Polotovary 
pro obrábění
Florian Logistic Warehouse

Více než 100 obrobitelných plastů

Jméno Ensinger je synonymem široké a různorodé palety výrobních technik, jejichž pomocí lze zpracovávat termoplastové polotovary z mnoha různých materiálů v jediném výrobním provozu. Použitá metoda zpracování se často řídí zvoleným materiálem nebo finálním produktem: Zda se jedná o velké objemy výroby, nebo malosériové dávky; velké a objemné, nebo malé a křehké díly – naše polotovary z konstrukčních plastů lze zakoupit v provedení buď z nemodifikovaných typů materiálu, nebo též z různých modifikovaných variant, aby vždy vyhovovaly vaší aplikaci.

Nabízíme vysoce kvalitní polotovary z více než 100 různých plastů. Vedle všech standardních termoplastů společnost Ensinger vyvíjí a extruduje množství speciálních materiálů podle individuálních potřeb svých zákazníků. Tyče, desky a trubky jsou nabízeny v krátce odstupňovaných rozměrech a se speciálními vlastnostmi tak, aby splňovaly vaše konkrétní požadavky.
Naše produkty se vyrábějí několika různými technikami zpracování, mezi něž náleží extrudování, lisování plastů a kalandrování plastů, pro široce různorodou paletu vysokovýkonných, konstrukčních a průmyslových polymerů, a navíc dokážeme odlévat plastové desky, plastové trubky a plastové tyče z nylonu. Tyto obrobitelné typy plastů se používají jako výchozí produkty k výrobě přesných koncových součástí. Naši zákazníci mohou mít navíc klid a jistotu s vědomím toho, že naše produkty v plné míře plní přísné požadavky kvalitativních norem. 

he product range of Ensinger's stock shapes includes

 

  • Plastic rod
  • Plastic sheet
  • Plastic tube

Proč si vybrat Ensinger?

Technická podpora

Společnost Ensinger nabízí nejen optimální výběr polotovarů, ale rovněž ucelené a spolehlivé poradenské služby v oblasti výběru materiálů i zpracování a použití jejích produktů. Poskytováním poradenství ohledně konkrétních aplikací se snažíme posílit naše vazby se zákazníky a zaručit jim optimální podporu

Přířez

Služby společnosti Ensinger začínají obsáhlým poradenstvím ohledně uvažované aplikace a výběru ideálního materiálu a vhodné výrobní techniky. Polotovary jsou uzpůsobovány přesně a individuálně tak, aby vyhovovaly příslušné aplikaci. Prostřednictvím technik řezání, hoblování, broušení a konturového hoblování vytváříme širokou paletu přesných řešení s těsnými tolerancemi

Certifikace podle DIN EN ISO 9001 a DIN EN ISO 13485

Soustavně investujeme do výzkumu a vývoje k zachování naší schopnosti reagovat na nejnovější aktuální požadavky nabídkou nových, technologicky vyspělých materiálů a metod zpracování. Právě díky tomu se nám daří být o rozhodující krok napřed vůči zbytku trhu. Přísné zásady systému CAQ (počítačově řízená kvalita) zaručují správný průběh každého jednotlivého kroku od kontroly při přejímce surovin až po kvalitativní kontrolu finálních produktů. V tomto případě máme rovněž certifikaci podle DIN EN ISO 9001 a DIN EN ISO 13485.

Zpětná sledovatelnost

Společnost Ensinger vydává certifikáty, jež jsou obecně platné pro konkrétní odvětví, na základě specifických objednávek nebo ve speciálních případech, a to podle příslušné výrobní dávky v závodě v Nufringenu, aby byla vždy zaručena vazba na předmětnou surovinu a tu bylo možné přímo zpětně sledovat v případě jakéhokoli dotazu či problému.

Shoda produktů s požadavky předpisů

Naše produktové portfolio obsahuje materiály s různorodými prohlášeními, která se týkají následujících oblastí:

  • Přímý styk s potravinami (v souladu s FDA, BfR, 1935/2004/ES, 10/2011/ES, 3A SSI)
  • Biokompatibilita (v souladu s ISO 10993, USP třída VI)
  • Kontakt s pitnou vodou (včetně KTW, DVWG, WRAS, NSF61)
  • Hořlavost (včetně UL94, BAM)

a další v některých případech na základě speciálních požadavků. Zjistěte více na stránkách jednotlivých produktů.

