Tworzywa sztuczne zmniejszające palność

Niektóre wysokosprawne tworzywa sztuczne można sklasyfikować jako ognioodporne, zmniejszające palność, niepalne lub z natury samogasnące, dzięki czemu stanowią doskonały materiał do zastosowań związanych z ochroną przeciwpożarową. Istnieje wiele norm, przy pomocy których przeprowadza się klasyfikację palności tworzyw sztucznych. Zwykle przeprowadza się uznany na gruncie międzynarodowym test palności tworzyw sztucznych opisany w normie UL94.

Większość arkuszy danych technicznych dla materiałów firmy Ensinger zawiera informacje o klasyfikacji materiału wg normy UL94. Niektóre z naszych materiałów testowane są pod kątem zgodności z wymogami dla danej klasy UL, lecz nie posiadają one certyfikatów „Yellow Card”. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy serwisu technicznego firmy Ensinger.

Ognioodporne tworzywa sztuczne wg UL94

Klasyfikacja ognioodpornych tworzyw sztucznych zgodna z normą UL94 odpowiada następującym kryteriom:

Tworzywo sztuczne klasy UL94-HB (spalanie próbki w pozycji poziomej):
Materiał spala się i kapie

Tworzywo sztuczne klasy UL94-V0 (spalanie próbki w pozycji pionowej): Czas spalania: 10 sekund. Po ponownym podpaleniu: 50 sekund, płonące krople są niedopuszczalne
Tworzywo sztuczne klasy UL94-V2 (spalanie próbki w pozycji pionowej): Czas spalania: 30 sekund. Po ponownym podpaleniu: Czas spalania: 250 sekund, płonące krople są dopuszczalne
Tworzywo sztuczne klasy UL94-V1 (spalanie próbki w pozycji pionowej): Czas spalania: 30 sekund. Po ponownym podpaleniu: 250 sekund, płonące krople są niedopuszczalne