EN ISO 23936-1 / NORSOK M-710

Norma EN ISO 23936, jakožto celek, uvádí všeobecné zásady a stanovuje požadavky  a pokyny pro zajištění kvality a doporučení ohledně výběru a kvalifikace nekovových materiálů. Tyto materiály jsou využívány v různých zařízeních používaných v prostředí ropného a plynárenského průmyslu, kde by selhání těchto zařízení mohlo představovat riziko poškození zdraví a narušení bezpečnosti obecné veřejnosti i personálu nebo poškození životního prostředí.

Normy NORSOK vyvíjí norský ropný průmysl pro zaručení odpovídající bezpečnosti a současně slouží k zvyšování přidané hodnoty a efektivity vynakládání finančních prostředků v rámci rozvoje a provozu ropného průmyslu.

Požadavky norem

Obě normy vyžadují zkoušky pro kontrolu kvality, jako například zkoušky specifické hmotnosti, tvrdosti, vlastností při tahovém zatížení a zkoušky elongace a rovněž zkušební postupy pro vyhodnocení chemické odolnosti za účelem kvalifikace termoplastických materiálů vystavených působení kapalin při vyšších teplotách a tlacích po delší časové období. 

Materiály vyhovující požadavkům ISO/NORSOK

Investice společnosti Ensinger do zkoušení materiálů v souladu s podmínkami norem EN ISO 23936-1 a NORSOK M-710 specifikuje odolnost a trvanlivost materiálu TECAPEEK v náročných podmínkách. Agresivní zkušební postupy pro účely těchto schválení z hlediska teplot (až 240 °C), tlaku (až 300 barů), času (až 60 dní) a rovněž vysokých hodnot koncentrací H2S (10% H2S v 30% plynné fázi) prokázaly, že produkty TECAPEEK společnosti Ensinger ustanovily nový standard a jsou ideálním řešením pro potřeby ropného a plynárenského průmyslu.

TECAPEEK natural

Polyetheretherketon (PEEK) – TECAPEEK natural je vysokovýkonný, vysokoteplotní, semikrystalický termoplast vyráběný společností Ensinger...

TECAPEEK GF30 natural

V tomto případě se jedná o materiál PEEK modifikovaný plnivem v podobě 30% skelných vláken, který společnost Ensinger vyrábí pod označením TECAPEEK GF30 natural.