwości materiałowe tworzywa TECAFORM AH ID blue są porównywalne z niewypełnionymi naturalnymi wariantami POM-C, dzięki czemu spełnia ono wymagania dotyczące wytrzymałości mechanicznej oraz zużycia ściernego. To tworzywo sztuczne przeznaczone do zastosowań w przemyśle spożywczym odznacza się ponadto dużą stabilnością wymiarową i dobrą skrawalnością – czyli właściwościami niezbędnymi w produkcji precyzyjnych elementów. Dzięki dużej odporności na uboczne działania procesów sterylizacji i niewielkiemu pochłanianiu wilgoci TECAFORM AH ID blue idealnie nadaje się do szerokiej gamy zastosowań w przemyśle spożywczym.

Brak niespodzianek w procesie produkcji

Przy zastosowaniu tworzywa TECAFORM AH ID blue produkcja jest przerywana natychmiast po wystąpieniu nieoczekiwanego uszkodzenia skrobaka i stwierdzeniu obecności tworzywa sztucznego w produkcie spożywczym. Nawet gdy odłamią się mniejsze cząsteczki, dzięki niebieskiemu kolorowi materiału mogą zostać w łatwy sposób wykryte za pomocą standardowych detektorów metali przez personel obsługujący lub przez kamerę. Materiał spełnia wymogi rozporządzenia UE 10/2011 oraz FDA. Zgodność z tymi wytycznymi jest możliwa dzięki temu, że surowce są starannie dobierane, przetwarzanie materiałów odbywa się zgodnie z dobrą praktyką produkcyjną (GMP) określoną w rozporządzeniu (WE) 2023/2006, a półprodukty poddawane są badaniom migracji substancji.

Klient nie tylko poprawił bezpieczeństwo procesu produkcyjnego, ale również odniósł korzyści dzięki wyraźnej redukcji ilości odpadów. Zdecydował się zatem na ekonomicznie zoptymalizowane rozwiązanie.


Tworzywa sztuczne wykrywalne przez detektory metali do zastosowań w przemyśle spożywczym

Wszystkie produkty z serii ID spełniają szczegółowe wymogi rozporządzenia (UE) 10/2011 i FDA. Aby umożliwić spełnienie znacznie większej liczby wymagań związanych z zastosowaniem, seria ID obejmuje również tworzywa:
wykrywalny przez detektory metalu plastik tworzywo sztuczne POM acetal

TECAFORM AH ID blue

​TECAFORM AH ID indukcyjnie wykrywalny POM-C jest zmodyfikowany dodatkiem wykrywalnym przez detektory metali.
Tworzywo sztuczne rozpoznawalne przez detektory metali poliacetal acetal wykrywalny

TECAFORM AH ID grey

TECAFORM AH ID indukcyjnie wykrywalny POM-C jest zmodyfikowany dodatkiem wykrywalnym przez detektory metali.
niebieski poliamid wykrywalny przez detektory metali płyty z niebieskiego poliamidu

TECAMID 6 ID blue

Wytłaczany poliamid PA 6 zmodyfikowany dodatkiem wykrywalnym przez detektory metali, barwiony pigmentem odpowiednim do zastosowań w przetwórstwie spożywczym.
tworzywo dla przemysłu spożywczego PEEK w kolorze niebieskim

TECAPEEK ID blue

TECAPEEK ID blue jest wykrywalnym przez detektory materiałem do kontaktu z żywnością na bazie polimeru Victrex® PEEK dodatkowo barwiony na niebiesko.