TECASINT 2391 black

poliimid z dodatkiem 15% MoS2

TECASINT 2391 został opracowany z dodatkiem 15% MoS2 w oparciu o polimer bazowy TECASINT 2011. Wykazuje optymalne właściwości cierne i odporność na zużycie w warunkach próżni, co oznacza, że może być wykorzystywany w kosmonautyce (do zastosowań w podróżach kosmicznych), w próżni lub w obecności gazów obojętnych (techn. suche). Tworzywo wykazuje niską emisyjność przy odgazowywaniu, zgodnie z rozporządzeniem ESA nr ECSS-Q-70-02.

właściwości

oznaczenie chemiczne
PI (poliimid)
kolor
czarny
gęstość
1,53 g/cm3

główne cechy

 • wysoko obciążalny termo-mechanicznie
 • bardzo dobre właściwości ślizgowe i cierne
 • niskie wydzielanie gazów
 • bardzo dobra stabilność termiczna
 • dobra odporność chemiczna
 • wysoka odporność na pełzanie
 • odporny na promieniowanie wysoko energetyczne
 • odporny na hydrolizę w wyższych temperaturach

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Właściwości mechaniczne wartość jednostka parametr norma
  Twardość Shore'a 88 DIN EN ISO 868
  Wytrzymałość na rozciąganie 95 MPa 50 mm/min DIN EN ISO 527-1
  Moduł elastyczności (próba zrywania) 4100 MPa 1 mm/min DIN EN ISO 527-1
  Wtrzymałość na zginanie 140 MPa 10 mm/min DIN EN ISO 178
  Moduł elastyczności (próba zginania) 3900 MPa 2 mm/min DIN EN ISO 178
  Współczynnik sprężystości objętościowej 2000 MPa 1 mm/min EN ISO 604
  Naprężenie ściskające przy złamaniu 35.6 % 10 mm/min EN ISO 604
  Twardość - indentacja kulki 265 MPa ISO 2039-1
  Wydłużenie przy zerwaniu 3.5 % 50 mm/min DIN EN ISO 527-1
  Wytrzymałość na ściskanie 230 MPa 10 mm/min EN ISO 604
  Wydłużenie przy zerwaniu (próba zginania) 4.0 % 10 mm/min DIN EN ISO 178
  Wytrzymałość na ściskanie 165 MPa 10mm/min, 10% kompresji EN ISO 604
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Właściwości termiczne wartość jednostka parametr norma
  Temperatura zeszklenia 357 C -
  Temperatura użytkowa 260 long-term -
  Rozszerzalność termiczna 5.0 - 5.7 10-5*1/K 200-300°C DIN 53 752
  Rozszerzalność termiczna 4.0 - 4.7 10-5*1/K 50-200°C DIN 53 752
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Inne właściwości wartość jednostka parametr norma
  Palność (UL94) V0 - odpowiednik DIN IEC 60695-11-10;
  Odgazowywanie w wysokiej próżni passed ECSS-Q-70-02
  Wchłanianie wody 0.53 % 24 h w wodzie, 23°C DIN EN ISO 62
  Wchłanianie wody 1.58 % 24 h w wodzie, 80°C DIN EN ISO 62

program produkcyjny