Odmiana medyczna kopoliestru PCT-G

TECADUR MT

TECADUR MT TR natural (PCT-G) jest biokompatybilnym, wysokowydajnym tworzywem sztucznym klasy medycznej wykonanym z kopoliestru Eastman Tritan™. PCT-G jest amorficznym polimerem o doskonałym wyglądzie i przejrzystości. To transparentne tworzywo posiada wiele wyjątkowych właściwości, takich jak doskonała wytrzymałość, dobra odporność na temperaturę i stabilność hydrolityczna, a także bardzo dobra odporność chemiczna.  Ponadto, polimery PCT-G oferują bardzo wysoką stabilność podczas sterylizacji promieniami gamma bez zauważalnej zmiany koloru po ekspozycji. TECADUR MT TR jest również odporny na działanie technik sterylizacji tlenkiem etylenu oraz wiązką elektronową.
 
Użytkownicy znajdą zastosowanie dla TECADUR MT TR natural w aplikacjach, które wymagają niskiej zawartości substancji ekstrahowalnych, takich jak sprzęt do diagnostyki i analizy chemicznej, części wymagające biokompatybilności w kontakcie z krwią i tkanką przez okresy krótsze niż 24 godziny, lub sytuacje wymagające połączenia odporności chemicznej i przejrzystości. Typowymi zastosowaniami mogą być różnorodne kolektory dla nauk przyrodniczych lub sprzętu analitycznego, elementy mechaniczne jednorazowego użytku do przetwarzania biofarmaceutycznego, urządzenia dentystyczne lub różne elementy urządzeń medycznych jednorazowego użytku, takie jak respiratory.

BIOkompatybilność

TECADUR MT TR natural jest przeznaczony do zastosowań medycznych, które wymagają biokompatybilności przy ograniczonym kontakcie ze skórą i tkankami przez okres do 24 godzin oraz, w zależności od zastosowania, przy pośrednim kontakcie z krwią.
Przeprowadzono wstępne badania przesiewowe na typowych partiach produkcyjnych TECADUR MT TR natural w celu oszacowania zgodności materiału z rozpuszczalnikami określonymi w Standardowym Protokole z Badań Ekstrakcji (BPOG).
 
Odpowiednie półwyroby magazynowe są badane pod kątem biokompatybilności zgodnie z ISO 10993. Dodatkowo, informacje dotyczące USP Class VI są dostępne dla kopoliestru Eastman Tritan.

Cechy kluczowe 

Materiał posiada znakomite właściwości udarnościowe i doskonałą przejrzystość bez wady jaką stanowi dodatek BpA. Dodatkowo, PCT-G oferuje również dobrą odporność chemiczną, stabilność koloru i odporność na temperaturę. Inne właściwości obejmują:

  • Odporność na sterylizację tlenkiem etylenu z dobrą stabilnością koloru
  • Odporność na sterylizację wiązką elektronową i promieniowaniem gamma również przy zachowaniu stabilności koloru
  • Doskonałą stabilność hydrolityczną
  • Wyjątkową odporność na uderzenia

odporność na sterylizację promienIAMI gamma 

Jednym ze sposobów na wyeliminowanie bakterii z urządzenia medycznego jest poddanie tego urządzenia promieniowaniu gamma ze źródła kobaltu 60. Promieniowanie gamma zapewnia wysoki poziom penetracji przy stosunkowo niskich dawkach, bez potencjalnie negatywnego wpływu generowania dużej ilości ciepła. TECADUR MT TR jest w stanie wytrzymać stosunkowo wysokie dawki promieniowania gamma, bez znaczącego wpływu na masę cząsteczkową polimeru, jego właściwości fizyczne, optyczne czy kolorystyczne. 

Typowa dawka promieniowania gamma może wynosić od 25 do 50 kGy (2,5 do 5 M Rad). Polimer bazowy materiału TECADUR MT TR - PCT-G został poddany sterylizacji do 100 kGy bez znacznej utraty właściwości.

BADANIe SYSTEMÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Badanie zgodne z BPOG jest ważne dla materiałów, które mogą zostać użyte w zastosowaniach biofarmaceutycznych. Skrót od BioPhorum Operations Group, BPOG określa wytyczne dla farmaceutycznych produktów końcowych, które zostały opracowane w celu oceny zgodności materiału z niektórymi powszechnie stosowanymi rozpuszczalnikami. Wytyczne te określane są jako "Standardized Extractables Testing Protocol for Single-Use Systems in BioManufacturing".

materiały TECADUR MT TR

PCT-G firmy Ensinger do zastosowań medycznych - TECADUR MT TR natural jest dostępny w wielu standardowych wymiarach z magazynu, zarówno w postaci prętów jak i płyt.

TECADUR MT TR natural

TECADUR MT TR natural jest wykonany z kopoliestru Eastman Tritan i jest przezroczystym, wysoce odpornym na uderzenia tworzywem sztucznym, o bardzo niskiej zdolności do ekstrakcji w różnych rozpuszczalnikach.

Blok kolektora

wykonany z TECADUR MT TR natural

Blok kolektora w procesie bioprzetwarzania

W produkcji urządzeń do transportu cieczy chemicznych często konieczne jest stosowanie części maszyn, które działają jak połączenia między elementami systemu transportu płynów w celu regulacji ich przepływu. W idealnym przypadku są one przezroczyste w celu weryfikacji przepływu płynu. Muszą mieć doskonałą odporność chemiczną, aby nie modyfikować ani nie wprowadzać żadnych wymywalnych związków lub substancji chemicznych do obsługiwanych przez nie płynów.