Tworzywa sztuczne wykrywalne przez promieniowanie rentgenowskie

Firma Ensinger oferuje następujące materiały nadające się do zastosowań w rentgenografii: TECAPEEK MT XRO (PEEK) i TECASON P MT XRO (PPSU). Oba tworzywa produkowane są w wielu standardowych kolorach, zgodnie z zamówieniem klienta. Zapewnia to większą elastyczność przy doborze materiałów do indywidualnych zastosowań. Można dzięki temu zapewnić łatwe rozróżnienie pomiędzy poszczególnymi narzędziami i ich rozmiarami lub kolorystycznie wyróżnić swoje produkty wśród wyrobów konkurencji. 
Oferując materiały XRO, nieprzezroczyste dla promieni rentgenowskich, firma Ensinger spełnia wysokie wymagania chirurgii małoinwazyjnej i kontrolowanej obrazowo, dzięki czemu przyczynia się do dodatkowego wzrostu bezpieczeństwa zabiegów chirurgicznych. Tworzywa sztuczne nadające się do zastosowań w rentgenografii wykorzystywane są we wszelkiego rodzaju narzędziach, takich jak narzędzia chirurgiczne i elementy testowe, gdy zaletą jest dokładna widoczność elementów.

Materiały firmy Ensinger wykrywalne przez promieniowanie rentgenowskie

TECAPEEK MT XRO (PEEK) i TECASON P MT XRO (PPSU) to tworzywa sztuczne do zastosowań medycznych odznaczające się dobrą widocznością i przydatnością w radiografii.  to PPSU do zastosowań medycznych odznaczający się dobrą widocznością i przydatnością w radiografii. 

Do standardowej wersji tworzyw TECAPEEK MT i TECASON P MT dodawany jest środek kontrastowy, zapewniający wyraźną widoczność elementów podczas fluoroskopii i prześwietleń RTG. Sprawia on, że podczas zabiegów z wykorzystaniem kontroli obrazowej chirurg precyzyjnie widzi narzędzia lub ortopedyczne implanty testowe. 

TECAPEEK MT XRO green

TECAPEEK MT XRO green to zielony materiał biokompatybilny PEEK zmodyfikowany pod kątem badań w promieniowaniu rentgenowskim.

TECASON P MT XRO black

TECASON P MT XRO black to biokompatybilny PPSU, wykrywalny w promieniowaniu RTG. Spełnia się zwłaszcza w szczególnych warunkach chirurgii małoinwazyjnej opartej na monitorowaniu procedur na ekranie.

Biokompatybilność
Materiały TECAPEEK MT XRO (PEEK) i TECASON P MT XRO (PPSU) zostały przetestowane zgodnie z wymogami normy ISO 10993 dotyczącymi wyrobów medycznych wchodzących w kontakt z płynami ustrojowymi, tkankami kostnymi i zębiną przez okres do 24 godzin.

Inne właściwości obejmują: 
  • nieprzepuszczalność dla promieni rentgenowskich,
  • odporność na działanie środków czyszczących, dezynfekujących i różnych rozpuszczalników,
  • odporność na wielokrotne autoklawowanie parą,
  • doskonałą stabilność wymiarową,
  • wysoką termostabilność i doskonałe właściwości mechaniczne,
  • wysoką odporność na uderzenia.