TECAPEEK PVX black

PEEK modyfikowany do zastosowań ślizgowych

TECAPEEK PVX black to modyfikowany materiał PEEK z wykorzystaniem Victrex® PEEK 450 lub Solvay KetaSpire® KT-820, należący do tej samej kategorii wydajności co Victrex® PEEK™ FC30.

TECAPEEK PVX black został opracowany specjalnie do zastosowań łożyskowych i ślizgowych. Jest on oparty na polimerze bazowym PEEK, który został zmodyfikowany 10% dodatkiem PTFE, grafitu i włókien węglowych. Łączy w sobie właściwości najwyższej jakości matrycy polimerowej z optymalnym poziomem specjalnych dodatków poprawiających jego odporność na zużycie. W porównaniu do wszystkich modyfikacji PEEK, TECAPEEK PVX black ma najniższy współczynnik tarcia i wykazuje wyższą odporność na zużycie. Dodatkowo osiągnięto relatywnie wyższą stabilność wymiarową pod obciążeniem termicznym. Wzmocnienie włóknami węglowymi i grafitem w tworzywie PEEK do zastosowań ślizgowych zapewnia również wyższe właściwości mechaniczne niż w przypadku niedomieszkowanego PEEK.
Ponadto, korzystnym jest, że PEEK modyfikowany pod kątem ślizgowym ma lepszą przewodność cieplną, aby w jak największym stopniu rozpraszać ciepło powstające w wyniku tarcia na elemencie, unikając w ten sposób przeciążenia termicznego lub przegrzania. W szczególności, włókno węglowe i wypełniacze grafitowe w TECAPEEK PVX black pomagają zapewnić lepszą przewodność cieplną. W rezultacie uzyskano trzykrotnie wyższą przewodność cieplną w porównaniu do PEEK natural. 
W przypadku zastosowań łożyskowych i ślizgowych szczególnie godna uwagi jest odporność na wysokie obciążenia PV.

Porównanie materiałów TECAPEEK natural (niedomieszkowany PEEK) i TECAPEEK PVX black (PEEK modyfikowany do zastosowań ślizgowych) pokazuje również różnice w zakresie współczynnika tarcia, w zależności od liczby cykli i różnych prędkości ślizgowych. Badania przeprowadzono na stalowym wale Ø 4mm, przy prędkościach ślizgowych 0-22 mm/s i obciążeniu 30 N. 
PEEK PVX oferuje również znakomite właściwości tribologiczne w przypadku stosowania z niemetalicznymi partnerami współpracującymi. Jednocześnie zachowana jest doskonała odporność chemiczna. Może być stosowany na sucho lub z zastosowaniem zewnętrznego środka smarnego.
Modyfikacja PEEK do zastosowań na łożyska, TECAPEEK PVX black, została stworzona do pracy pod dużym obciążeniem i z dużymi prędkościami w trudnych warunkach, a także może być stosowana w ciągłym kontakcie z gorącą wodą lub parą.

Podobnie jak w przypadku wszystkich materiałów PEEK firmy Ensinger, możemy potwierdzić, że modyfikowany do zastosowań ślizgowych TECAPEEK PVX black spełnia ograniczenia nałożone przez dyrektywę RoHS 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

zgodności

właściwości

oznaczenie chemiczne
PEEK (polieteroeteroketon)
kolor
czarny
gęstość
1,44 g/cm3

główne cechy

 • dobra odporność na odkształcenia termiczne
 • dobre właściwości ślizgowe i cierne
 • wysoka odporność na pełzanie
 • odporny na hydrolizę i parę przegrzaną
 • dobra odporność na zużycie cierne
 • inherentnie opóźniający palenie
 • bardzo dobra odporność chemiczna

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Właściwości mechaniczne wartość jednostka parametr norma
  Moduł elastyczności (próba zrywania) 5500 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wytrzymałość na rozciąganie 84 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Granica plastyczności 84 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy granicy plastyczności 3 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy zerwaniu 3 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wtrzymałość na zginanie 142 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduł elastyczności (próba zginania) 6000 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Współczynnik sprężystości objętościowej 4000 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  Wytrzymałość na ściskanie 22/43/102 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
  Udarność (Charpy) 28 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Twardość Shore'a 87 D DIN EN ISO 868
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Właściwości termiczne wartość jednostka parametr norma
  Temperatura zeszklenia 146 C DIN EN ISO 11357
  Temperatura topnienia 341 C DIN 53765
  Przewodność termiczna 0.82 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
  Pojemność cieplna właściwa 1.1 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
  Temperatura użytkowa 300 C krótkotrwała NN
  Temperatura użytkowa 260 C długotrwała NN
  Rozszerzalność termiczna 3 10-5*1/K 23-60°C, liniowa DIN EN ISO 11359-1;2
  Rozszerzalność termiczna 3 10-5*1/K 23-100°C, liniowa DIN EN ISO 11359-1;2
  Rozszerzalność termiczna 4 10-5*1/K 100-150°C, liniowa DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Właściwości elektryczne wartość jednostka parametr norma
  Rezystywność powierzchniowa 104- 1011 guma przewodząca, 23°C, 12% wzgl. wilg. DIN EN 61340-2-3
  Rezystywność skrośna 107- 1012 Ω*cm guma przewodząca, 23°C, 12% wzgl. wilg. DIN EN 61340-2-3
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Inne właściwości wartość jednostka parametr norma
  Odporność na gorącą wodę / zasady + - -
  Palność (UL94) V0 - odpowiednik DIN IEC 60695-11-10;
  Wpływ warunków atmosferycznych - - -
  Wchłanianie wody 0.02 - 0.03 % 24h / 96h (23ºC) DIN EN ISO 62
 • product-technical-detail-collapse-item-4-lvl-1
  Względne koszty wartość jednostka parametr norma
  koszty względne od € do €€€€€€ €€€€

program produkcyjny