POM do zastosowań medycznych

POM przeznaczony do zastosowań medycznych i ochrony zdrowia jest konstrukcyjnym tworzywem sztucznym odpornym nie tylko na liczne środki czyszczące i dezynfekujące, ale także na szereg rozpuszczalników. Ponadto, odmiany medyczne POM mogą być poddawane sterylizacji gorącą parą przy zastosowaniu metod typowych dla branży medycznej.

Podczas gdy produkty POM klasy medycznej, jak TECAFORM AH MT, były od dawna stosowane w urządzeniach medycznych, np. jako elementy testowe przy dopasowywaniu protez kolanowych, biodrowych i barkowych, Ensinger preferuje materiały o nieco wyższych parametrach, takie jak PPSU (polifenylosulfon) lub PEEK (polieteroeteroketon) ze względu na ich doskonałe właściwości fizyczne, odporność chemiczną i biokompatybilność. Te biokompatybilne tworzywa sprzedawane są pod nazwami handlowymi TECASON P MT (PPSU) oraz TECAPEEK MT (PEEK).

Kluczowe cechy

Podstawową właściwością tworzywa POM klasy medycznej jest jego wytrzymałość. Materiał ten jest sztywny, twardy i mocny, zapewniając dobre właściwości cierne i ślizgowe oraz bardzo dobrą elektroizolacyjność. Inne właściwości obejmują:

  • wysoką odporność chemiczną, w szczególności na alkalia, rozpuszczalniki i paliwa,
  • dużą wytrzymałość, twardość i sztywność sprężynową,
  • niską absorpcję wilgoci,
  • dobrą stabilność wymiarową.

Odporność na sterylizację parą 

Sterylizacja gorącą parą: dla większości elementów, POM do zastosowań w ochronie zdrowia, nie wykazuje znaczącej utraty właściwości mechanicznych do 800 cykli sterylizacji. Jednak przy 200 cyklach sterylizacji stwierdzono przebarwienia. Przy około 500 cyklach sterylizacji zaobserwowano ponadto zmianę koloru  (żółknięcie). Z tego powodu firma Ensinger doradza wybór materiałów o wyższej wydajności, takie jak PPSU (polifenylosulfon) lub PEEK (polieteroeteroketon).
Testy sterylizacji przeprowadzono na próbkach tworzywa sztucznego bez cykli czyszczenia. Temperatura sterylizacji wynosiła 134°C, czas sterylizacji 10 minut, a czas suszenia 20 minut. Ciśnienie w komorze wynosiło 3 bary. Nie badano innych rodzajów oddziaływania na proces czyszczenia (przy pomocy środków Ecolab, Borer itp.). Z uwagi na odporność chemiczną poszczególnych materiałów oraz wiedzę praktyczną należy założyć, że cykle czyszczenia mają istotny wpływ na odporność na uboczne skutki sterylizacji. Wpływają one na odporność na sterylizację w znacząco negatywny sposób, zwłaszcza w przypadku PP-HT oraz w mniejszym zakresie w przypadku POM-C. Należy zatem wyjść z założenia, że odporność na uboczne działanie sterylizacji będzie znacznie mniejsza niż podano w opisie. Dla PP-HT określana jest zwykle na ok. 200 cykli sterylizacji, a dla POM-C na ok. 300-400 cykli.