TECAPEEK ID blue

Modrý indukčně detekovatelný PEEK

TECAPEEK ID blue je plast PEEK detekovatelný jako kov vyráběný s využitím polymeru Victrex® PEEK. Tento PEEK je modifikován přídavkem detekovatelného plniva, které má zaručit vyšší detekovatelnost v potravinářských a farmaceutických procesech. Materiál je dostatečně citlivý, aby umožňoval snadnou detekci malých fragmentů při použití standardních metod detekce kovů. Díky přidání pigmentu modré barvy je rovněž viditelný pro systémy, které se spoléhají na optická kontrolní zařízení. Všechna aditiva jsou vhodná pro styk s potravinami.

Normy

Fakta

Chemické značení
PEEK (Polyetheretherketon)
Barva
modrošedý
Hustota
1,49 g/cm3

Hlavní znaky

 • detekovatelný pomocí detektoru kovu
 • dobrá chemická odolnost
 • vysoká odolnost proti tečení
 • dobrá teplotní stálost
 • inherentní zpomalovač hoření
 • odolný proti hydrolýze a přehřáté páře
 • dobrá obrobitelnost

Cílený průmysl

Technické detaily


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Mechanické vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Modul pružnosti (tahová zkouška) 4600 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Pevnost v tahu 111 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Pevnost v tahu 111 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Prodloužení 4 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Prodloužení v momentě prasknutí 6 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Pevnost v ohybu 166 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduly elasticity (zkouška ohybem) 3700 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduly komprese 4800 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  Síla komprese 25/46/106 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
  Nárazová síla (Charpy) 72 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Tvrdost podle Shora 88 D DIN EN ISO 868
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Teplotní vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Teplota skelného přechodu 150 C DIN EN ISO 11357
  Teplota tání 341 C DIN EN ISO 11357
  Teplotní vodivost 0.27 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
  Specifické teplo 1.1 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
  Provozní teplota 300 C short term NN
  Provozní teplota 260 C long term NN
  Teplotní roztažnost (CLTE) 5 10-5*1/K 23-60°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
  Teplotní roztažnost (CLTE) 5 10-5*1/K 23-100°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
  Teplotní roztažnost (CLTE) 7 10-5*1/K 100-150°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Elektrické vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Specifický povrchový odpor 1014 -
  Zvláštní odolnost 1014 Ω*cm -
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Ostatní vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Odolnost vůči horké vodě + - -
  Hořlavost (UL94) V0 - corresponding to DIN IEC 60695-11-10;
  Odolnost vůči povětrnostním vlivům - - -
  Absorbce vody 0.02 - 0.03 % 24h / 96h (23°C) DIN EN ISO 62
 • product-technical-detail-collapse-item-4-lvl-1
  Relativní náklady Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Relativní náklady EU z € na €€€€€€€ €€€€

Skladový program