Rozwiązania materiałowe z zakresu tworzyw sztucznych dla branży naftowej i gazowniczej

Przemysł naftowy i gazowniczy wymaga stosowania materiałów odpornych na działanie wysokich temperatur i wysokiego ciśnienia (HTHP), o dużej wytrzymałości mechanicznej i odporności chemicznej, nadających się do stosowania w najbardziej skrajnych warunkach. Nowoczesne techniczne tworzywa sztuczne znacząco przyczyniają się do udoskonalania istniejących rozwiązań w branży naftowej i gazowniczej dzięki korzyściom, jakie niosą ze sobą najnowocześniejsze materiały. 

 Firma Ensinger bardzo dużo inwestuje w badania i rozwój, aby znajdować innowacyjne rozwiązania dla nowych wyzwań technicznych. Dzięki naszej fachowej wiedzy w zakresie opracowywania i wytwarzania wysokosprawnych i konstrukcyjnych tworzyw sztucznych portfolio firmy Ensinger’ zostało rozbudowane z myślą o spełnieniu szczególnych wymogów związanych z wieloma różnymi zastosowaniami w przemyśle naftowym i gazowniczym.

Dysponując szerokim doświadczeniem w sektorze naftowym i gazowniczym, firma Ensinger ściśle współpracuje z klientami, aby każdorazowo uzyskać rozwiązanie optymalne dla wymogów konkretnego zastosowania. Specjaliści ds. materiałów technicznych oferują klientom fachowe porady i rekomendacje, które można potwierdzić testami praktycznymi.

W systemach wykorzystywanych obecnie w sektorze naftowym i gazowniczym w dużym stopniu stosowane są nowoczesne materiały, takie jak TECASINT (poliimid), TECAFLON (PTFE), TECAST (PA 6 C) czy TECAPEEK (PEEK). Określone właściwości elektryczne tych polimerów umożliwiają specjalną konstrukcję elementów. Produkty z materiału TECAPEEK (PEEK) firmy Ensinger’ są ponadto testowane zgodnie z normami EN ISO 23936-1 i NORSOK M-710, w celu potwierdzenia odporności materiału na niezwykle trudne i nieprzyjazne warunki panujące w przyszłym środowisku pracy. Typowe zastosowania, takie jak obudowy hydrofonów, uszczelki, gniazda zaworów, pierścienie oporowe, tuleje i koła zębate mogą czerpać korzyści z właściwości, jakie zapewniają te materiały, takich jak niska masa, odporność na korozję, odporność termiczna i niewielka emisja hałasu. 


Korzyści dla przemysłu naftowego i gazowniczego

Indywidualnie dostosowane – lub po prostu duże – wymiary

Firma Ensinger ma również rozległe doświadczenie w dziedzinie produkcji rur z materiału PEEK, oferując szeroką gamę rur o standardowych rozmiarach i grubościach ścian. Dostępne są również indywidualnie dostosowane rozmiary z możliwością dopasowania do dużych wymiarów. Materiał można ponadto odpowiednio zmodyfikować poprzez dodanie wypełniaczy i dodatków w celu spełnienia wymogów konkretnych zastosowań. Wyjątkowe właściwości tworzywa PEEK marki Ensinger sprawiają, że stanowi ono korzystny wybór w przypadku wielorakich zastosowań w przemyśle naftowym i gazowniczym.

Tylko najwyższe standardy są dla nas wystarczająco dobre

Nasze produkty TECAPEEK (PEEK) testowane są według norm EN ISO 23936-1 i NORSOK M-710.

Jesteśmy tam, gdzie nasi klienci!

Oddziały firmy Ensinger strategicznie rozmieszczono na całym świecie, aby zagwarantować bliskość lokalizacji dla klientów.

Niska masa i dłuższa trwałość użytkowa

Dobra odporność na powszechnie stosowane ciecze, brak korozji, wysoki opór cieplny, duża odporność na zużycie i niski współczynnik tarcia to właściwości naszych materiałów, które przyczyniają się do obniżenia kosztów konserwacji i wydłużenia okresu trwałości użytkowej produktów. Dzięki temu stosowanie naszych lekkich polimerów pozwala obniżyć koszty zużycia energii oraz poprawić wydajność i sprawność.


Rozwiązania dla przemysłu naftowego i gazowniczego

Materiały zgodne z normami EN ISO 23936-1 i NORSOK M-710 

Materiały TECAPEEK (PEEK) firmy Ensinger spełniają wysokie wymagania dla zastosowań w sektorze naftowym i gazowniczym, zgodnie z normami EN ISO 23936-1:2009 i NORSOK M-710, wydanie 3.

Dobre właściwości związane z pracą łożysk, tarciem i zużyciem

W przypadku zastosowań takich jak łożyska, w których jeden element ślizga się po innym, dochodzi często do ekstremalnie dużego zużycia. Termoplastyczne tworzywa sztuczne doskonale nadają się do zastosowań, w których niski współczynnik tarcia jest kluczowy. 

Żaroodporne tworzywa sztuczne

Firma Ensinger oferuje szeroką gamę wysokosprawnych tworzyw sztucznych nadających się do pracy w najbardziej wymagających warunkach – także tam, gdzie, w zależności od zastosowania, panują długotrwałe wysokie temperatury do 300°C. 

