Řešení z plastů pro strojírenství

Společnost Ensinger vyrábí široký sortiment konstrukčních plastů, které se používají převážně pro mechanické aplikace a na součásti průmyslových strojů.

Oblast strojírenství je tradičně zaměřená na ocel a kovové slitiny, aby se dosahovalo vysoké mechanické pevnosti a přesnosti dílů. V současné době je nahrazování kovu konstrukčními plasty běžným trendem díky jejich široké paletě výhod. 

Vysokovýkonné plasty jsou často považovány za příliš nákladné k tomu, aby se používaly jako alternativa. Jak však zjistíte, tyto speciální materiály mohou nabídnout řešení i tam, kde jiné tradiční materiály selhávají, čímž se otevírají pomyslné dveře k zlepšením a dalšímu rozvoji.

Plast představuje často vhodné řešení pro mechanické součásti, jako například převody, podpěry, kluzné prvky, vymezovací vložky, součásti ventilů a mnohé další aplikace.


Výhody pro strojírenství

Většina prostředí, která jsou problematická pro kovy a vyžadují použití speciálních (a nákladných) slitin, například mokré systémy obsahující slanou vodu, oxidační činidla, kyseliny, sterilizační a čisticí procesy, jsou obvykle neškodná pro většinu plastů. Můžeme vám pomoci najít správný konstrukční plastový materiál, jenž bude vhodný k použití v těchto prostředích bez potřeby dodatečné protikorozní ochrany.

V některých případech je nutné eliminovat mazání mechanických součástí (např. k zamezení kontaminaci) nebo není snadné příslušné lubrikace dosáhnout (obtížně přístupné díly pro provedení údržby, vysoká teplota, při níž maziva ztrácí svou účinnost). Mnohé plasty mohou pracovat zcela v podmínkách chodu na sucho při vynikající odolnosti vůči opotřebení.

Plasty mohou vykazovat mírně nižší odolnost než kovy, avšak také mnohem méně váží, čímž přinášejí obrovské výhody pro veškeré pohyblivé díly. Plastové součásti zůstávají funkční při minimální hmotnosti, čímž se snižuje setrvačná síla, umožňuje to vyšší provozní rychlosti, a navíc se obecně sníží energie potřebná k pohonu strojů.

Plasty lze snadno zpracovávat metodami extruze, tlakového vstřikování, lisování a dalšími technikami při „nízkých“ teplotách nejvýše 400 °C (nejhorší uvažovaný případ) v porovnání s teplotami zpracování přes 1 000 °C u většiny kovů. Plasty navíc umožňují používat skutečně vysoké rychlosti obrábění a podávání materiálu, čímž dochází k značnému zkrácení času výroby mechanických součástí.

Vedle dříve zmíněných výhod, nízké hmotnosti a nízké ceny na kilogram konstrukčních plastů navíc zjistíte, že plasty mohou nejen zjednodušit a zlepšit vaše stroje, ale ušetřit vám rovněž finance.


Řešení pro strojírenství

Konstrukční plasty

Verze technických plastů pro všeobecné účely bez plniv pro mechanické aplikace.

Plasty s optimalizovanými kluznými vlastnostmi

Samomazné materiály se speciálními plnivy pro snížení koeficientu tření a zvýšení odolnosti vůči opotřebení.

Materiály vyztužené vlákny

Materiály s vysokou tuhostí, lepší mechanickou pevností a nízkou tepelnou roztažností díky výztuži v podobě skleněných nebo uhlíkových vláken.

Materiály odolné proti nárazu

Materiály odolné proti nárazu pro aplikace, kde dané součásti musí odolávat častým nárazům bez rizika vzniku trhlin.

Obrobitelné plasty pro strojírenství

Společnost Ensinger nabízí kompletní portfolio termoplastických materiálů vhodných pro strojírenské aplikace.

TECAPEEK natural

Polyetheretherketon (PEEK) – TECAPEEK natural je vysokovýkonný, vysokoteplotní, semikrystalický termoplast vyráběný společností Ensinger...

TECAPEEK PVX black

TECAPEEK PVX black byl vyvinut speciálně pro ložiskové a kluzné aplikace. Je založen na polymeru PEEK, který byl upraven po 10% z PTFE, grafitu a uhlíkových vláken.

TECAST T natural

Litý nylon TECAST T natural nabízí kombinaci dobrých mechanických vlastností, vynikající odolnost vůči zatížení a opotřebení a možnost výroby dílů s velkými rozměry díky procesu odlévání.

TECAMID 6 GF30 black

PA 6 GF30 představuje polyamid vyztužený 30% skelných vláken, který vyrábíme pod obchodním označením TECAMID 6 GF30 black...

TECAPET white

TECAPET white má složení, které mu propůjčuje lepší houževnatost a snadnější obrobitelnost. Tento materiál rovněž nabízí vynikající vlastnosti z hlediska kluzných schopností a odolnosti vůči opotřebení a rovněž nízký koeficient tření…

TECAPET TF grey

TECAPET TF grey je modifikovaný PTFE s vynikajícími vlastnostmi z hlediska kluzných schopností a odolnosti vůči opotřebení. TECAPET TF se často používá na díly v potravinářském zpracovatelském průmyslu, jelikož je schválen pro přímý styk s potravinami...

TECAFORM AH natural

Acetal TECAFORM AH natural je materiál POM-C bez plniv a bez pórovitosti s jedinečnou rovnováhou fyzikálních vlastností, které většina jiných termoplastů nedokáže nabídnout.

TECAMID 66 MO black

Přidáním sulfidu molybdeničitého (MoS₂) k PA66 se vytváří materiál s lepšími kluznými a třecími vlastnostmi...

Případové studie z oboru strojírenství

Robotická ruka

vložka vyrobena z TECAPEEK natur

Výměna kovu za TECAPEEK v robotické ruce složené z uhlíkových vláken

Při vysokorychlostních pohyblivých součástech je úspora hmotnosti rozhodující pro snížení setrvačnosti a zvýšení účinnosti. V této studii se kompozitní robotické rameno používané pro vysokorychlostní pohyb a manipulaci s Delta Robots vylepšilo výměnou kovové vložky za termoplastický přírodní materiál TECAPEEK.

Často kladené otázky ohledně materiálů pro strojírenství

  • Při přechodu z kovu na plast se obvykle musí přehodnotit konstrukce dané součásti, aby bylo možné maximalizovat výhody použití plastu. Zvláštní pozornost je třeba věnovat tolerancím obrábění, různým mechanickým vlastnostem, které mohou případně vyžadovat změny konstrukce, dále vyšší tepelné roztažnosti, možným deformacím v případě dlouhodobě působícím zátěžím (tečení) a změnám vlastností v souvislosti s teplotou.
  • Pokud vám jde převážně o snadné zpracování, nejpřirozenější a nejběžnější volbou je TECAFORM AH. Tento materiál lze obrábět velmi rychle bez problémů v podobě odebírání třísek a bez nadměrné křehkosti. Jestliže je vedle snadné obrobitelnosti vyžadována rovněž vynikající rozměrová stabilita a přesnost, nejlepší volbou je poté TECAPEEK natural.

  • Nejlepší materiál pro konkrétní aplikaci lze vybrat na základě uvážení všech hlavních pracovních podmínek: zda je aplikace statická, nebo dynamická, teplota použití, mechanická zatížení, přítomnost externích faktorů, jako například chemikálií nebo působení UV záření, podmínky čištění atd.

    Pokud potřebujete pomoc s volbou správného materiálu pro svou aplikaci, můžete se obrátit s dotazem na naše specialisty nebo vyzkoušet náš nástroj pro výběr materiálů.