TECASINT 2391 black

Polyimid s 15% MoS₂

TECASINT 2391 byl vyvinutý ze základního polymeru TECASINT 2011 přidáním 15% MoS₂. Vykazuje optimální vlastnosti z hlediska tření a odolnosti vůči opotřebení ve vakuu a díky tomu jej lze používat pro aplikace v rámci vesmírných letů, ve vakuu nebo inertních plynech (tech. suchých). Tento plast vykazuje nízkou míru uvolňování plynů v souladu s předpisem ESA ECSS-Q-70-02.

Fakta

Chemické značení
PI (Polyimid)
Barva
černý
Hustota
1,53 g/cm3

Hlavní znaky

 • vysoká tepelná a mechanická kapacita
 • velmi dobré vlastnosti kluznosti a opotřebení
 • nízké odplynění
 • velmi dobrá tepelná stabilita
 • dobrá chemická odolnost
 • vysoká odolnost proti tečení
 • odolnost proti vysokým energetickým zářením
 • citlivé na hydrolýzu ve vyšším teplotním rozmezí

Cílený průmysl

Technické detaily


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Mechanické vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Tvrdost podle Shora 88 Shore D DIN EN ISO 868
  Pevnost v tahu 95 MPa 50 mm/min DIN EN ISO 527-1
  Modul pružnosti (tahová zkouška) 4100 MPa 1 mm/min DIN EN ISO 527-1
  Pevnost v ohybu 140 MPa 10 mm/min DIN EN ISO 178
  Moduly elasticity (zkouška ohybem) 3900 MPa 2 mm/min DIN EN ISO 178
  Moduly komprese 2000 MPa 1 mm/min EN ISO 604
  Kompresní napětí při přetržení 35.6 % 10 mm/min EN ISO 604
  Tvrdost vrubu kuličky 265 MPa ISO 2039-1
  Prodloužení v momentě prasknutí 3.5 % 50 mm/min DIN EN ISO 527-1
  Síla komprese 230 MPa 10 mm/min EN ISO 604
  Prodloužení při přetržení (v ohybu) 4.0 % 10 mm/min DIN EN ISO 178
  Síla komprese 165 MPa 10mm/min, 10% strain EN ISO 604
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Teplotní vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Teplota skelného přechodu 357 C -
  Provozní teplota 260 long-term -
  Teplotní roztažnost (CLTE) 5.0 - 5.7 10-5*1/K 200-300°C DIN 53 752
  Teplotní roztažnost (CLTE) 4.0 - 4.7 10-5*1/K 50-200°C DIN 53 752
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Ostatní vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Hořlavost (UL94) V0 - corresponding to DIN IEC 60695-11-10;
  Outgassing in high vacuum passed ECSS-Q-70-02
  Absorbce vody 0.53 % 24 h in water, 23°C DIN EN ISO 62
  Absorbce vody 1.58 % 24 h in water, 80°C DIN EN ISO 62

Skladový program