Tworzywa sztuczne zmniejszające palność

Niektóre wysokosprawne tworzywa sztuczne można sklasyfikować jako ognioodporne, zmniejszające palność, niepalne lub z natury samogasnące, dzięki czemu stanowią doskonały materiał do zastosowań związanych z ochroną przeciwpożarową. Ogólnie rzecz biorąc, tworzywa termoplastyczne nie są ognioodporne w prawdziwym tego słowa znaczeniu, ponieważ w przypadku wystawienia ich na bezpośrednie działanie płomienia zaczynają się palić. O ile jednak większość tworzyw sztucznych po usunięciu płomienia nadal się pali, o tyle tworzywa samogasnące po pewnym czasie przestają się palić samoczynnie. Istnieje wiele norm, przy pomocy których przeprowadza się klasyfikację palności tworzyw sztucznych. Zwykle przeprowadza się uznany na gruncie międzynarodowym test palności tworzyw sztucznych opisany w normie UL94.

Ostatnio popularna staje się również nowa norma europejska dotycząca ochrony przeciwpożarowej pojazdów szynowych EN-45545, która klasyfikuje zarówno zachowanie podczas pożaru, jak i emisję dymu. Materiały zakwalifikowane zgodnie z tą normą mogą często z powodzeniem przejść również bardziej szczegółowe i surowe testy ogniowe, które są wymagane w innych segmentach przemysłu (np. FAR 25.853 dla przemysłu lotniczego).

Istnieją również testy palności specyficzne dla branży, które określają zachowanie podczas spalania, toksyczność gazów pożarowych i inne właściwości palne tworzyw żaroodpornych. Te specjalne testy palności mają na celu zminimalizowanie ryzyka wywołania i rozprzestrzeniania się pożarów.

W dziedzinie lotnictwa badanie palności zgodnie z normą FAR 25.853 ma istotne znaczenie. Informacje na temat badań naszych półproduktów z tworzyw sztucznych, testowanych zgodnie z normą FAR 25.853, można znaleźć na stronie: Tworzywa do zastosowań wewnątrz samolotów.

Od 2016 roku norma EN 45545 jednolicie reguluje wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej wszystkich materiałów stosowanych w pojazdach szynowych w całej Europie. W zależności od zastosowania, środowiska i poziomu zagrożenia, na materiał nakładane są specjalne wymagania testowe. Poliamid PA 6 - TECAMID 6 FRT natural został przebadany zgodnie z normą EN 45545-2:2016 pod kątem zastosowania w ruchu kolejowym.

W przypadku zastosowań w motoryzacji często wymagane jest spełnienie wymogów Federal Motor Vehicle Safety Standard FMVSS 302 (ISO 3795). W wielu przypadkach nasze półprodukty z tworzyw sztucznych są produkowane z surowców, które zostały przetestowane zgodnie z tą normą. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z naszym działem technicznym. 

Większość kart materiałowych dla produktów firmy Ensinger zawiera informacje o klasyfikacji materiału wg normy UL94. Niektóre z naszych materiałów testowane są pod kątem zgodności z wymogami dla danej klasy UL, lecz nie posiadają one certyfikatów „Yellow Card”. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy serwisu technicznego firmy Ensinger.

Ognioodporne tworzywa sztuczne wg UL94

Klasyfikacja ognioodpornych tworzyw sztucznych zgodna z normą UL94 odpowiada następującym kryteriom:

Tworzywo sztuczne klasy UL94 HB (spalanie próbki w pozycji poziomej):
Próbkę (prostokątny pasek tworzywa sztucznego o określonych wymiarach) trzyma się w pozycji poziomej i wystawia na działanie bezpośredniego płomienia na jednym końcu przez 30 sekund. Następnie płomień jest usuwany, a materiał musi palić się wolniej niż określona prędkość spalania, aby został zaklasyfikowany jako HB.
Tworzywo sztuczne klasy UL94 V-0 (spalanie próbki w pozycji pionowej):
Próbkę trzyma się w pozycji pionowej i wystawia przez 10 sekund na bezpośrednie działanie płomienia w dolnej części. Po 10 powtórnych zapłonach, obliczana jest suma czasu potrzebnego do zatrzymania palenia po usunięciu płomienia. Jeżeli całkowity czas gaszenia jest krótszy niż 50 sekund i nie występują płonące krople, materiał można zaklasyfikować jako UL94 V-0.
Tworzywo sztuczne klasy UL94 V-2 (spalanie próbki w pozycji pionowej):
Procedura jest taka sama jak opisana powyżej. Jeśli całkowity czas gaszenia wynosi poniżej 250 sekund i pojawiają się płonące krople, materiał jest klasyfikowany jako UL94 V-2.
Tworzywo sztuczne klasy UL94 V-1 (spalanie próbki w pozycji pionowej):
Procedura jest taka sama jak opisana powyżej. Jeśli całkowity czas gaszenia wynosi poniżej 250 sekund i nie pojawiają się płonące krople, materiał jest klasyfikowany jako UL94 V-1.