Tworzywa sztuczne odporne na działanie chemikaliów

Gama produktów firmy Ensinger obejmuje tworzywa sztuczne o sprawdzonej odporności na działanie chemikaliów i cieczy powszechnie stosowanych w przemyśle naftowym i gazowniczym. 

Elektroizolacyjne tworzywa sztuczne

Niektóre zastosowania w przemyśle naftowym i gazowniczym wymagają materiałów elektroizolacyjnych odpornych na działanie wysokich temperatur i/lub wysokiego ciśnienia. W tego typu zastosowaniach sprawdziły się już materiały takie jak TECAPEEK. 


Skrawalne tworzywa sztuczne dla przemysłu naftowego i gazowniczego

PEEK wałki płyty i wałki z surowca VICTREX producent Ensinger

TECAPEEK natural

Polieteroeteroketon (PEEK) - TECAPEEK natural to półkrystaliczny termoplast o wysokiej wydajności, odporny na wysokie temperatury, produkowany przez firmę Ensinger...

TECAPEEK GF30 natural

Zmodyfikowany 30% włókien szklanych polimer PEEK produkowany jest przez Ensinger pod nazwą handlową TECAPEEK GF30 natural.

TECAST T natural

TECAST T natual jest odlewanym poliamidem o dobrych właściwości mechanicznych i możliwością produkcji półproduktów o dużych wymiarach.
naturalny POM-C wałki płyty wałki acetal POM

TECAFORM AH natural

TECAFORM AH natural to niedomieszkowany POM-C, bez porowatości, charakteryzujący się zrównoważonym profilem właściwości fizycznych, niedostępnych w przypadku większości innych tworzyw termoplastycznych.

Przemysł naftowy i gazowniczy – STUDIA PRZYPADKU

Obudowa hydrofonu

z TECAFORM AD

Efektywne materiały na obudowę hydrofonu

Przy wydobywaniu ropy naftowej i gazu ziemnego przeprowadzane są rozpoznania sejsmiczne w celu zlokalizowania złoży tych surowców i określenia ich wielkości. Najczęściej używaną metodą wykrywania możliwych złoży jest zastosowanie bardzo czułych hydrofonów. Łańcuchy hydrofonów składają się z tysięcy połączonych ze sobą pojedynczych hydrofonów, które są otoczone rurami wypełnionymi środkiem smarnym. Hydrofony te są używane do rejestracji fal akustycznych, które odbijają się od dna morskiego i dostarczają informacji o formacjach skalnych i możliwych złożach.
Connectors

Elektryczne łączniki wtykowe

z TECAPEEK

Niezawodne materiały na elektryczne połączenia wtykowe

W całym przemyśle naftowym i gazowniczym istotnym czynnikiem jest przesyłanie prądu. Prąd jest przekazywany przez sieć elektryczną z udziałem łączników wtykowych. Te elektryczne łączniki wtykowe są narażone na działanie agresywnego środowiska pracy, a także potencjalnie wysokich ciśnień i temperatur.
Backup rings

Uszczelki i pierścienie zabezpieczające

z TECAPEEK

Stawić czoła ekstremalnym temperaturom i chemikaliom

W przemyśle naftowym i gazowniczym stosowane są uszczelki zapobiegające przedostawaniu się pyłu, zanieczyszczeń, wody i innych substancji szkodliwych do maszyn, co mogłoby prowadzić do ich uszkodzenia. Uszczelki są nader ważne dla ochrony różnych komponentów, takich jak dokładnie dopasowane łożyska kulkowe, ślizgowe i walcowe. Do produkcji uszczelek muszą być stosowane materiały, które z uwagi na ich różną odporność chemiczną i cieplną najbardziej nadają się dla przewidzianych warunków zastosowania.

Często zadawane pytania dotyczące tworzyw sztucznych w branży naftowej i gazowniczej

  • Oferujemy półprodukty spełniające warunki dla niezwykle wymagających zastosowań w sektorze naftowym i gazowniczym. Testy przeprowadzane są zgodnie z normami EN ISO 23936-1:2009 i NORSOK M-710, wydanie 3. Więcej informacji:

  •  Tak, firma Ensinger gwarantuje identyfikowalność każdego indywidualnego zamówienia, zapewniając najwyższe standardy bezpieczeństwa. Więcej informacji:
  • W wyniku wspólnych działań całej branży, zmierzających do przygotowania normy EN ISO 23936-2 dotyczącej kwalifikacji elastomerów, wymogi dla elastomerów zawarte w normie EN ISO 23936-2:2011 włączono do normy NORSOK M-710, wydanie 3. Wymagania kwalifikacyjne dla termoplastów są określone bezpośrednio w normie NORSOK i ujednolicone z wymogami i formatem normy EN ISO 23936-2. Część normy EN ISO 23936-1:2009 odnosząca się do termoplastów traktuje się jako część informacyjną. 

  • Obie normy, EN ISO 23936 i NORSOK M-710, zalecają test z użyciem wody destylowanej, natomiast woda morska może lepiej odzwierciedlać rzeczywiste środowisko. Testy porównawcze przeprowadzone przez Victrex, podczas których używano wody morskiej i wody destylowanej w różnych próbach starzenia, nie wykazały żadnych istotnych różnic pomiędzy obydwoma środowiskami. 
  • Aktualnie nie istnieje i nie jest planowana strategia dopuszczania zgodna z normą NTS/NORSOK, ani też powszechnie dostępna lista odpowiednio zakwalifikowanych producentów.