Krátké dodací lhůty

Bez ohledu na to, zda se jedná o polotovary ve standardních, základních verzích, nebo o individuálně modifikované materiály – naše produkty se k vám dostanou včas. Naše pobočky a obchodní partneři využívají celosvětovou distribuční síť společnosti Ensinger a její elektronické plánovací systémy. Tato skutečnost, společně s naším vysoce efektivním systémem správy skladových zásob, zaručuje dodávky objemných zakázek i speciálních požadavků v nejkratším možném čase nebo formou dodávek „just-in-time“ – přesně tehdy, kdy je potřebujete.

průmysl

Plastové materiály pro letectví a kosmonautiku

Na základě požadavků našich zákazníků jsme provedli příslušné zkoušky velké části našich materiálů a ověřili jejich způsobilost s ohledem na požadované specifikace. Na vyžádání můžeme prověřit způsobilost i u dalších materiálů. Vzhledem k zvláštním požadavkům leteckého a kosmického průmyslu společnost Ensinger přebírá odpovědnost za následující aspekty: vstupní kontroly při příjmu surovin, specifikace surovin, specifikace složení jednotlivých položek zboží, finální kontroly, vydávání osvědčení o kontrolách a mnohé další.

Plasty pro potravinářské technologie

Dosáhnout takových verzí plastů určených pro styk s potravinami, které by splňovaly přísné požadavky předpisů FDA a evropské směrnice o materiálech určených pro styk s potravinami, je v současnosti klíčovým požadavkem na subjekty zabývající se obráběním temoplastů v tomto odvětví. Společnost Ensinger nabízí toto řešení: vedle našeho standardního portfolia konstrukčních termoplastů nabízíme rovněž speciální sortiment materiálů určených pro styk s potravinami, jež plní specifické požadavky potravinářských technologií z hlediska bezpečnosti a funkční způsobilosti.

Řešení z plastových materiálů pro strojírenský průmysl

Společnost Ensinger vyrábí široký sortiment plastů, které se používají převážně pro mechanické aplikace a součásti průmyslových strojů. Strojírenské odvětví se tradičně orientuje na ocel a slitiny kovů, aby bylo dosaženo vysoké mechanické pevnosti a přesnosti předmětných dílů. V současnosti je běžné nahrazovat kov konstrukčními plasty, a to vzhledem k širokému rozsahu jejich výhod. Vysokovýkonné plasty mohou nabídnout řešení i tam, kde jiné tradiční materiály selhávají, čímž se otevírají pomyslné dveře k zlepšením a dalšímu rozvoji.

Plasty pro lékařské účely

TŠiroký sortiment materiálů společnosti Ensinger pro lékařské účely (MT) nabízí konstruktérům celou řadu volitelných možností pro vývoj inovativních zdravotnických produktů, jež poskytují vysokou úroveň bezpečnosti a přidané hodnoty. Různé výrobní metody využívané společností Ensinger, jako například extruze, obrábění, vstřikování, profilová extruze a lisování, nabízejí zákazníkům různé možnosti pro vývoj a výrobu jejich produktů společně s firmou Ensinger v rámci řetězce přidané hodnoty.

Plasty pro ropné a plynárenské aplikace

Technické plasty mají potenciál zásadního přínosu k zlepšování stávajících řešení v ropném a plynárenském průmyslu vzhledem k širšímu rozsahu výhod nabízenému moderními materiály. Nároky tohoto odvětví z hlediska vysokých teplot, mechanické pevnosti a chemické odolnosti vyžadují materiály vhodné k použití v těch nejextrémnějších prostředích. Vzhledem ke svými rozsáhlým zkušenostem v oboru ropného a plynárenského průmyslu společnost Ensinger úzce spolupracuje se svými zákazníky na dosažení optimálního řešení, důsledně vyhovujícího požadavkům jejich aplikace. Naši techničtí materiáloví experti mohou zákazníkům kvalifikovaně doporučit příslušný materiál, který lze následně ověřit praktickými zkouškami. 

Plasty pro polovodičový průmysl

Nejnáročnější ze všech odvětví, v nichž konstrukční plasty mohou inženýrům pomoci při řešení konstrukčních problémů, je polovodičový průmysl. Naše plasty pro polovodičový průmysl jsou navrhovány a vyráběny s ohledem na často přísné a náročné požadavky tohoto odvětví z hlediska vlivu na okolní prostředí. Naši specialisté navíc dlouhodobě spolupracují přímo s konstruktéry z tohoto oboru, aby porozuměli specifickým problematickým nárokům souvisejícím se všemi aspekty výrobního procesu.