PCT-G - modyfikowany glikolem poli-cykloheksylenodimetylenotereftalan

Tworzywa sztuczne marki Ensinger - TECADUR

Modyfikowany glikolem poli-cykloheksylenodimetylenotereftalan, inaczej znany jako tworzywo PCT-G, jest przezroczystym kopoliestrem. Polimer PCT-G szczególnie nadaje się do zastosowań wymagających bardzo niskiej zdolności do ekstrakcji, wysokiej przejrzystości i bardzo wysokiej stabilności przy ekspozycji na promieniowanie gamma. Materiał ten charakteryzuje się również znakomitymi właściwościami udarnościowymi. Wykazuje wiele właściwości poliwęglanu z tą różnicą, że nie zawiera BPA, BPS ani żadnych innych bisfenoli.

WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJE MATERIAŁU PCT-G

Tworzywo PCT-G oferuje:

 • Doskonałą udarność
 • Dobrą odporność chemiczną
 • Wysoką odporność na promieniowanie gamma
 • Wysoką przejrzystość
 

PRODUKOWANE MATERIAŁY PCT-G

Zgodnie z naszą ofertą polimerów poliestrowych, takich jak PBT i PET, tworzywa PCT-G są dostarczane przez Ensinger pod nazwą handlową TECADUR.
Ensinger jest dostawcą półwyrobów PCT-G w następujących kształtach:
 • Pręty PCT-G
 • Płyty PCT-G
 

TECADUR MT TR natural

TECADUR MT TR natural jest wykonany z kopoliestru Eastman Tritan i jest przezroczystym, wysoce odpornym na uderzenia tworzywem sztucznym, o bardzo niskiej zdolności do ekstrakcji w różnych rozpuszczalnikach.

TYPOWE ZASTOSOWANIA PCT-G

 • Bloki kolektorów dla urządzeń z zakresu nauk przyrodniczych i sprzętu analitycznego,
 • Mechaniczne elementy jednorazowego użytku w procesach biofarmaceutycznych,
 • Urządzenia dentystyczne, takie jak przezroczyste elementy wyrównujące,
 • Różne komponenty urządzeń medycznych jednorazowego użytku, takie jak respiratory,
 • Sprzęt do diagnostyki i analizy chemicznej wymagający biokompatybilności podczas kontaktu z tkanką ludzką poniżej 24 godzin oraz gdzie wymagana jest odporność chemiczna i przejrzystość.