Plasty odolné vůči UV záření

Plasty používané ve venkovních aplikacích mohou být vystaveny intenzivním povětrnostním vlivům. Tyto aplikace často vyžadují plastový klimaticky odolný materiál, který dokáže odolávat negativnímu vlivu, který ultrafialové záření může mít na vizuální i mechanické vlastnosti plastů.
Je proto obvykle velmi smysluplné, aby plasty odolné vůči povětrnostním vlivům byly do jisté míry odolné také vůči UV záření, protože toto záření může mít značný negativní dopad na materiály využívané ve venkovním prostředí a vystavené povětrnostním vlivům.

Plasty odolné vůči UV záření ze své podstaty obvykle nevykazují žádné vizuální změny, jako například:

  • Žloutnutí plastu
  • Blednutí obarvených plastů
  • Blednutí povrchu plastu a
  • Tvorba trhlin způsobených napětím

Nedochází ani ke změnám mechanických vlastností, jako například:

  • Křehnutí materiálu
  • Pokles pevnosti, elasticity a tvrdosti
  • Tvorba trhlin způsobených napětím

Odolnosti vůči UV záření se u plastů dosahuje obvykle použitím aditiv, jako například UV stabilizátorů, černého zbarvení (obvykle s použitím sazí) nebo ochrannými povrchovými nátěry (např. laky nebo metalizované povrchy). Přidání sazí je finančně nenáročný a obvykle velmi účinný způsob vytvoření plastů odolných vůči ultrafialového záření. Fluorované polymery, jako například PTFE a PVDF, navíc mohou vykazovat velmi dobrou stabilitu při působení UV záření i ve svém přirozeném stavu. 


  • Blednutí plastu