TECAPEEK PVX black

Modifikovaný PEEK

TECAPEEK PVX black představuje modifikovaný materiál Victrex® PEEK 450G nebo Solvay KetaSpire® KT-820. Náleží do stejné výkonnostní kategorie jako Victrex® PEEK™ FC30. Základní polymer PEEK doplňujeme o plniva v podobě vždy po 10% PTFE, grafitu a uhlíkových vláken. To činí z plastu TECAPEEK PVX ultra vysokovýkonný nosný materiál, který kombinuje vlastnosti prémiových materiálů s polymerovou matricí s optimálním podílem specifických aditiv pro zvýšení nosnosti. Je ideálně vhodný pro technické aplikace vyžadující vysokou nosnost a odolnost vůči opotřebení. U tohoto plastu na bázi PEEK s modifikovaným složením je dosahováno přibližně o 4&°C vyšších trvalých provozních teplot a dramaticky vyšší limitující hodnoty PV (tlak–teplota) při současném zachování vynikající chemické odolnosti. Při použití jako nekovové ložisko nabízí PEEK PVX mimořádně dobrý rozsah tribologických výkonnostních charakteristik. TECAPEEK PVX black je navržen tak, aby umožňoval provoz při vysokých zatíženích a rychlostech v náročných prostředích, a to buď na sucho, nebo se zajištěním externího maziva.

Pokud jde o všechny naše materiály PEEK, můžeme potvrdit shodu s RoHS naší ložiskové třídy TECAPEEK PVX black, protože jsou splněny limity 2011/65/EU Omezení nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Normy

Fakta

Chemické značení
PEEK (Polyetheretherketon)
Barva
černý
Hustota
1,44 g/cm3

Hlavní znaky

 • dobrá teplotní stálost
 • dobré vlastnosti skluzu a opotřebení
 • vysoká odolnost proti tečení
 • odolný proti hydrolýze a přehřáté páře
 • dobré vlastnosti proti opotřebení
 • inherentní zpomalovač hoření
 • velmi dobrá chemická odolnost

Cílený průmysl

Technické detaily


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Mechanické vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Modul pružnosti (tahová zkouška) 5500 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Pevnost v tahu 84 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Pevnost v tahu 84 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Prodloužení 3 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Prodloužení v momentě prasknutí 3 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Pevnost v ohybu 142 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduly elasticity (zkouška ohybem) 6000 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Síla komprese 22/43/102 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
  Moduly komprese 4000 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  Nárazová síla (Charpy) 28 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Tvrdost vrubu kuličky 250 MPa ISO 2039-1
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Teplotní vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Teplota skelného přechodu 146 C DIN EN ISO 11357
  Teplota tání 341 C DIN 53765
  Provozní teplota 300 C short term NN
  Provozní teplota 260 C long term NN
  Teplotní roztažnost (CLTE) 3 10-5*1/K 23-60°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
  Teplotní roztažnost (CLTE) 3 10-5*1/K 23-100°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
  Teplotní vodivost 0.82 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
  Specifické teplo 1.1 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
  Teplotní roztažnost (CLTE) 4 10-5*1/K 100-150°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Elektrické vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Specifický povrchový odpor 104- 1011 O Conductive rubber, 23°C, 12% r.h. DIN EN 61340-2-3
  Zvláštní odolnost 107- 1012 O*cm Conductive rubber, 23°C, 12% r.h. DIN EN 61340-2-3
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Ostatní vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Odolnost vůči horké vodě + - -
  Hořlavost (UL94) V0 - corresponding to DIN IEC 60695-11-10;
  Odolnost vůči povětrnostním vlivům - - -
  Absorbce vody 0.03 % 24h / 96h (23°C) DIN EN ISO 62

Skladový program