Tworzywa sztuczne z włóknem ceramicznym

Firma Ensinger oferuje tworzywa sztuczne z domieszką włókien ceramicznych, takie jak zmodyfikowany produkt PEEK, TECAPEEK CMF. Jest to materiał łączony, bazujący na tworzywie PEEK i ceramice technicznej. Materiał ten to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie branży półprzewodników – zapewnia wyjątkowy profil właściwości, oferując wysoką twardość i sztywność oraz doskonałą stabilność wymiarową, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań wymagających niezwykle wąskiego zakresu tolerancji. Połączenie ceramiki krzemianowej i materiału PEEK stanowi również skuteczną barierę blokującą przenikanie gazów i płynów. Równomierny rozkład płytek ceramicznych w materiale rozciąga ścieżkę dyfuzji płynów i gazów. Dodatkowo zachowane zostają znakomite właściwości tworzywa TECAPEEK natural, takie jak doskonały opór cieplny i wysoka przydatność do obróbki.

peek z ceramiką

TECAPEEK CMF white

TECAPEEK CMF jest materiałem kompozytowym bazującym na formule Victrex® PEEK 450G , która domieszkowana jest ceramiką.
peek z ceramiką

TECAPEEK CMF grey

TECAPEEK CMF to materiał PEEK z dodatkiem ceramiki.
tworzywa sztuczne Ensinger szary PEEK płyta lita

TECAPEEK TS grey

TECAPEEK TS grey, produkt na bazie polimeru Victrex® PEEK z dodatkiem mineralnym, cechuje wysoka wytrzymałość, sztywność i twardość...