TECAPEEK ID blue

Induktivt detekterbar PEEK blue

TECAPEEK ID blue är en metalldetekterbar PEEK som tillverkas av Victrex® PEEK-polymer. Detta PEEK-material har modifierats med ett detekterbart fyllnadsmaterial som ökar spårbarheten i processer inom livs- och läkemedelsindustrin. Materialet är så känsligt att det möjliggör enkel detektering av små objekt med användning av standardmetoder för metalldetektion. Tack vare tillsats av blått färgpigment är det även synligt för system som är utrustade med optisk inspektion. Alla tillsatser lämpar sig för kontakt med livsmedel.

Certifikat

Fakta

Kemisk beteckning
PEEK (polyetereterketon)
Färg
Blå grå
Densitet
1,49 g/cm3

huvud funktioner

 • detekterbar via metalldetektor
 • bra kemisk resistans
 • högt krypmotstånd
 • bra värmeledningstemperatur
 • inneboende flamskyddsmedel
 • hydrolys och överhettad ångbeständig
 • bra för maskinbearbetning

Målindustrier

Tekniska detaljer


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Mekaniska Egenskaper Värde Enhet Parametrar Norm
  Elasticitetsmodul (dragprov) 4600 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Draghållfasthet 111 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Böjhållfasthet 111 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Dragtöjning 4 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Brottförlängning 6 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Böjhållfasthet 166 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Elasticitetsmodul (böjningstest) 3700 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Kompressionsmodul 4800 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  Kompressionsstyrka 25/46/106 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
  slagstyrka (charpy) 72 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Shore hårdhet 88 D DIN EN ISO 868
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Värmeledningsförmåga Värde Enhet Parametrar Norm
  Glasövergångstemperatur 150 C DIN EN ISO 11357
  Smält temperatur 341 C DIN EN ISO 11357
  Värmeledningsförmåga 0.27 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
  Specifik värme 1.1 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
  Service temperatur 300 C short term NN
  Service temperatur 260 C long term NN
  termisk expansion 5 10-5*1/K 23-60°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
  termisk expansion 5 10-5*1/K 23-100°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
  termisk expansion 7 10-5*1/K 100-150°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Elektriska egenskaper Värde Enhet Parametrar Norm
  Specifikt ytmotstånd 1014 -
  Specifik volymr esistans 1014 Ω*cm -
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Övriga egenskaper Värde Enhet Parametrar Norm
  Motstånd mot varmvatten / baser + - -
  Brandklassning (UL94) V0 - corresponding to DIN IEC 60695-11-10;
  Motståndskraft förvittring - - -
  Vatten absorption 0.02 - 0.03 % 24h / 96h (23°C) DIN EN ISO 62
 • product-technical-detail-collapse-item-4-lvl-1
  Relativa kostnader Värde Enhet Parametrar Norm
  Relativa kostnader EU från € till €€€€€€ €€€€

Lager program