TECASINT 2391 black

poliimid z dodatkiem 15% MoS2

TECASINT 2391 został opracowany z dodatkiem 15% MoS2 w oparciu o polimer bazowy TECASINT 2011. Wykazuje optymalne właściwości cierne i odporność na zużycie w warunkach próżni, co oznacza, że może być wykorzystywany w kosmonautyce (do zastosowań w podróżach kosmicznych), w próżni lub w obecności gazów obojętnych (techn. suche). Tworzywo wykazuje niską emisyjność przy odgazowywaniu, zgodnie z rozporządzeniem ESA nr ECSS-Q-70-20.

właściwości

oznaczenie chemiczne
PI (poliimid)
kolor
# black
gęstość
1,54 g/cm3

główne cechy

  • wysoko obciążalny termo-mechanicznie
  • bardzo dobre właściwości ślizgowe i cierne
  • niskie wydzielanie gazów
  • bardzo dobra stabilność termiczna
  • dobra odporność chemiczna
  • wysoka odporność na pełzanie
  • odporny na promieniowanie wysoko energetyczne
  • odporny na hydrolizę w wyższych temperaturach

przemysł docelowy

aeronautyka
inżynieria kriogeniczna
technika konstrukcji precyzyjnych
technika próżniowa

szczegóły techniczne


program produkcyjny