Säker livsmedelsskrapa med detekterbar POM-C

De flesta fyllningsmaskiner inom livsmedelsindustrin är utrustade med en skrapa i påfyllningstratten som säkerställer ett konstant flöde av livsmedel, till exempel kött eller korvfyllning. Skrapan tillverkas i regel av termoplasten TECAFORM AH natural, en livsmedelssäker acetal med hög styvhet i kombination med bra beständighet mot slitage på rostfritt stål.

 

Under vissa omständigheter kan skrapan gå sönder om den utsätts för hög belastning. Ofta upptäcks skadan väldigt sent eftersom processen är helt automatiserad. Vid plastkontamination i livsmedel måste hela produktionssatsen kasseras, eftersom den nu räknas som skadad vara.

Ökad säkerhet hos skrapan

Eftersom de flesta fyllningsmaskiner är utrustade med en inbyggd metalldetektor, föreslog Ensingers tekniska support att man skulle byta ut materialet till TECAFORM AH ID blue, en livsmedelssäker acetal som förses med en detekterbar additiv som kan upptäckas av metalldetektorer även i så små delar som 3 mm³. Materialegenskaperna hos TECAFORM AH ID blue är fortfarande väldigt lika de hos ofyllda naturliga varianter av POM-C så att kraven på mekanisk hållfasthet och slitstyrka uppfylls. Denna plast för användning inom livsmedelsindustrin säkerställer hög måttstabilitet och enkel bearbetning – egenskaper som är nödvändiga för tillverkning av precisionskomponenter. Den höga beständigheten mot steriliseringsmedel och den låga fuktabsorptionen gör att TECAFORM AH ID blue lämpar sig utmärkt för en rad användningsområden inom livsmedelsindustrin.

Inga överraskningar under produktionsprocessen

Med TECAFORM AH ID blue stoppas produktionsprocessen omedelbart om avskraparen plötsligt bryts och plast detekteras i livsmedlet. Även mindre bitar som eventuellt bryts av kan enkelt detekteras med hjälp av standardmetalldetektorer i produktionen, antingen av operatören eller med kamera, tack vare materialets blå material. Materialet överensstämmer med kraven i EU10/2011 och från FDA. Detta säkerställs genom noggrant utvalda råmaterial och materialbearbetning enligt den goda tillverkningssed som föreskrivs i 2023/2006/EU samt migrationstesterna som utförs på Ensingers halvfabrikat.

Kunden förbättrade inte bara säkerheten i produktionsprocessen, utan drog även fördel av en enorm minskning av avfall. Lösningen var alltså optimal ur en ekonomisk synpunkt.


Metalldetekterbara livsmedel för livsmedelstillämpningar

Alla ID-produkter överensstämmer med de specifika kraven i förordning (EU) 10/2011 och från FDA. För att uppfylla ytterligare tillämpningskrav omfattar ID- serien även följande produkter:

TECAFORM AH ID blue

TECAFORM AH ID blue är modifierad med ett metalldetekterbart fyllnadsmaterial vilket möjlig gör upptäckt med metalldetektor.

TECAFORM AH ID grey

TECAFORM AH ID grey är modifierad med ett metalldetekterbart fyllnadsmaterial vilket möjlig gör upptäckt med metalldetektor.

TECAMID 6 ID blue

Denna PA 6 är metalldetekterbart och färgats med ett blå färgmedel som godkänts för användning inom livsmedelsindustrin.

TECAPEEK ID blue

TECAPEEK ID blue är en metalldetekterbar PEEK som tillverkas av Victrex® PEEK-polymer.