EN ISO 23936-1 / NORSOK M-710

Norma EN ISO 23936 zawiera ogólne zasady oraz wymagania i reguły dotyczące zapewnienia jakości, a także zalecenia odnośnie do wyboru i kwalifikacji materiałów niemetalowych. Materiały te wykorzystuje się w różnych elementach wyposażenia stosowanych w przemyśle naftowym i gazowniczym, gdzie awaria sprzętu może oznaczać zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, ludności lub środowiska naturalnego.

Normy NORSOK zostały opracowane przez instytucje norweskiego przemysłu naftowego w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa, zwiększenia wartości i obniżenia kosztów działalności w sektorze naftowym.

Wymagania stawiane przez normy 

W obu normach wymagane są testy kontrolne jakości, m.in. dotyczące ciężaru właściwego, twardości, właściwości związanych z rozciąganiem i wydłużeniem, jak również testy w zakresie odporności chemicznej, które są wykorzystywane przy kwalifikacji termoplastów narażonych przez wydłużony czas na działanie cieczy przy wysokich temperaturach i dużych siłach ściskających. 

Materiały zgodne z normami ISO/NORSOK

W przeprowadzonych przez firmę Ensinger testach materiałowych zgodnych z warunkami przedstawionymi w normach EN ISO 23936-1 i NORSOK M-710 określono wytrzymałość i trwałość tworzyw TECAPEEK w ciężkich warunkach użytkowania. Procedury badawcze przeprowadzone w ramach tych prób dopuszczających, agresywne pod względem temperatur (do 240°C), ciśnienia (do 300 barów), czasu trwania (do 60 dni) oraz wysokich wartości H2S (10% H2S w 30-procentowej fazie gazowej) wykazały, że produkty TECAPEEK firmy Ensinger ustanawiają nowe standardy i stanowią idealne rozwiązanie dla potrzeb przemysłu naftowego i gazowniczego.
PEEK wałki płyty i wałki z surowca VICTREX producent Ensinger

TECAPEEK natural

Polieteroeteroketon (PEEK) - TECAPEEK natural to półkrystaliczny termoplast o wysokiej wydajności, odporny na wysokie temperatury, produkowany przez firmę Ensinger...

TECAPEEK GF30 natural

Zmodyfikowany 30% włókien szklanych polimer PEEK produkowany jest przez Ensinger pod nazwą handlową TECAPEEK GF30 natural.