Tworzywa sztuczne o niskiej emisyjności przy odgazowywaniu

W określonych dziedzinach przemysłu, takich jak branża półprzewodników, lotnictwo i sektor energetyczny, obowiązują rygorystyczne wymagania w zakresie czystości tworzyw sztucznych, zwłaszcza w odniesieniu do wydzielania gazów i obecności zanieczyszczeń jonowych. 
W środowiskach wysokopróżniowych, np. w lotnictwie i kosmonautyce oraz branży półprzewodników, należy stosować materiały o niskiej emisyjności przy odgazowywaniu. Wiele wysokosprawnych tworzyw sztucznych firmy Ensinger spełnia te surowe wymagania. Zapewniają one maksymalną czystość materiału, a równocześnie minimalną absorpcję wody, co prowadzi do większej stabilności podczas pracy w warunkach wysokiej próżni. Dzięki temu, że ryzyko wystąpienia zanieczyszczeń jest minimalne, możliwa jest przy tym redukcja liczby wybrakowanych elementów konstrukcyjnych.

 Czystość jonowa

W bardzo czystych środowiskach produkcyjnych, które występują przykładowo w przemyśle półprzewodnikowym i sektorze energii słonecznej, zanieczyszczenia jonowe mogą prowadzić do wzrostu liczby wybrakowanych produktów, które są później odrzucane.

Poniższe wysokosprawne materiały firmy Ensinger do zastosowań w branży półprzewodników mieszczą się w kategorii „wysoka czystość”:

TECASINT 4111 natural

Jest to poliimid bez wypełniaczy, który wykazuje wyjątkowo wysoką stabilność termiczną, wyjątkowo niską absorpcję wilgoci i wysoką sztywność mechaniczną.

TECASINT 1011 natural

TECASINT 1011 to niedomieszkowany poliimid (PI). Materiał z rodziny TECASIN 1000 cechujący się wysoką wytrzymałością i rozciągliwością.

TECASINT 4011 natural

Materiał poliimidowy bez wypełniaczy zapewnia bardzo niską absorpcję wilgoci i wysoką stabilność oksydacyjną wraz z podwyższoną odpornością chemiczną.

TECASINT 2391 black

Poliiimid domieszkowany przez 15 % MoS2 na bazie TECASINT 2011. Posiada optimum właściwości ślizgowo-ciernych w zastosowaniach próżniowych.

TECAPEEK GF30 natural

Zmodyfikowany 30% włókien szklanych polimer PEEK produkowany jest przez Ensinger pod nazwą handlową TECAPEEK GF30 natural.

TECASINT 2011 natural

TECASINT 2011 natural to niedomieszkowany poliimid - przedstawiciel rodziny TECASINT 2000. Materiał ten cechuje oprócz wysokich parametrów mechanicznych wysoka czystość i niskie wydzielanie gazów.
PEEK wałki płyty i wałki z surowca VICTREX producent Ensinger

TECAPEEK natural

Polieteroeteroketon (PEEK) - TECAPEEK natural to półkrystaliczny termoplast o wysokiej wydajności, odporny na wysokie temperatury, produkowany przez firmę Ensinger...