TECAPEEK PVX black

Úprava ložiska PEEK

TECAPEEK PVX black představuje modifikovaný materiál Victrex® PEEK 450 nebo Solvay KetaSpire® KT-820 a náleží do stejné výkonnostní kategorie jako Victrex® PEEK™ FC30.

TECAPEEK PVX black byl vyvinut speciálně pro ložiskové a kluzné aplikace. Je založen na polymeru PEEK, který byl upraven po 10% z PTFE, grafitu a uhlíkových vláken. Kombinuje vlastnosti vysoce kvalitního matricového materiálu se speciálními aditivy zlepšujícími opotřebení. Ve srovnání se všemi úpravami PEEK má TECAPEEK PVX černý nejnižší součinitel tření a vykazuje vyšší odolnost proti opotřebení. Kromě toho je dosaženo relativně vyšší rozměrové stability při tepelném zatížení. Vyztužení pomocí uhlíkových vláken a grafitu v PEEK plastu s nízkým třením také zajišťuje vyšší mechanické vlastnosti, než je běžně vidět u neplněného PEEK.
Kromě toho je užitečné, aby materiál ložiska PEEK měl zlepšenou tepelnou vodivost, aby co nejvíce odváděl třecí teplo generované na součásti, čímž se zabrání tepelnému přetížení nebo přehřátí. Zejména výplně z uhlíkových vláken a grafitu v černé barvě TECAPEEK PVX pomáhají zajistit lepší tepelnou vodivost této třídy ložisek PEEK. Výsledkem je také tepelná vodivost, která je třikrát vyšší, než jakou najdeme u standardního PEEK natural.
Pro ložiskové a kluzné aplikace je odolnost proti vysokému FV zatížení obzvláště pozoruhodná.

Srovnání mezi TECAPEEK přírodní (nevyplněný PEEK) a TECAPEEK PVX černý (ložisko PEEK) také ukazuje rozdíly vzhledem k součiniteli tření v závislosti na počtu cyklů a různých kluzných rychlostech. Testy byly provedeny na ocelovém hřídeli Ø 4 mm, při klouzavých rychlostech 0-22 mm/s a zatížení 30 N.
PEEK PVX také nabízí vynikající tribologické vlastnosti při použití s nekovovými párovacími partnery. Současně je zachována vynikající chemická odolnost. Může být použit za sucha nebo s použitím externího maziva.
Tato modifikace ložiska PEEK, TECAPEEK PVX černá, byla vyvinuta pro použití při vysokých zátěžích a rychlostech v drsném prostředí a lze ji také provozovat pod stálým vystavením horké vodě nebo páře.

Stejně jako u všech materiálů Ensinger PEEK můžeme potvrdit, že náš ložiskový typ TECAPEEK PVX black splňuje omezení stanovená směrnicí RoHS 2011/65/EU o omezení nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Normy

Fakta

Chemické značení
PEEK (Polyetheretherketon)
Barva
černý
Hustota
1,44 g/cm3

Hlavní znaky

 • dobrá teplotní stálost
 • dobré vlastnosti skluzu a opotřebení
 • vysoká odolnost proti tečení
 • odolný proti hydrolýze a přehřáté páře
 • dobré vlastnosti proti opotřebení
 • inherentní zpomalovač hoření
 • velmi dobrá chemická odolnost

Cílený průmysl

Technické detaily


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Mechanické vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Modul pružnosti (tahová zkouška) 5500 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Pevnost v tahu 84 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Pevnost v tahu 84 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Prodloužení 3 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Prodloužení v momentě prasknutí 3 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Pevnost v ohybu 142 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduly elasticity (zkouška ohybem) 6000 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduly komprese 4000 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  Síla komprese 22/43/102 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
  Nárazová síla (Charpy) 28 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Tvrdost podle Shora 87 D DIN EN ISO 868
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Teplotní vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Teplota skelného přechodu 146 C DIN EN ISO 11357
  Teplota tání 341 C DIN 53765
  Teplotní vodivost 0.82 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
  Specifické teplo 1.1 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
  Provozní teplota 300 C short term NN
  Provozní teplota 260 C long term NN
  Teplotní roztažnost (CLTE) 3 10-5*1/K 23-60°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
  Teplotní roztažnost (CLTE) 3 10-5*1/K 23-100°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
  Teplotní roztažnost (CLTE) 4 10-5*1/K 100-150°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Elektrické vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Specifický povrchový odpor 104- 1011 Conductive rubber, 23°C, 12% r.h. DIN EN 61340-2-3
  Zvláštní odolnost 107- 1012 Ω*cm Conductive rubber, 23°C, 12% r.h. DIN EN 61340-2-3
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Ostatní vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Odolnost vůči horké vodě + - -
  Hořlavost (UL94) V0 - corresponding to DIN IEC 60695-11-10;
  Odolnost vůči povětrnostním vlivům - - -
  Absorbce vody 0.02 - 0.03 % 24h / 96h (23°C) DIN EN ISO 62
 • product-technical-detail-collapse-item-4-lvl-1
  Relativní náklady Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Relativní náklady EU z € na €€€€€€€ €€€€

Skladový program